למד לR' Menachem Moshe Ben R' Naphtali Hertzka Z"L (Mr. Mendy Klein A"H)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Iyyar 5779 (Thursday, May 23, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(179.6%)
(1 הרשמה מלאה + 250 נוסף תלמוד בבלי פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 2 (4 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 3 (9 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 5 (5 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 6 (10 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 7 (6 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 8 (3 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock
פרק 9 (11 דפים) - Rabbi Busel, Yaakov Bienstock

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 2 (16 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 3 (11 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 5 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 6 (10 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 7 (9 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 8 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 9 (8 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 10 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Sanford Weinberg
פרק 11 (6 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shmuel Abraham
פרק 12 (3 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shmuel Abraham
פרק 13 (2 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 14 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 15 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 16 (7 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 17 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shloime Kulefsky
פרק 18 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Shloime Kulefsky
פרק 19 (7 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 20 (4 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 21 (2 דפים) - Rabbi Akiva Udman
פרק 22 (5 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Yosef Burmark
פרק 23 (5 דפים) - Rabbi Akiva Udman, Yosef Burmark
פרק 24 (5 דפים) - Rabbi Akiva Udman
עירובין (104 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 2 (9 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 3 (15 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 4 (11 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, Reb Kalmen Goldberg, E Rothenberg
פרק 5 (9 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 6 (15 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 7 (6 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 8 (7 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 9 (6 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פרק 10 (11 דפים) - Rabbi Aaron Simcha Baum, E Rothenberg
פסחים (120 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 2 (21 דפים) - Yoel Fleisher
פרק 3 (8 דפים) - Yoel Fleisher, Dovid Ribakow
פרק 4 (8 דפים) - Yoel Fleisher, Dovid Ribakow
פרק 5 (7 דפים) - Yoel Fleisher, Dovid Ribakow
פרק 6 (9 דפים) - Yoel Fleisher, Dovid Ribakow
פרק 7 (13 דפים) - Rabbi Y Ginsburg, Dovid Ribakow
פרק 8 (5 דפים) - Rabbi Y Ginsburg, Dovid Ribakow
פרק 9 (7 דפים) - Rabbi Y Ginsburg, Dovid Ribakow
פרק 10 (23 דפים) - Rabbi Y Ginsburg, Dovid Ribakow
שקלים (21 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (3 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 2 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 3 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 5 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 6 (4 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 7 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
פרק 8 (2 דפים) - Rabbi Y Ginsburg
יומא (87 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 2 (6 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 3 (11 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 4 (8 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 5 (15 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 6 (6 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 7 (5 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 8 (16 דפים) - Shlomo Hunger
סוכה (55 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - Shlomo Hunger, Dr. Klarfeld/ Yakov Sonnenschein
פרק 2 (9 דפים) - Shlomo Hunger, Yaakov Bookman
