למד לHarav Aaron Mordechie Ben Shlomo Zalman Ztl (rabbi aaron brafman ztl)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 20 Elul 5777 (Monday, September 11, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.3%)
(1 הרשמה מלאה + 119 נוסף תלמוד דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (93/63 147.6%)

מועד

שבת (156/156 100%)
עירובין (106/104 101.9%)
פסחים (120/120 100%)
שקלים (26/21 123.8%)
יומא (87/87 100%)
סוכה (55/55 100%)
ביצה (39/39 100%)
ראש השנה (37/34 108.8%)
תענית (43/30 143.3%)
מגילה (35/31 112.9%)
מועד קטן (28/28 100%)
חגיגה (26/26 100%)

נשים

יבמות (121/121 100%)
כתובות (111/111 100%)
נדרים (97/90 107.8%)
נזיר (69/65 106.2%)
סוטה (49/48 102.1%)
גיטין (97/89 109%)
קידושין (82/81 101.2%)
  

נזיקין

בבא קמא (118/118 100%)
בבא מציעא (134/118 113.6%)
בבא בתרא (175/175 100%)
סנהדרין (122/112 108.9%)
מכות (23/23 100%)
שבועות (49/48 102.1%)
עבודה זרה (75/75 100%)
הוריות (13/13 100%)
 

קדשים

זבחים (119/119 100%)
מנחות (112/109 102.8%)
חולין (147/141 104.3%)
בכורות (60/60 100%)
ערכין (33/33 100%)
תמורה (33/33 100%)
כריתות (30/27 111.1%)
מעילה (38/36 105.6%)
 

