לזכר נשמת Yisroel Ben Yitzchok Dov (Mr. Yisroel Lefkowitz, zt’l)

Our goal is to make a Siyum at the Neilas Hachag on שבועות.

Any questions please send an email to [email protected]


להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Sivan 5775 (Monday, May 25, 2015) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 96.4% נרשם
(27/28 דפים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת לא מופעלעירובין לא מופעלפסחים לא מופעל
שקלים לא מופעליומא לא מופעלסוכה לא מופעל
ביצה לא מופעלראש השנה לא מופעלתענית לא מופעל
מגילה לא מופעלמועד קטן (27/28 96.4%)
חגיגה לא מופעל

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
1Gedalia Hirschמועד קטן דף 8
8Moshe Drebinמועד קטן דפים 13-14, 17-22
2Yaakov Drebinמועד קטן דפים 15-16
1Moshe Lubinמועד קטן דף 9
4Shmuli Ledererמועד קטן דפים 3-6
7Shloimy Kronמועד קטן דפים 23-29
1salomon fridמועד קטן דף 2
2Yehoshua Michaeliמועד קטן דפים 11-12
1Yoni Silverמועד קטן דף 7
      9 אנשים נרשמו ל 27 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.