פרק 3 (13 דפים) - Shlomo Hunger
פרק 4 (8 דפים) - Shlomo Hunger, Yaakov Bookman
פרק 5 (7 דפים) - Shlomo Hunger, Elchonon Mantel
ביצה (39 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 2 (8 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 3 (6 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 4 (6 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich
פרק 5 (6 דפים) - Mordechai Berkowitz, Nachy Steinmetz, Yehuda Zelikovich, Mordechai Nadoff
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
פרק 2 (3 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
פרק 3 (4 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
פרק 4 (7 דפים) - Shimshon Keller, Hymie Keller
תענית (30 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
פרק 2 (3 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
פרק 3 (8 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
פרק 4 (6 דפים) - Louis Malcmacher, Shloimy Lieberman
מגילה (31 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
פרק 2 (4 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
פרק 3 (4 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
פרק 4 (8 דפים) - Shaya Shtern, Yehuda Zelikovich
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - David Keller, Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok Friedland
פרק 2 (2 דפים) - David Keller, Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok Friedland
פרק 3 (17 דפים) - David Keller, Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok Friedland
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - Shmuel Busel, Moshe Nisenbaum
פרק 2 (9 דפים) - Shmuel Busel, Moshe Nisenbaum
פרק 3 (8 דפים) - Shmuel Busel, Moshe Nisenbaum

נשים

יבמות (121 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Rabbi Moshe Gurwitz, Refael Charlop
פרק 2 (9 דפים) - Rabbi Moshe Gurwitz, Refael Charlop
פרק 3 (9 דפים) - Rabbi Moshe Gurwitz, Refael Charlop
פרק 4 (15 דפים) - Rabbi Moshe Meisels, Refael Charlop
פרק 5 (3 דפים) - David S. Farkas, Refael Charlop
פרק 6 (13 דפים) - David S. Farkas, Refael Charlop
פרק 7 (4 דפים) - David S. Farkas, Refael Charlop
פרק 8 (14 דפים) - David S. Farkas, Refael Charlop
פרק 9 (3 דפים) - David S. Farkas, Refael Charlop
פרק 10 (10 דפים) - David S. Farkas, Refael Charlop
פרק 11 (4 דפים) - Yedidia Fireman, Refael Charlop
פרק 12 (6 דפים) - Yedidia Fireman, Refael Charlop
פרק 13 (5 דפים) - Harry M Brown, Refael Charlop
פרק 14 (2 דפים) - Harry M Brown, Refael Charlop
פרק 15 (5 דפים) - Harry M Brown, Refael Charlop
פרק 16 (4 דפים) - Harry M Brown, Refael Charlop
כתובות (111 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Sam Salamon, Dovid Davidowitz
פרק 2 (14 דפים) - Sam Salamon, Shaya Shtern
פרק 3 (12 דפים) - Yosef Reichman, Dovid Davidowitz
פרק 4 (13 דפים) - Rabbi Kaplowitz, Roger & Naftali Kozuch
פרק 5 (11 דפים) - Rabbi Kaplowitz, Roger & Naftali Kozuch
פרק 6 (5 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 7 (8 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 8 (5 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 9 (7 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 10 (5 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 11 (6 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
פרק 12 (3 דפים) - Benjamin R Chafetz, Roger & Naftali Kozuch
פרק 13 (9 דפים) - Dovid Malcmacher, Roger & Naftali Kozuch
נדרים (90 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Nuchum Edelman, Yisroel Goldstein
פרק 2 (7 דפים) - Nuchum Edelman, Yisroel Goldstein
פרק 3 (12 דפים) - Nuchum Edelman, Yisroel Goldstein
פרק 4 (13 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 5 (4 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 6 (5 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 7 (6 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 8 (4 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 9 (2 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 10 (13 דפים) - Nuchum Edelman
פרק 11 (13 דפים) - Nuchum Edelman
נזיר (65 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (7 דפים) - Jonathan Klarfeld
פרק 2 (7 דפים) - Jonathan Klarfeld
פרק 3 (4 דפים) - David S. Farkas
פרק 4 (10 דפים) - David S. Farkas
פרק 5 (4 דפים) - M Levy
פרק 6 (13 דפים) - M Levy
פרק 7 (10 דפים) - M Levy
פרק 8 (4 דפים) - M Levy