טהרות

נידה (72/72 100%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
2Avi Rosnerיבמות דפים 6-7
27Moshe Gראש השנה דפים 2-21, 29-35
3A.Sבבא מציעא דפים 94-96
134Aaron Indigעירובין דפים 86-105; פסחים דפים 8-121
7AHבבא מציעא דפים 62-68
1Aharon Foxמנחות דף 12
4Aharon Friedlerחולין דפים 63-66
6Akiva and Yaakov Yisrael methalיומא דפים 62-67
15Akiva graeberשבת דפים 111-125
2ALנדרים דפים 64-65
15Alter Familyחולין דפים 68-82
1Alvin Greengartמגילה דף 21
24Am Sittnerזבחים דפים 58-65; בכורות דפים 46-61
10Ami sternבבא קמא דפים 17-26
10Ami Sternקידושין דפים 41-50
8Alterחולין דפים 135-142
7Ari Cohenכתובות דפים 22-28
5Ari Kornסוטה דפים 8-12
7ari sassonחולין דפים 89-95
4Ari Waldmanשבת דפים 148-151
2Ariel Weghסנהדרין דפים 2-3
8Aron Martinגיטין דפים 69-76
5Aryeh Frankסנהדרין דפים 63-67
2Aryeh Friedmanיבמות דפים 4-5
26Aryeh Genuthמגילה דפים 2-20; סנהדרין דפים 90-96
6Aryeh Leib Goldזבחים דפים 106-111
2Aryeh Leib Hallerקידושין דפים 29-30
6Meir Hallerסוטה דפים 2-7
20Aryeh Pollackבבא מציעא דפים 74-93
3Asher fראש השנה דפים 2-4
12Avi Goldsteinבבא בתרא דפים 61-72
2Avi Kafkaיבמות דפים 26-27
6Avi Keilsonשבת דפים 96-101
8avi knobelקידושין דפים 14-21
5Avi lauterbachזבחים דפים 31-35
53Avi Wellerיבמות דפים 114-122; בכורות דפים 2-45
9Avraham Bachrachזבחים דפים 112-120
7Avraham Yitzchok Bermanנידה דפים 6-12
13avrohom adlinסוכה דפים 29-41
6Avrohom Liebermanשבועות דפים 44-49
10Avrohom Lissנזיר דפים 47-56
33avrohom ullmanגיטין דפים 32-64
14AVROHOM ULLMANסוטה דפים 35-48
16avrohom yehuda bresslerנדרים דפים 20-35
12AYKשבת דפים 30-35; נדרים דפים 54-59
2Zevi Kleinשבת דפים 105-106
5Ben Hirschקידושין דפים 2-6
19Benny Pfeifferשבת דפים 57-75
11Bentzi Steeleמנחות דפים 100-110
5Benzion Weinbergחולין דפים 130-134
4Beryl Trachtenbergשבת דפים 47-50
4Binyamin S. Kanterשבת דפים 20-23
4Binyamin Sternקידושין דפים 22-25
10cakיבמות דפים 87-96
15Chaim Fellerגיטין דפים 65-68; קידושין דפים 8-13, 36-40
2Chaim Landauמנחות דפים 38-39
25Chaim Metzברכות דפים 26-50
4Chaim Ozer Garfinkelנדרים דפים 60-63
7Chaim Rostkerשבת דפים 141-147
7Chaim Simcha Liebermanיבמות דפים 66-69, 84-86
3Chaim Tuvia Siffשבת דפים 102-104
3D Keilsonנדרים דפים 89-91
1D.Sיבמות דף 108
4daniel azeradשבועות דפים 19-22
5Daniel Balsamנידה דפים 26-30
1Daniel Farkasברכות דף 58
2Daniel Foxשבועות דפים 38-39
23Daniel Goodmanקידושין דפים 51-73
1Daniel rubinovשבת דף 4
14Daniel Weghתענית דפים 18-31
15David Braunschweigבבא קמא דפים 4-16; בבא בתרא דפים 17-18
5David Gewirtzכתובות דפים 90-94
1DGיבמות דף 30
11DKיומא דפים 28-38
3Dov Berkowitzחולין דפים 100-102
21Dov Ungarיומא דפים 22-27; ראש השנה דפים 22-28; בבא קמא דפים 112-119
8Dovi Heneschגיטין דפים 24-31
4Dovidנזיר דפים 57-60
5Dovid Feldsteinכתובות דפים 15-18, 21
4Dovid Gerstelשבת דפים 126-129
5dovid karpנידה דפים 54-58
7dovid keilsonיבמות דפים 43-49
1Dovid Kramerחולין דף 61
15Dovid Teitelbaumבבא בתרא דפים 2-16
4Dovid Werzbergerבבא בתרא דפים 108-110, 124
5ykסנהדרין דפים 4-8
3dovie keilsonמגילה דפים 22-24
32Dovy feldhamerחגיגה דפים 2-27; קידושין דפים 7, 31-35
2Duvie Shafranשבת דפים 9-10
25Edward Frishmanכתובות דפים 95-100, 104-112; זבחים דפים 43-46, 92-97
12edybתמורה דפים 2-13
13russianיבמות דפים 53-65
4horkenusשבועות דפים 40-43
14Eli Blachorskyיומא דפים 68-72; בבא קמא דפים 27-35
13Eli Gewirtzתענית דפים 2-14
9Eli Slanksyגיטין דפים 15-23
