עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לR' Menachem Moshe Ben R' Naphtali Hertzka Z"L (Mr. Mendy Klein A"H)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Iyyar 5779 (Thursday, May 23, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(157%)
(1 הרשמה מלאה + 179 נוסף תלמוד בבלי פרקים)

הרשמות הנוכחיות

.

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 2 (4 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 3 (9 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 5 (5 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 6 (10 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 7 (6 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 8 (3 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 9 (11 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
.

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 2 (16 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 3 (11 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 5 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 6 (10 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 7 (9 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 8 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 9 (8 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 10 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 11 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shmuel Abraham
פרק 12 (3 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shmuel Abraham
פרק 13 (2 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 14 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 15 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 16 (7 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 17 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shloime Kulefsky
פרק 18 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shloime Kulefsky
פרק 19 (7 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 20 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 21 (2 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 22 (5 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Yosef Burmark
פרק 23 (5 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Yosef Burmark
פרק 24 (5 דפים) - Rabbi Akiva Udman
עירובין (104 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 2 (9 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 3 (15 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 4 (11 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 5 (9 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 6 (15 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 7 (6 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 8 (7 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 9 (6 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 10 (11 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פסחים (120 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 2 (21 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 3 (8 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 4 (8 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 5 (7 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 6 (9 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 7 (13 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 8 (5 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 9 (7 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 10 (23 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
שקלים (21 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (3 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 2 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 3 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 5 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 6 (4 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 7 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 8 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
יומא (87 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 2 (6 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 3 (11 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 4 (8 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 5 (15 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 6 (6 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 7 (5 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 8 (16 דפים) - Shlomo Hunger
סוכה (55 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - Shlomo Hunger, Dr. Klarfeld/ Yakov Sonnenschein
פרק 2 (9 דפים) - Shlomo Hunger, Yaakov Bookman
פרק 3 (13 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 4 (8 דפים) - Shlomo Hunger, Yaakov Bookman
פרק 5 (7 דפים) - Shlomo Hunger, Elchonon Mantel
ביצה (39 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 2 (8 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 3 (6 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 4 (6 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 5 (6 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich, Mordechai Nadoff
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
פרק 2 (3 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
פרק 3 (4 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
פרק 4 (7 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
תענית (30 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
פרק 2 (3 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
פרק 3 (8 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
פרק 4 (6 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
מגילה (31 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
פרק 2 (4 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
פרק 3 (4 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
פרק 4 (8 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - David Keller, Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok Friedland
פרק 2 (2 דפים) - David Keller, Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok Friedland
פרק 3 (17 דפים) - David Keller, Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok Friedland
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - Shmuel Busel
פרק 2 (9 דפים) - Shmuel Busel
פרק 3 (8 דפים) - Shmuel Busel
.