פרק 9 (6 דפים) - M Levy
סוטה (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 2 (5 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 3 (4 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 5 (4 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 6 (1 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 7 (10 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 8 (2 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
פרק 9 (6 דפים) - Rabbi Mordechai Freedman, Chaim Helman
גיטין (89 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 2 (9 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 3 (8 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 4 (16 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 5 (14 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 6 (5 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 7 (10 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 8 (5 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
פרק 9 (9 דפים) - Moshe Glazer, Yechiel Charlop
קידושין (81 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (39 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
פרק 2 (17 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
פרק 3 (11 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
פרק 4 (14 דפים) - Yehoshua Abba Busel, Sanford Weinberg
  

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 2 (10 דפים) - Matis Friedman, Reuven Dov Busel, Yossi Keller
פרק 3 (9 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 4 (10 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 5 (9 דפים) - Matis Friedman, Yossi Keller
פרק 6 (7 דפים) - Matis Friedman, Yitz Frank
פרק 7 (21 דפים) - Rabbi Charlop, Yitz Frank
פרק 8 (10 דפים) - Rabbi Charlop, Yitz Frank
פרק 9 (18 דפים) - Rabbi Charlop, Yitz Frank
פרק 10 (9 דפים) - Rabbi Charlop, Yitz Frank
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Rabbi Chaim Simcha Elias
פרק 2 (12 דפים) - Rabbi Chaim Simcha Elias
פרק 3 (11 דפים) - Jeff Soclof
פרק 4 (16 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 5 (15 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 6 (8 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 7 (11 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 8 (9 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 9 (13 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
פרק 10 (4 דפים) - Rabbi Yaakov Uri Perman
בבא בתרא (175 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Doniel Gross
פרק 2 (11 דפים) - Doniel Gross
פרק 3 (33 דפים) - Doniel Gross
פרק 4 (12 דפים) - Doniel Gross
פרק 5 (19 דפים) - Doniel Gross
פרק 6 (10 דפים) - Doniel Gross
פרק 7 (6 דפים) - Doniel Gross
פרק 8 (31 דפים) - Doniel Gross
פרק 9 (21 דפים) - Doniel Gross
פרק 10 (17 דפים) - Doniel Gross
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (16 דפים) - Michoel Garfinkel, Shaya Shtern
פרק 2 (5 דפים) - Michoel Garfinkel, Shaya Shtern
פרק 3 (9 דפים) - Michoel Garfinkel, Shaya Shtern
פרק 4 (8 דפים) - Michoel Garfinkel, Shaya Shtern
פרק 5 (2 דפים) - Benjamin R Chafetz, Michoel Garfinkel, Shaya Shtern
פרק 6 (7 דפים) - Eli Daitchman, Shaya Shtern
פרק 7 (19 דפים) - Eli Daitchman, Shaya Shtern
פרק 8 (7 דפים) - Eli Daitchman, Shaya Shtern
פרק 9 (9 דפים) - Eli Daitchman, Shaya Shtern
פרק 10 (6 דפים) - Stan Fireman, Shaya Shtern
פרק 11 (24 דפים) - David Weinerman, Shaya Shtern
מכות (23 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Rami Berner/Josh Bookman
פרק 2 (6 דפים) - Rami Berner/Josh Bookman
פרק 3 (12 דפים) - Rami Berner/Josh Bookman, Matt Kaliff
שבועות (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Chaim Bennett, Reb Kalmen Goldberg
פרק 2 (5 דפים) - Chaim Bennett, Reb Kalmen Goldberg
פרק 3 (11 דפים) - Chaim Bennett, Reb Kalmen Goldberg
פרק 4 (6 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 5 (2 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 6 (6 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 7 (5 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
פרק 8 (1 דפים) - Rabbi Chanina Dessler, Reb Kalmen Goldberg
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Shua Krupenia, A. Levine
פרק 2 (18 דפים) - Yakov Sonnenschein, A. Levine
פרק 3 (9 דפים) - Aaron Sonnenschein, A. Levine
פרק 4 (13 דפים) - Aaron Sonnenschein, A. Levine