3Eli warmanיבמות דפים 109-111
6Eliahu Frishmanשבת דפים 51-56
18elie werblowskyנדרים דפים 36-53
7Eliezer Plumerעירובין דפים 69-75
1Elimelech Friedגיטין דף 86
3Mordechai Dovid Friedגיטין דפים 83-85
7Emanuel Yushuvayevכתובות דפים 54-60
13Yishai Steeleמנחות דפים 87-99
15Evan Steeleמנחות דפים 72-86
5Ezie Bryksסוטה דפים 14-18
6G nסנהדרין דפים 57-62
9gavi rosenbaumסנהדרין דפים 75-83
13Gershi Salzbergגיטין דפים 2-14
39Gwבבא מציעא דפים 21-59
3Henach Gewirtzשבת דפים 24-26
2Hillel Ehrenreichכתובות דפים 29-30
1Isaac fuksbrumerקידושין דף 29
4Jacob Rubinsteinחולין דפים 63-66
3josh gelbשבועות דפים 33-35
16Kalman Lauferבבא מציעא דפים 5-20
13Leibel Diamondבבא מציעא דפים 103-115
8lieb rottenbergיבמות דפים 35-42
6dovid rottenbergיבמות דפים 101-106
9Matis goldsmithעבודה זרה דפים 40-48
6Meir Kalishשבת דפים 90-95
3Meir Millerשבת דפים 27-29
6Meir Rothבבא בתרא דפים 102-107
4Menachem Gewirtzמעילה דפים 22-25
11Menachem Greerברכות דפים 54-64
1Menachem grumetשבת דף 18
1Shlomo grumetשבת דף 19
10menashe kestenbaumנדרים דפים 79-88
26Mendy Adlerסוכה דפים 2-12, 42-56
12MKבבא מציעא דפים 21-32
7Mo Goldsteinברכות דפים 13-16, 51-53
24Mordechai Dimondמנחות דפים 13-16, 52-71
4Mordechai Mendlowitzמגילה דפים 17-20
5Mordechai Y Rossכתובות דפים 78-82
13Moshe David Tokayerזבחים דפים 70-82
1Moshe Friedגיטין דף 87
7Moshe Gerstelנדרים דפים 67-73
4Moshe Greerבבא מציעא דפים 116-119
7Moshe Hamelנדרים דפים 13-19
10Moshe Hershkovichבבא קמא דפים 55-61; בבא מציעא דפים 2-4
8moshe hershkovichשקלים דפים 15-22
2moshe kestenbaumסוטה דפים 13, 49
2moshe krischerשבועות דפים 36-37
20Moshe rubelיבמות דפים 10-16; כתובות דפים 2-14
11eliyohu boruch Shonekמנחות דפים 27-37
20Moshe Shonekעבודה זרה דפים 2-21
4Motti Foxזבחים דפים 66-69
3Mottie Schwartzחולין דפים 24-26
1msבבא קמא דף 37
14Naftali Baumבבא קמא דפים 98-111
9Nahum Twerskyיומא דפים 73-81
39Nechemya bornsteinיבמות דפים 2-3, 28-29; בבא בתרא דפים 116-123, 125-151
3Netanel krischerזבחים דפים 89-91
13nisson gordonתענית דפים 2-14
1Chanoch Weiszיומא דף 82
8Pesach haasמגילה דפים 25-32
34Pesach Rossברכות דפים 17-50
1pesach sussmanיבמות דף 107
2Pinchus Klahrשבת דפים 7-8
14Pinhas Goykadoshחולין דפים 103-116
3Psachya Lammתענית דפים 15-17
2R' shmuel Hillerמנחות דפים 7-8
113rabbi kalishערכין דפים 2-34; תמורה דפים 14-34; כריתות דפים 2-28; מעילה דפים 2-21, 26-37
2rafi metzעירובין דפים 2-3
12Reb Yosef Bronnerחולין דפים 30-41
3Rabbi Ullmanחולין דפים 45-47
11Rifael Stroockכתובות דפים 19-20; בבא קמא דפים 2-3; סנהדרין דפים 68-74
15Roomin Thefrontיומא דפים 47-61
3S.L. Zacharowiczחולין דפים 53, 59-60
2sandy herskowitzחולין דפים 59-60
5Saya ostrovנידה דפים 59-63
13Sender Hirthביצה דפים 2-14
1SFסנהדרין דף 23
2Shaiבבא מציעא דפים 60-61
7shalom and monkשבועות דפים 23-29
10Shalom lichtensteinעירובין דפים 76-85
154Shimi Goodmanבבא בתרא דפים 19-60, 73-101, 152-176; סנהדרין דפים 9-14; הוריות דפים 2-14; זבחים דפים 2-23; חולין דפים 2-12, 83-88
3Shimie Silversteinיבמות דפים 50-52
4Shimon Bachrachיבמות דפים 97-100
7Shimon Kadoshנזיר דפים 40-46
8Shimon Saltzעבודה זרה דפים 53-60
21shloimy friedmanבבא קמא דפים 62-82
7Shlomo Trachtenbergשבת דפים 11-17
12shlomo zalman feldmanכתובות דפים 83-89; בבא בתרא דפים 111-115
5Shmuel Foxmanכריתות דפים 16-18; מעילה דפים 11-12
10Shmuel Menahemovסנהדרין דפים 30-39
4shmuel schlossבבא מציעא דפים 116-119