נשים

יבמות (121 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Rabbi Moshe Gurwitz
פרק 2 (9 דפים) - Rabbi Moshe Gurwitz
פרק 3 (9 דפים) - Rabbi Moshe Gurwitz
פרק 4 (15 דפים) - Rabbi Moshe Meisels
פרק 5 (3 דפים) - David S. Farkas
פרק 6 (13 דפים) - David S. Farkas
פרק 7 (4 דפים) - David S. Farkas
פרק 8 (14 דפים) - David S. Farkas
פרק 9 (3 דפים) - David S. Farkas
פרק 10 (10 דפים) - David S. Farkas
פרק 11 (4 דפים) - Yedidia Fireman
פרק 12 (6 דפים) - Yedidia Fireman
פרק 13 (5 דפים) - Harry M Brown
פרק 14 (2 דפים) - Harry M Brown
פרק 15 (5 דפים) - Harry M Brown
פרק 16 (4 דפים) - Harry M Brown
כתובות (111 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Sam Salamon, Dovid Davidowitz
פרק 2 (14 דפים) - Sam Salamon, Shaya Shtern
פרק 3 (12 דפים) - Yosef Reichman, Dovid Davidowitz
פרק 4 (13 דפים) - Rabbi Kaplowitz, Roger & Naftali Kozuch
פרק 5 (11 דפים) - Rabbi Kaplowitz, Roger & Naftali Kozuch
פרק 6 (5 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 7 (8 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 8 (5 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 9 (7 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 10 (5 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 11 (6 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 12 (3 דפים) - Benjamin R Chafetz, Roger & Naftali Kozuch
פרק 13 (9 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
נדרים (90 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Nuchum Edelman, Yisroel Goldstein
פרק 2 (7 דפים) - Nuchum Edelman, Yisroel Goldstein
פרק 3 (12 דפים) - Nuchum Edelman, Yisroel Goldstein
פרק 4 (13 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 5 (4 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 6 (5 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 7 (6 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 8 (4 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 9 (2 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 10 (13 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 11 (13 דפים) - Nuchum Edelman
נזיר (65 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (7 דפים) - Jonathan Klarfeld
פרק 2 (7 דפים) - Jonathan Klarfeld
פרק 3 (4 דפים) - David S. Farkas
פרק 4 (10 דפים) - David S. Farkas
פרק 5 (4 דפים) - M Levy
פרק 6 (13 דפים) - M Levy
פרק 7 (10 דפים) - M Levy
פרק 8 (4 דפים) - M Levy
פרק 9 (6 דפים) - M Levy
סוטה (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 2 (5 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 3 (4 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 5 (4 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 6 (1 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 7 (10 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 8 (2 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 9 (6 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
גיטין (89 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Moshe Glazer
פרק 2 (9 דפים) - Moshe Glazer
פרק 3 (8 דפים) - Moshe Glazer
פרק 4 (16 דפים) - Moshe Glazer
פרק 5 (14 דפים) - Moshe Glazer
פרק 6 (5 דפים) - Moshe Glazer
פרק 7 (10 דפים) - Moshe Glazer
פרק 8 (5 דפים) - Moshe Glazer
פרק 9 (9 דפים) - Moshe Glazer
קידושין (81 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (39 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
פרק 2 (17 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
פרק 3 (11 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
פרק 4 (14 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
  
.

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 2 (10 דפים) - Matis Friedman, Reuven Dov Busel, Yossi Keller
פרק 3 (9 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 4 (10 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 5 (9 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 6 (7 דפים) - Matis Friedman
פרק 7 (21 דפים) - Rabbi Charlop
פרק 8 (10 דפים) - Rabbi Charlop
פרק 9 (18 דפים) - Rabbi Charlop
פרק 10 (9 דפים) - Rabbi Charlop
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Rabbi Chaim Simcha Elias
פרק 2 (12 דפים) - Rabbi Chaim Simcha Elias
פרק 3 (11 דפים) - Jeff Soclof
פרק 4 (16 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 5 (15 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 6 (8 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 7 (11 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 8 (9 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 9 (13 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 10 (4 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
בבא בתרא (175 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Doniel Gross
פרק 2 (11 דפים) - Doniel Gross
פרק 3 (33 דפים) - Doniel Gross
פרק 4 (12 דפים) - Doniel Gross
פרק 5 (19 דפים) - Doniel Gross
פרק 6 (10 דפים) - Doniel Gross
פרק 7 (6 דפים) - Doniel Gross
פרק 8 (31 דפים) - Doniel Gross
פרק 9 (21 דפים) - Doniel Gross
פרק 10 (17 דפים) - Doniel Gross
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (16 דפים) - Michoel Garfinkel
פרק 2 (5 דפים) - Michoel Garfinkel
פרק 3 (9 דפים) - Michoel Garfinkel
פרק 4 (8 דפים) - Michoel Garfinkel
פרק 5 (2 דפים) - Benjamin R Chafetz, Michoel Garfinkel
פרק 6 (7 דפים) - Eli Daitchman
פרק 7 (19 דפים) - Eli Daitchman
פרק 8 (7 דפים) - Eli Daitchman
פרק 9 (9 דפים) - Eli Daitchman
פרק 10 (6 דפים) - Stan Fireman
פרק 11 (24 דפים) - David Weinerman
מכות (23 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Rami Berner/Josh Bookman
פרק 2 (6 דפים) - Rami Berner/Josh Bookman
פרק 3 (12 דפים) - Rami Berner/Josh Bookman, Matt Kaliff
שבועות (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Chaim Bennett, Reb Kalmen Goldberg
פרק 2 (5 דפים) - Chaim Bennett, Reb Kalmen Goldberg
פרק 3 (11 דפים) - Chaim Bennett, Reb Kalmen Goldberg
פרק 4 (6 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 5 (2 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 6 (6 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 7 (5 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 8 (1 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Shua Krupenia, A. Levine
פרק 2 (18 דפים) - Yakov Sonnenschein, A. Levine
פרק 3 (9 דפים) - Aaron Sonnenschein, A. Levine
פרק 4 (13 דפים) - Aaron Sonnenschein, A. Levine
פרק 5 (15 דפים) - Aaron Sonnenschein, A. Levine
הוריות (13 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (4 דפים) - Tzvi Gutman, Zevi Katz
פרק 2 (3 דפים) - Tzvi Gutman, Zevi Katz
פרק 3 (6 דפים) - Tzvi Gutman, Zevi Katz
 
.