פרק 5 (15 דפים) - Aaron Sonnenschein, A. Levine
הוריות (13 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (4 דפים) - Tzvi Gutman, Zevi Katz
פרק 2 (3 דפים) - Tzvi Gutman, Zevi Katz
פרק 3 (6 דפים) - Tzvi Gutman, Zevi Katz
 

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Yitzchok Kahn
פרק 2 (16 דפים) - Yitzchok Kahn
פרק 3 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi, Dov Dym
פרק 4 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 6 (8 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 7 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 8 (13 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 9 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 10 (3 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 11 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 12 (8 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 13 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 14 (9 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
מנחות (109 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 2 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 3 (21 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 4 (14 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 6 (9 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 7 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 8 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 9 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 10 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 11 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 12 (4 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 13 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
חולין (141 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (25 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 2 (15 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 3 (26 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 4 (10 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 6 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 7 (14 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 8 (14 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 9 (13 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 10 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 11 (3 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 12 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
בכורות (60 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 2 (6 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 3 (7 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 4 (5 דפים) - Lomdei Daf Yomi, Daf Yomi
פרק 5 (6 דפים) - E. Garfinkel And M. Sonnenchein
פרק 6 (6 דפים) - Eli Schwadron
פרק 7 (3 דפים) - Eli Schwadron
פרק 8 (7 דפים) - Eli Schwadron
פרק 9 (9 דפים) - Eli Schwadron
ערכין (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 2 (6 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 3 (4 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 4 (2 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 5 (2 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 6 (3 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 7 (3 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 8 (2 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
פרק 9 (6 דפים) - Elliot Dickman, Shneor Levine/Max Compton
תמורה (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Yakov Sonnenschein, Dov Fishbane
פרק 2 (3 דפים) - Yaakov Compton, Dov Fishbane
פרק 3 (4 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis
פרק 4 (3 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis
פרק 5 (4 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis
פרק 6 (3 דפים) - R’ Pinchas Leib Landis, Yaakov Compton
פרק 7 (4 דפים) - Michael Rom
כריתות (27 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 2 (3 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 3 (6 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 4 (3 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 5 (3 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
פרק 6 (6 דפים) - Rabbi Tzvi Soffer, Sholom Adler
מעילה (36 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 2 (2 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 3 (5 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 4 (3 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 5 (2 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
