למד לישראל בן יצחק דוב זצ"ל (Mr. Yisroel Lefkowitz, zt'l)
שלושים / יארצייט

Learn לזכר נשמת Yisroel Ben Yitzchok Dov (Mr. Yisroel Lefkowitz, zt'l)

Our goal is to make a Siyum at the Neilas Hachag on
פסח, תשע"ז.

Any questions please send an email to [email protected]


להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Nisan 5777 (Tuesday, April 18, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת לא מופעלעירובין לא מופעלפסחים לא מופעל
שקלים לא מופעליומא לא מופעלסוכה לא מופעל
ביצה לא מופעלראש השנה לא מופעלתענית (30/30 100%)
מגילה (31/31 100%)
מועד קטן לא מופעלחגיגה לא מופעל

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
5Avraham Yosef Zeffrenמגילה דפים 2-6
10Avrohom Mair Retkinskiמגילה דפים 7-9, 26-32
7Bentzion Turinמגילה דפים 10-16
12Chaim D Friedmanתענית דפים 15-17; מגילה דפים 17-25
4Moshe Drebinתענית דפים 2-5
23Shloimy Kronתענית דפים 6-14, 18-31
      6 אנשים נרשמו ל 61 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.