9Shmuel Schwartzנידה דפים 31-39
11Shmuel Tanenbaumשבת דפים 36-46
8Shmuli mintzסנהדרין דפים 15-22
8shneiur zalmonזבחים דפים 98-105
2menachem mendelמנחות דפים 40-41
30Shuie Greenspanסנהדרין דפים 27-56
11Shuie Rubelזבחים דפים 47-57
6Simcha Cohenפסחים דפים 2-7
9Simcha Fקידושין דפים 74-82
16Simcha Lustigשבת דפים 76-89, 109-110
5simcha schorrשקלים דפים 2-6
18Simcha Siffמכות דפים 7-24
4ssנזיר דפים 57-60
17Steier & Sittnerשבועות דפים 2-18
17Takenסנהדרין דפים 97-113
33tkuעירובין דפים 7-16, 18-40
3Tuvia Silversteinסוטה דפים 32-34
1Tzvi Brecherגיטין דף 82
11Tzvi Samuelsנידה דפים 40-50
1Tzvi Werzbergerזבחים דף 24
9Uri Zacharowiczכתובות דפים 61-69
5yaakov bakstבבא מציעא דפים 69-73
9Yaakov Bergerסוטה דפים 23-31
16Yaakov Fuchs Avi Greenbergעבודה זרה דפים 61-76
4yaakov goldעבודה זרה דפים 49-52
1Yaakov Hillel Goodmanברכות דף 64
3Yaakov Mandelגיטין דפים 88-90
6yaakov salamonנדרים דפים 66, 74-78
3Yaakov Trachtenbergשבועות דפים 30-32
7Yakar Biegeleisenכתובות דפים 31-37
21yanki Huttlerנידה דפים 13-20, 51-53, 64-73
7yechiel pragerנדרים דפים 2-8
5Yehoshua Alpertזבחים דפים 38-42
2yehoshua tashmanנידה דפים 4-5
3Yehuda Heneschקידושין דפים 26-28
5Yehuda Indigנידה דפים 21-25
1Yehuda weinrebחולין דף 48
19Yerachmiel Sittnerבבא קמא דפים 36, 38-45, 83-92
1Aharon Nechemya Rayvychעירובין דף 6
7Yeshaya Y. Rayvychשבת דפים 5-6; שקלים דפים 2-6
1YFעירובין דף 17
13yirmiyahu lebowitzחולין דפים 117-129
6Yisrael Bachrachזבחים דפים 25-30
6yisrael Beniawskiזבחים דפים 83-88
7yisrael gewirtzעירובין דפים 52-58
9Yisroel Akiva zelmanovitchשקלים דפים 7-8; יומא דפים 2-8
38Yisroel Meir Shonekנזיר דפים 2-39
2YMסוטה דף 49; חולין דף 67
6YISROEL METZבבא מציעא דפים 97-102
18Yisroel Munkיבמות דפים 70-83; חולין דפים 96-99
5Yisroel Shuterחולין דפים 54-58
13Yisroel Teitelbaumיומא דפים 9-21
4Yitz frenkelמנחות דפים 2-5
3yitzchok Frishmanחולין דפים 42-44
10Yitzhak Bergerמנחות דפים 17-26
8Yitzi Langerכתובות דפים 70-77
6Yitzie Rossסנהדרין דפים 84-89
3Yitzie Sontagברכות דפים 34-36
2YKנידה דפים 2-3
6YM Siffיומא דפים 83-88
3YNחולין דפים 27-29
2Yochanan Bodnerשבת דפים 107-108
2Gavriel Braunיבמות דפים 8-9
18Yoel Kramerביצה דפים 15-24, 33-40
16Ari Liebermanכתובות דפים 38-53
6Yona Berkowitzנזיר דפים 61-66
3Yonason Garfinkelמנחות דפים 9-11
4Yonatan davatgarסוטה דפים 19-22
4Yonatan Schwalbנדרים דפים 9-12
1Yoni Chatzinoffשבועות דף 19
13Yoni Zomickיבמות דפים 17-25, 31-34
2yosef Braunשקלים דפים 13-14
8Yosef Dovid musheyevגיטין דפים 69-76
11Yosef Fellerשבת דפים 130-140
11Yosef Frankחולין דפים 13-23
42Yosef grumetברכות דפים 2-12; שבת דפים 152-157; עירובין דפים 2-5, 41-51, 59-68
3Yosef Hertzכתובות דפים 101-103
9yosef simhaמנחות דפים 9-11, 46-51
18Yosi Wittmannעבודה זרה דפים 22-39
1Yossi Bodnerחולין דף 62
3Yossi deutschסנהדרין דפים 24-26
5yossi goldבבא קמא דפים 93-97
7yossi ullmanנדרים דפים 38-44
28Yossi yaroslawitzמועד קטן דפים 2-29
1YS Krohnמנחות דף 6
2z'ev schermanיבמות דפים 112-113
2Zacharia Devorזבחים דפים 36-37
8zeיומא דפים 39-46
14Zev Braunschweigגיטין דפים 77-81; בבא קמא דפים 46-54
5Zevi Eisenbergמכות דפים 2-6
16Zevi Kaufmanסוכה דפים 13-28
4Zevi moellerשקלים דפים 9-12
4yitzchak moellerחולין דפים 49-52
2ZVI BOKOWשבת דפים 2-3
8Zvi Goldsteinביצה דפים 25-32
4Zvi Spiegelמנחות דפים 42-45
      283 אנשים נרשמו ל 2830 דפים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.