פרק 6 (18 דפים) - Rabbi Pesach Klahr, Sholom Adler
 

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 2 (8 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 3 (10 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 4 (9 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 5 (8 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 6 (6 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 7 (3 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 8 (2 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 9 (5 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz
פרק 10 (10 דפים) - Avrohom Adler, Mordechai Berkowitz

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5A. Levineעבודה זרה פרקים 1-5
3Aaron Sonnenscheinעבודה זרה פרקים 3-5
10avrohom adlerנידה פרקים 1-10
2Benjamin R Chafetzכתובות פרק 12; סנהדרין פרק 5
3Chaim bennettשבועות פרקים 1-3
9Chaim Helmanסוטה פרקים 1-9
3David Kellerמועד קטן פרקים 1-3
8David S. Farkasיבמות פרקים 5-10; נזיר פרקים 3-4
1David Weinermanסנהדרין פרק 11
10Doniel Grossבבא בתרא פרקים 1-10
1Dov Dymזבחים פרק 3
2dov fishbaneתמורה פרקים 1-2
2Dovid Davidowitzכתובות פרקים 1, 3
7Dovid Malcmacherכתובות פרקים 6-11, 13
8Dovid ribakowפסחים פרקים 3-10
10E Rothenbergעירובין פרקים 1-10
1E. Garfinkel and M. Sonnencheinבכורות פרק 5
4Eli Daitchmanסנהדרין פרקים 6-9
9Elliot Dickmanערכין פרקים 1-9
4Harry M Brownיבמות פרקים 13-16
4Hymie Kellerראש השנה פרקים 1-4
2Yitzchok Kahnזבחים פרקים 1-2
2Jonathan Klarfeldנזיר פרקים 1-2
4Louis Malcmacherתענית פרקים 1-4
5M Levyנזיר פרקים 5-9
6Matis Friedmanבבא קמא פרקים 1-6
1Michael Romתמורה פרק 7
5Michoel garfinkelסנהדרין פרקים 1-5
1Mordechai Nadoffביצה פרק 5
9Moshe Glazerגיטין פרקים 1-9
3Moshe nisenbaumחגיגה פרקים 1-3
5Nachy Steinmetzביצה פרקים 1-5
11Nuchum Edelmanנדרים פרקים 1-11
6Rabbi Pesach Klahrמעילה פרקים 1-6
3Rabbi Moshe Gurwitzיבמות פרקים 1-3
1Rabbi Moshe Meiselsיבמות פרק 4
12Rabbi Y Ginsburgפסחים פרקים 7-10; שקלים פרקים 1-8
9Rabbi Mordechai Freedmanסוטה פרקים 1-9
7Rabbi Yaakov Uri Permanבבא מציעא פרקים 4-10
10Rabbi Aaron Simcha Baumעירובין פרקים 1-10
6Rabbi Tzvi Sofferכריתות פרקים 1-6
24Rabbi Akiva Udmanשבת פרקים 1-24
5Rabbi Chanina Desslerשבועות פרקים 4-8
1Reuven Dov Buselבבא קמא פרק 2
9Rabbi Buselברכות פרקים 1-9
4Yehoshua Abba Buselקידושין פרקים 1-4
3Shmuel Buselחגיגה פרקים 1-3
2Rabbi Chaim Simcha Eliasבבא מציעא פרקים 1-2
4Rabbi Charlopבבא קמא פרקים 7-10
12Reb Kalmen Goldbergעירובין פרקים 1-4; שבועות פרקים 1-8
10Roger & Naftali Kozuchכתובות פרקים 4-13
4R’ Pinchas Leib Landisתמורה פרקים 3-6
2Sam Salamonכתובות פרקים 1-2
14Sanford Weinbergשבת פרקים 1-10; קידושין פרקים 1-4
16Refael Charlopיבמות פרקים 1-16
41Daf Yomiזבחים פרקים 3-14; מנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12; בכורות פרקים 1-4
41Lomdei Daf Yomiזבחים פרקים 3-14; מנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12; בכורות פרקים 1-4
9Shneor Levine/Max Comptonערכין פרקים 1-9
4Shimshon Kellerראש השנה פרקים 1-4
4Eli Schwadronבכורות פרקים 6-9
1Matt Kaliffמכות פרק 3
5Yitz Frankבבא קמא פרקים 6-10
3Rami Berner/Josh Bookmanמכות פרקים 1-3
15Mordechai Berkowitzביצה פרקים 1-5; נידה פרקים 1-10
2Shmuel Abrahamשבת פרקים 11-12
16Shaya Shternמגילה פרקים 1-4; כתובות פרק 2; סנהדרין פרקים 1-11
9Yechiel Charlopגיטין פרקים 1-9
3Tzvi Gutmanהוריות פרקים 1-3
2Rabbi Kaplowitzכתובות פרקים 4-5
1Jeff Soclofבבא מציעא פרק 3
1Elchonon Mantelסוכה פרק 5
3Shimon Aloni, Rabbi Yitzchok Friedlandמועד קטן פרקים 1-3
2shloime kulefskyשבת פרקים 17-18
4Shloimy Liebermanתענית פרקים 1-4
13shlomo hungerיומא פרקים 1-8; סוכה פרקים 1-5
12Sholom Adlerכריתות פרקים 1-6; מעילה פרקים 1-6
1Shua Krupeniaעבודה זרה פרק 1
1Stan Firemanסנהדרין פרק 10
9Yaakov Bienstockברכות פרקים 1-9
2Yaakov Bookmanסוכה פרקים 2, 4
2Yaakov Comptonתמורה פרקים 2, 6
2Yakov Sonnenscheinעבודה זרה פרק 2; תמורה פרק 1
1Dr. Klarfeld/ Yakov sonnenscheinסוכה פרק 1
2Yedidia Firemanיבמות פרקים 11-12
9Yehuda Zelikovichביצה פרקים 1-5; מגילה פרקים 1-4
3yisroel goldsteinנדרים פרקים 1-3
6Yoel Fleisherפסחים פרקים 1-6
2Yosef Burmarkשבת פרקים 22-23
1yosef Reichmanכתובות פרק 3
5Yossi Kellerבבא קמא פרקים 1-5
3Zevi Katzהוריות פרקים 1-3
      91 אנשים נרשמו ל 564 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.