עברית | English

למד ל Lechvod Hasimcha

מתוך חדוה וגילה הננו בזה להודיעכם על עת שמחה בקרב מחננו, כאשר בא עת דודים בשמחת כלולות בתו של ידיד עולם התורה יוזם ומקים ומפעיל מפעל אדאפט א כולל ה"ה הרב ר' יוסף יצחק ראזענבוים הי"ו עב"ג הבחור המופלג בתורה הב' דוד יחזקאל זינגער ני״ו, בשעטו"מ ביום כ"א שבט הבעל"ט, ג' לסדר משפטים הבעל"ט

ולמען אחי ורעי אדברה נא בגילוי לב, והאמת צריכה להיאמר, כי מאז הוקם המפעל, מצד טבעו ומדת ענוותנותו, נחבא ידידינו ר' איטשע אל הכלים ולא מחזיק טיבותא לנפשיה. ועד הנה, בעודנו עומד בראש המפעל ונותן לילות כימים למען הצלחת המפעל, הוא עדיין בשלו ואינו מסכים אפילו להזדהות רשמית כראש המפעל. על כן רחש לבנו דבר טוב להביע את גודל הכרת הטובה שכולנו רוחשים כלפיו וכלפי מסירותו למען הכלל והפרט. והננו בזה להציע לפניכם את הענין, ובמידה וברצונכם להצטרף לדבר גדול וחשוב זה, אשריכם ואשרי חלקכם

ברצוננו להגיש לפניו רשימה של כוללים ואברכים שלמדו דף או כמה דפים בש"ס לכבוד יום שמחתו, וכך נוכל להגיש לפני דבר נפלא, ולשמחו בדבר הראוי לאוהב תורה ורחים רבנן שכמותו – סיום הש"ס שנעשה לכבודו

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Shevat 5778 (Tuesday, February 06, 2018) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 0% נרשם
(0/2711 דפים)

זרעים

ברכות (0/63 0%)

מועד

שבת (0/156 0%)
עירובין (0/104 0%)
פסחים (0/120 0%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (0/55 0%)
ביצה (0/39 0%)
ראש השנה (0/34 0%)
תענית (0/30 0%)
מגילה (0/31 0%)
מועד קטן (0/28 0%)
חגיגה (0/26 0%)

נשים

יבמות (0/121 0%)
כתובות (0/111 0%)
נדרים (0/90 0%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (0/48 0%)
גיטין (0/89 0%)
קידושין (0/81 0%)
  

נזיקין

בבא קמא (0/118 0%)
בבא מציעא (0/118 0%)
בבא בתרא (0/175 0%)
סנהדרין (0/112 0%)
מכות (0/23 0%)
שבועות (0/48 0%)
עבודה זרה (0/75 0%)
הוריות (0/13 0%)
 

קדשים

זבחים (0/119 0%)
מנחות (0/109 0%)
חולין (0/141 0%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (0/33 0%)
כריתות (0/27 0%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (0/72 0%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
אין הרשמות עדיין. יהיה עליך לשלוח בדוא"ללאנשים הרלוונטיים.

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.