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Yitzchok Kahn
פרק 2 (16 דפים) - Yitzchok Kahn
פרק 3 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi, Dov Dym
פרק 4 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 6 (8 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 7 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 8 (13 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 9 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 10 (3 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 11 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 12 (8 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 13 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 14 (9 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
מנחות (109 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 2 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 3 (21 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 4 (14 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 6 (9 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 7 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 8 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 9 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 10 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 11 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 12 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 13 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
חולין (141 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (25 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 2 (15 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 3 (26 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 4 (10 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 6 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 7 (14 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 8 (14 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 9 (13 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 10 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 11 (3 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 12 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
בכורות (60 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 2 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 3 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 4 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (6 דפים) - E. Garfinkel And M. Sonnenchein
פרק 6 (6 דפים) - Eli Schwadron
פרק 7 (3 דפים) - Eli Schwadron
פרק 8 (7 דפים) - Eli Schwadron
פרק 9 (9 דפים) - Eli Schwadron
ערכין (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Elliot Dickman
פרק 2 (6 דפים) - Elliot Dickman
פרק 3 (4 דפים) - Elliot Dickman
פרק 4 (2 דפים) - Elliot Dickman
פרק 5 (2 דפים) - Elliot Dickman
פרק 6 (3 דפים) - Elliot Dickman
פרק 7 (3 דפים) - Elliot Dickman
פרק 8 (2 דפים) - Elliot Dickman
פרק 9 (6 דפים) - Elliot Dickman
תמורה (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Yakov Sonnenschein, Dov Fishbane
פרק 2 (3 דפים) - Yaakov Compton, Dov Fishbane
פרק 3 (4 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis
פרק 4 (3 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis
פרק 5 (4 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis
פרק 6 (3 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis, Yaakov Compton
פרק 7 (4 דפים) - Michael Rom
כריתות (27 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 2 (3 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 3 (6 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 4 (3 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 5 (3 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 6 (6 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
מעילה (36 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 2 (2 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 3 (5 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 4 (3 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 5 (2 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 6 (18 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
 
.

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Avrohom Adler
פרק 2 (8 דפים) - Avrohom Adler
פרק 3 (10 דפים) - Avrohom Adler
פרק 4 (9 דפים) - Avrohom Adler
פרק 5 (8 דפים) - Avrohom Adler
פרק 6 (6 דפים) - Avrohom Adler
פרק 7 (3 דפים) - Avrohom Adler
פרק 8 (2 דפים) - Avrohom Adler
פרק 9 (5 דפים) - Avrohom Adler
פרק 10 (10 דפים) - Avrohom Adler

