למד ל Cong Torah Utfillah
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Heshvan 5779 (Saturday, October 27, 2018) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 98% נרשם
(308/314 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - G Schuster
√ פרק 2 (4 דפים) - G Schuster
√ פרק 3 (9 דפים) - G Schuster
√ פרק 4 (4 דפים) - G Schuster
√ פרק 5 (5 דפים) - G Schuster
√ פרק 6 (10 דפים) - G Schuster
√ פרק 7 (6 דפים) - G Schuster
√ פרק 8 (3 דפים) - G Schuster
√ פרק 9 (11 דפים) - G Schuster

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 2 (16 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 3 (11 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 4 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 5 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 6 (10 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 7 (9 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 8 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 9 (8 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 10 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 11 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 12 (3 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 13 (2 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 14 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 15 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 16 (7 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 17 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 18 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 19 (7 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 20 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 21 (2 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 22 (5 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 23 (5 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 24 (5 דפים) - M Felsenberg
עירובין (104 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - D Weiss
√ פרק 2 (9 דפים) - D Weiss
√ פרק 3 (15 דפים) - Abba Genack
√ פרק 4 (11 דפים) - Yossi Lichtenstein
√ פרק 5 (9 דפים) - A Genack
√ פרק 6 (15 דפים) - Abba Genack
√ פרק 7 (6 דפים) - A Genack
√ פרק 8 (7 דפים) - A Genack
√ פרק 9 (6 דפים) - A Genack
√ פרק 10 (11 דפים) - Y Bresler
פסחים (120 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - Chanoch Krohn
√ פרק 2 (21 דפים) - Simcha Greenbaum
√ פרק 3 (8 דפים) - Simcha Greenbaum
√ פרק 4 (8 דפים) - Nakdimen
√ פרק 5 (7 דפים) - U Gottlieb
√ פרק 6 (9 דפים) - Abba Genack
√ פרק 7 (13 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 8 (5 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 9 (7 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 10 (23 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
שקלים (21 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (3 דפים) - G Klein
√ פרק 2 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 3 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 4 (4 דפים) - G Klein
√ פרק 5 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 6 (4 דפים) - G Klein
√ פרק 7 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 8 (2 דפים) - G Klein
יומא (87 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - A Time
√ פרק 2 (6 דפים) - A Time
√ פרק 3 (11 דפים) - A Time
√ פרק 4 (8 דפים) - A Time
√ פרק 5 (15 דפים) - A Time
√ פרק 6 (6 דפים) - A Time
√ פרק 7 (5 דפים) - A Time
√ פרק 8 (16 דפים) - A Time
סוכה (55 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - N Katzman
√ פרק 2 (9 דפים) - N Katzman
√ פרק 3 (13 דפים) - N Katzman
√ פרק 4 (8 דפים) - N Katzman
√ פרק 5 (7 דפים) - N Katzman
ביצה (39 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 2 (8 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 3 (6 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 4 (6 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 5 (6 דפים) - Y Ashenberg
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - Z Burger
√ פרק 2 (3 דפים) - Z Burger
√ פרק 3 (4 דפים) - Z Burger
√ פרק 4 (7 דפים) - Z Burger
תענית (30 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 2 (3 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 3 (8 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 4 (6 דפים) - M Berkowitz
מגילה (31 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - N Minzer
√ פרק 2 (4 דפים) - N Minzer
√ פרק 3 (4 דפים) - N Minzer
√ פרק 4 (8 דפים) - N Minzer
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 2 (2 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 3 (17 דפים) - Eli Rosenthal
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - M Brickman
√ פרק 2 (9 דפים) - M Brickman
√ פרק 3 (8 דפים) - M Brickman

