למד לShlomo Zalman Z"l Ben Yblc"t Harav Mordechai Yisroel Tzvi (Shlomo Zalman Rindenow A"H)
שלושים / יארצייט

Signup to learn Gemara L'Zecher Nishmas Shlomo Zalman z"l ben yblc"t Harav Mordechai Tzvi (Rindenow).

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 11 Tammuz 5777 (Wednesday, July 05, 2017) שקיעה.
3 סיומים

תלמוד בבלי סיום הוא 29.9% נרשם
(812/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63/63 100%)

מועד

שבת (0/156 0%)
עירובין (104/104 100%)
פסחים (0/120 0%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (0/55 0%)
ביצה (39/39 100%)
ראש השנה (34/34 100%)
תענית (0/30 0%)
מגילה (31/31 100%)
מועד קטן (28/28 100%)
חגיגה (26/26 100%)

נשים

יבמות (0/121 0%)
כתובות (0/111 0%)
נדרים (0/90 0%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (0/48 0%)
גיטין (0/89 0%)
קידושין (0/81 0%)
  

נזיקין

בבא קמא (118/118 100%)
בבא מציעא (118/118 100%)
בבא בתרא (0/175 0%)
סנהדרין (0/112 0%)
מכות (0/23 0%)
שבועות (0/48 0%)
עבודה זרה (0/75 0%)
הוריות (0/13 0%)
 

קדשים

זבחים (119/119 100%)
מנחות (0/109 0%)
חולין (0/141 0%)
בכורות (60/60 100%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (0/33 0%)
כריתות (0/27 0%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (72/72 100%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

3 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
167Takenברכות דפים 2-64; עירובין דפים 2-105
28Akiva Rindenowמועד קטן דפים 2-29
31Alexander Levyמגילה דפים 2-32
118Daniel Gutloveבבא קמא דפים 2-119
72David Weisbergנידה דפים 2-73
34Howard Fishman/Uriel Cohenראש השנה דפים 2-35
39Meir Weinraubביצה דפים 2-40
26R' D. Isaacsחגיגה דפים 2-27
60Rabbi Daniel Isaacsבכורות דפים 2-61
119Rabbi Yechiel Novickזבחים דפים 2-120
118Robert Karrבבא מציעא דפים 2-119
      11 אנשים נרשמו ל 812 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.