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5A. LevineAvodah Zarah פרקים 1-5
3Aaron SonnenscheinAvodah Zarah פרקים 3-5
10avrohom adlerNiddah פרקים 1-10
2Benjamin R ChafetzKetubos פרק 12; Sanhedrin פרק 5
3Chaim bennettShevuos פרקים 1-3
9Chaim HelmanSotah פרקים 1-9
3David KellerMoed Katan פרקים 1-3
8David S. FarkasYevamos פרקים 5-10; Nazir פרקים 3-4
1David WeinermanSanhedrin פרק 11
10Doniel GrossBava Batra פרקים 1-10
1Dov DymZevahim פרק 3
2dov fishbaneTemurah פרקים 1-2
2Dovid DavidowitzKetubos פרקים 1, 3
7Dovid MalcmacherKetubos פרקים 6-11, 13
10E RothenbergEruvin פרקים 1-10
1E. Garfinkel and M. SonnencheinBechoros פרק 5
4Eli DaitchmanSanhedrin פרקים 6-9
9Elliot DickmanArakhin פרקים 1-9
4Harry M BrownYevamos פרקים 13-16
4Hymie KellerRosh Hashanah פרקים 1-4
2Yitzchok KahnZevahim פרקים 1-2
2Jonathan KlarfeldNazir פרקים 1-2
4Louis MalcmacherTaanis פרקים 1-4
5M LevyNazir פרקים 5-9
6Matis FriedmanBava Kamma פרקים 1-6
1Michael RomTemurah פרק 7
5Michoel garfinkelSanhedrin פרקים 1-5
1Mordechai NadoffBeitzah פרק 5
9Moshe GlazerGittin פרקים 1-9
5Nachy SteinmetzBeitzah פרקים 1-5
11Nuchum EdelmanNedarim פרקים 1-11
12Rabbi Y GinsburgPesachim פרקים 7-10; Shekalim פרקים 1-8
6Rabbi Tzvi SofferKerisos פרקים 1-6
24Rabbi Akiva UdmanShabbos פרקים 1-24
5Rabbi Chanina DesslerShevuos פרקים 4-8
3Rabbi Moshe GurwitzYevamos פרקים 1-3
6Rabbi Pesach KlahrMeilah פרקים 1-6
1Rabbi Moshe MeiselsYevamos פרק 4
9Rabbi Mordechai FreedmanSotah פרקים 1-9
7Rabbi Yaakov Uri PermanBava Metzia פרקים 4-10
10Rabbi Aaron Simcha BaumEruvin פרקים 1-10
1Reuven Dov BuselBava Kamma פרק 2
9Rabbi BuselBerachos פרקים 1-9
4Yehoshua Abba BuselKiddushin פרקים 1-4
3Shmuel BuselChagigah פרקים 1-3
2Rabbi Chaim Simcha EliasBava Metzia פרקים 1-2
4Rabbi CharlopBava Kamma פרקים 7-10
12Reb Kalmen GoldbergEruvin פרקים 1-4; Shevuos פרקים 1-8
10Roger & Naftali KozuchKetubos פרקים 4-13
4R’ Pinchas Leib LandisTemurah פרקים 3-6
2Sam SalamonKetubos פרקים 1-2
14Sanford WeinbergShabbos פרקים 1-10; Kiddushin פרקים 1-4
2Rabbi KaplowitzKetubos פרקים 4-5
5Shaya ShternMegillah פרקים 1-4; Ketubos פרק 2
41Daf YomiZevahim פרקים 3-14; Menahos פרקים 1-13; Hullin פרקים 1-12; Bechoros פרקים 1-4
1Jeff SoclofBava Metzia פרק 3
1Elchonon MantelSukkah פרק 5
5Mordechai BerkowitzBeitzah פרקים 1-5
41Lomdei Daf YomiZevahim פרקים 3-14; Menahos פרקים 1-13; Hullin פרקים 1-12; Bechoros פרקים 1-4
4Shimshon KellerRosh Hashanah פרקים 1-4
4Eli SchwadronBechoros פרקים 6-9
1Matt KaliffMakkos פרק 3
3Rami Berner/Josh BookmanMakkos פרקים 1-3
2Shmuel AbrahamShabbos פרקים 11-12
3Tzvi GutmanHorayos פרקים 1-3
3Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok FriedlandMoed Katan פרקים 1-3
2shloime kulefskyShabbos פרקים 17-18
4Shloimy LiebermanTaanis פרקים 1-4
13shlomo hungerYoma פרקים 1-8; Sukkah פרקים 1-5
12Sholom AdlerKerisos פרקים 1-6; Meilah פרקים 1-6
1Shua KrupeniaAvodah Zarah פרק 1
1Stan FiremanSanhedrin פרק 10
9Yaakov BienstockBerachos פרקים 1-9
2Yaakov BookmanSukkah פרקים 2, 4
2Yaakov ComptonTemurah פרקים 2, 6
2Yakov SonnenscheinAvodah Zarah פרק 2; Temurah פרק 1
1Dr. Klarfeld/ Yakov sonnenscheinSukkah פרק 1
2Yedidia FiremanYevamos פרקים 11-12
9Yehuda ZelikovichBeitzah פרקים 1-5; Megillah פרקים 1-4
3yisroel goldsteinNedarim פרקים 1-3
6Yoel FleisherPesachim פרקים 1-6
2Yosef BurmarkShabbos פרקים 22-23
1yosef ReichmanKetubos פרק 3
5Yossi KellerBava Kamma פרקים 1-5
3Zevi KatzHorayos פרקים 1-3
      85 אנשים נרשמו ל 493 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.