נשים

יבמות (121 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - M Golding
√ פרק 2 (9 דפים) - M Golding
√ פרק 3 (9 דפים) - M Golding
√ פרק 4 (15 דפים) - M Golding
√ פרק 5 (3 דפים) - M Golding
√ פרק 6 (13 דפים) - M Golding
√ פרק 7 (4 דפים) - Yissocher Klugman
פרק 8 (14 דפים)
פרק 9 (3 דפים)
פרק 10 (10 דפים)
√ פרק 11 (4 דפים) - M Rabinowitz
√ פרק 12 (6 דפים) - Yacov Rubin
√ פרק 13 (5 דפים) - M Rabinowitz
√ פרק 14 (2 דפים) - Y Hirsch
√ פרק 15 (5 דפים) - Y Hirsch
√ פרק 16 (4 דפים) - Y Hirsch
כתובות (111 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Reich
√ פרק 2 (14 דפים) - M Reich
√ פרק 3 (12 דפים) - Y Weiner
√ פרק 4 (13 דפים) - Y Weiner
√ פרק 5 (11 דפים) - Y Weiner
√ פרק 6 (5 דפים) - Y Weiner
√ פרק 7 (8 דפים) - Y Weiner
√ פרק 8 (5 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 9 (7 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 10 (5 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 11 (6 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 12 (3 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 13 (9 דפים) - Rosenbaum
נדרים (90 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 2 (7 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 3 (12 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 4 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 5 (4 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 6 (5 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 7 (6 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 8 (4 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 9 (2 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 10 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 11 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
נזיר (65 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (7 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 2 (7 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 3 (4 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 4 (10 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 5 (4 דפים) - Moeller
√ פרק 6 (13 דפים) - Moeller
√ פרק 7 (10 דפים) - Moeller
√ פרק 8 (4 דפים) - Moeller
√ פרק 9 (6 דפים) - Moeller
סוטה (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 2 (5 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 3 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 4 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 5 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 6 (1 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 7 (10 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 8 (2 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 9 (6 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
גיטין (89 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - E Langer
√ פרק 2 (9 דפים) - E Langer
√ פרק 3 (8 דפים) - E Langer
√ פרק 4 (16 דפים) - E Langer
√ פרק 5 (14 דפים) - E Langer
√ פרק 6 (5 דפים) - E Langer
√ פרק 7 (10 דפים) - E Langer
√ פרק 8 (5 דפים) - E Langer
√ פרק 9 (9 דפים) - E Langer
קידושין (81 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (39 דפים) - D Greenwald
√ פרק 2 (17 דפים) - D Greenwald
√ פרק 3 (11 דפים) - D Greenwald
√ פרק 4 (14 דפים) - D Greenwald
  

