למד לחיה ארלט בת ג׳ויה (Mamie)
שלושים / יארצייט

לעילוי נשמת חיה ארלט בת ג׳ויה

לסיים עד ט׳ כסלו תשפ״ג

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Kislev 5783 (Saturday, December 03, 2022) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 56.4% נרשם
(1531/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63/63 100%)

מועד

שבת (156/156 100%)
עירובין (54/104 51.9%)
פסחים (0/120 0%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (55/55 100%)
ביצה (39/39 100%)
ראש השנה (34/34 100%)
תענית (30/30 100%)
מגילה (31/31 100%)
מועד קטן (28/28 100%)
חגיגה (26/26 100%)

נשים

יבמות (121/121 100%)
כתובות (111/111 100%)
נדרים (47/90 52.2%)
נזיר (65/65 100%)
סוטה (48/48 100%)
גיטין (75/89 84.3%)
קידושין (81/81 100%)
  

נזיקין

בבא קמא (70/118 59.3%)
בבא מציעא (118/118 100%)
בבא בתרא (15/175 8.6%)
סנהדרין (21/112 18.8%)
מכות (23/23 100%)
שבועות (48/48 100%)
עבודה זרה (0/75 0%)
הוריות (13/13 100%)
 

קדשים

זבחים (38/119 31.9%)
מנחות (0/109 0%)
חולין (0/141 0%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (22/33 66.7%)
כריתות (27/27 100%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (72/72 100%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
89מיכאל גיאשבת דפים 137-157; נדרים דפים 2-48; סנהדרין דפים 2-22
81ברזלקידושין דפים 2-82
106ארואסבבא מציעא דפים 2-20, 33-119
317ר.ממגילה דפים 2-32; מועד קטן דפים 2-29; חגיגה דפים 2-27; יבמות דפים 2-122; כתובות דפים 2-112
75אלי מוסגיטין דפים 2-76
65פינטונזיר דפים 2-66
27יחזקאל מוסכריתות דפים 2-28
30Refael Politzerתענית דפים 2-31
48Y. Amarסוטה דפים 2-49
45אלחנן וויילשבת דפים 2-46
39אברהם ארואסביצה דפים 2-40
22אלישיב דניאליתמורה דפים 13-34
38ישראל פיקזבחים דפים 83-120
19אלחנן ווייל 2בבא קמא דפים 55-61; בבא מציעא דפים 21-32
53דוד פינטובבא קמא דפים 2-54
10מלכיאל פינטובבא קמא דפים 83-92
63דניאל לוגסיברכות דפים 2-64
72יהודה וואכמאןנידה דפים 2-73
13יוני לוגאסיהוריות דפים 2-14
48יקותיאל נאוהשבועות דפים 2-49
15ישראל לוגאסיבבא בתרא דפים 2-16
34ישראל מאיר לוגסיראש השנה דפים 2-35
90ישראל מאיר פינטושבת דפים 47-136
55יצחק לוגאסיסוכה דפים 2-56
23שלומי ארואסמכות דפים 2-24
54עקיבא ברייזכרעירובין דפים 2-55
      26 אנשים נרשמו ל 1531 דפים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.