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - G. Wenger
√ פרק 2 (10 דפים) - G. Wenger
√ פרק 3 (9 דפים) - G. Wenger
√ פרק 4 (10 דפים) - Aharon Wiener
√ פרק 5 (9 דפים) - Aharon Wiener
√ פרק 6 (7 דפים) - Yaakov Levin
√ פרק 7 (21 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 8 (10 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 9 (18 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 10 (9 דפים) - Eli Rosenthal
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - Finkel
√ פרק 2 (12 דפים) - Finkel
√ פרק 3 (11 דפים) - Y Sherman
√ פרק 4 (16 דפים) - Y Haas
√ פרק 5 (15 דפים) - Y Haas
√ פרק 6 (8 דפים) - M Nakdimen
√ פרק 7 (11 דפים) - M Nakdimen
√ פרק 8 (9 דפים) - Yitzchak Stern
√ פרק 9 (13 דפים) - Yitzchak Stern
√ פרק 10 (4 דפים) - Yitzchak Stern
בבא בתרא (175 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - B Retter
√ פרק 2 (11 דפים) - B Retter
√ פרק 3 (33 דפים) - Nakdimen
√ פרק 4 (12 דפים) - Nakdimen
√ פרק 5 (19 דפים) - Ezra Eichorn
פרק 6 (10 דפים)
√ פרק 7 (6 דפים) - Nechemia Adler
פרק 8 (31 דפים)
פרק 9 (21 דפים)
√ פרק 10 (17 דפים) - A Wiener
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (16 דפים) - A Zilber
√ פרק 2 (5 דפים) - A Zilber
√ פרק 3 (9 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 4 (8 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 5 (2 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 6 (7 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 7 (19 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 8 (7 דפים) - E Simons
√ פרק 9 (9 דפים) - E Simons
√ פרק 10 (6 דפים) - E Simons
√ פרק 11 (24 דפים) - B Englard
מכות (23 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - E Klein
√ פרק 2 (6 דפים) - E Klein
√ פרק 3 (12 דפים) - E Klein
שבועות (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - S Neiman
√ פרק 2 (5 דפים) - S Neiman
√ פרק 3 (11 דפים) - S Neiman
√ פרק 4 (6 דפים) - S Neiman
√ פרק 5 (2 דפים) - S Neiman
√ פרק 6 (6 דפים) - S Neiman
√ פרק 7 (5 דפים) - S Neiman
√ פרק 8 (1 דפים) - S Neiman
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - S Neiman
√ פרק 2 (18 דפים) - S Neiman
√ פרק 3 (9 דפים) - S Neiman
√ פרק 4 (13 דפים) - S Neiman
√ פרק 5 (15 דפים) - S Neiman
הוריות (13 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (4 דפים) - Y Schneider
√ פרק 2 (3 דפים) - Y Schneider
√ פרק 3 (6 דפים) - Y Schneider
 

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (16 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (5 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (8 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 8 (13 דפים) - M Kohn
√ פרק 9 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 10 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 11 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 12 (8 דפים) - M Kohn
√ פרק 13 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 14 (9 דפים) - M Kohn
מנחות (109 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Rov
√ פרק 2 (4 דפים) - Rov
√ פרק 3 (21 דפים) - Rov
√ פרק 4 (14 דפים) - Rov
√ פרק 5 (11 דפים) - Rov
√ פרק 6 (9 דפים) - Rov
√ פרק 7 (4 דפים) - Rov
√ פרק 8 (7 דפים) - Rov
√ פרק 9 (4 דפים) - Rov
√ פרק 10 (7 דפים) - Rov
√ פרק 11 (6 דפים) - Rov
√ פרק 12 (4 דפים) - Rov
√ פרק 13 (7 דפים) - Rov
חולין (141 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (25 דפים) - Taken
√ פרק 2 (15 דפים) - Taken
√ פרק 3 (26 דפים) - Taken
√ פרק 4 (10 דפים) - Taken
√ פרק 5 (5 דפים) - Taken
√ פרק 6 (6 דפים) - Taken
√ פרק 7 (14 דפים) - Taken
√ פרק 8 (14 דפים) - Taken
√ פרק 9 (13 דפים) - Taken
√ פרק 10 (5 דפים) - Taken
√ פרק 11 (3 דפים) - Taken
√ פרק 12 (5 דפים) - Y Bresler
בכורות (60 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (7 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (5 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 8 (7 דפים) - M Kohn
√ פרק 9 (9 דפים) - M Kohn
ערכין (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - A Freide
√ פרק 2 (6 דפים) - A Freide
√ פרק 3 (4 דפים) - A Freide
√ פרק 4 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 5 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 6 (3 דפים) - A Freide
√ פרק 7 (3 דפים) - A Freide
√ פרק 8 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 9 (6 דפים) - A Freide
תמורה (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (4 דפים) - M Kohn
כריתות (27 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 2 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 3 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 4 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 5 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 6 (6 דפים) - Chesky Assaf
מעילה (36 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 2 (2 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 3 (5 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 4 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 5 (2 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 6 (18 דפים) - Chesky Assaf
 

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - C Lowinger
√ פרק 2 (8 דפים) - C Lowinger
√ פרק 3 (10 דפים) - Yossi Lichtenstein
√ פרק 4 (9 דפים) - Finkel
√ פרק 5 (8 דפים) - Finkel
√ פרק 6 (6 דפים) - A Rubin
√ פרק 7 (3 דפים) - A Rubin
√ פרק 8 (2 דפים) - Dovid Federgrun
√ פרק 9 (5 דפים) - Finkel
√ פרק 10 (10 דפים) - Dovid Federgrun

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
3Abba Genackעירובין פרקים 3, 6; פסחים פרק 6
2Aharon Wienerבבא קמא פרקים 4-5
1Chanoch Krohnפסחים פרק 1
12Chesky Assafכריתות פרקים 1-6; מעילה פרקים 1-6
2Dovid Federgrunנידה פרקים 8, 10
2A Zilberסנהדרין פרקים 1-2
5Y Ashenbergביצה פרקים 1-5
9Y Sherman/ Y Jacobsסוטה פרקים 1-9
2M Reichכתובות פרקים 1-2
2M Rabinowitzיבמות פרקים 11, 13
30M Kohnזבחים פרקים 1-14; בכורות פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7
2Y Haasבבא מציעא פרקים 4-5
1B Englardסנהדרין פרק 11
8A Timeיומא פרקים 1-8
5Moellerנזיר פרקים 5-9
4D Greenwaldקידושין פרקים 1-4
3M Brickmanחגיגה פרקים 1-3
4A Genackעירובין פרקים 5, 7-9
9A Freideערכין פרקים 1-9
4S Steinberg/ S Lehrmanפסחים פרקים 7-10
3E Kleinמכות פרקים 1-3
2M Nakdimenבבא מציעא פרקים 6-7
5Finkelבבא מציעא פרקים 1-2; נידה פרקים 4-5, 9
4N Minzerמגילה פרקים 1-4
24M Felsenbergשבת פרקים 1-24
13S Neimanשבועות פרקים 1-8; עבודה זרה פרקים 1-5
4Z Burgerראש השנה פרקים 1-4
4M Brickman/ M Kohnנזיר פרקים 1-4
5Y Weinerכתובות פרקים 3-7
3Y Hirschיבמות פרקים 14-16
5S Fromovitzסנהדרין פרקים 3-7
5N Katzmanסוכה פרקים 1-5
9E Langerגיטין פרקים 1-9
6M Goldingיבמות פרקים 1-6
13Rovמנחות פרקים 1-13
11takenחולין פרקים 1-11
3E Simonsסנהדרין פרקים 8-10
8G Kleinשקלים פרקים 1-8
2C Lowingerנידה פרקים 1-2
2A Rubinנידה פרקים 6-7
7eli rosenthalמועד קטן פרקים 1-3; בבא קמא פרקים 7-10
1A Wienerבבא בתרא פרק 10
2D Weissעירובין פרקים 1-2
2B Retterבבא בתרא פרקים 1-2
4M Berkowitzתענית פרקים 1-4
9G Schusterברכות פרקים 1-9
3Y Schneiderהוריות פרקים 1-3
1Ezra Eichornבבא בתרא פרק 5
3G. Wengerבבא קמא פרקים 1-3
3Nakdimenפסחים פרק 4; בבא בתרא פרקים 3-4
1Nechemia Adlerבבא בתרא פרק 7
6Rosenbaumכתובות פרקים 8-13
2Simcha greenbaumפסחים פרקים 2-3
1U Gottliebפסחים פרק 5
2Y Breslerעירובין פרק 10; חולין פרק 12
1Y Shermanבבא מציעא פרק 3
1Yaakov Levinבבא קמא פרק 6
11YAAKOV SAMETנדרים פרקים 1-11
1Yacov Rubinיבמות פרק 12
1Yissocher Klugmanיבמות פרק 7
3Yitzchak Sternבבא מציעא פרקים 8-10
2Yossi Lichtensteinעירובין פרק 4; נידה פרק 3
      62 אנשים נרשמו ל 308 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.