עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד ל Cong Torah Utfillah
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Heshvan 5779 (Saturday, October 27, 2018) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 98% נרשם
(308/314 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

.

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - G Schuster
√ פרק 2 (4 דפים) - G Schuster
√ פרק 3 (9 דפים) - G Schuster
√ פרק 4 (4 דפים) - G Schuster
√ פרק 5 (5 דפים) - G Schuster
√ פרק 6 (10 דפים) - G Schuster
√ פרק 7 (6 דפים) - G Schuster
√ פרק 8 (3 דפים) - G Schuster
√ פרק 9 (11 דפים) - G Schuster
.

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 2 (16 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 3 (11 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 4 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 5 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 6 (10 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 7 (9 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 8 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 9 (8 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 10 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 11 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 12 (3 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 13 (2 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 14 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 15 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 16 (7 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 17 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 18 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 19 (7 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 20 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 21 (2 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 22 (5 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 23 (5 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 24 (5 דפים) - M Felsenberg
עירובין (104 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - D Weiss
√ פרק 2 (9 דפים) - D Weiss
√ פרק 3 (15 דפים) - Abba Genack
√ פרק 4 (11 דפים) - Yossi Lichtenstein
√ פרק 5 (9 דפים) - A Genack
√ פרק 6 (15 דפים) - Abba Genack
√ פרק 7 (6 דפים) - A Genack
√ פרק 8 (7 דפים) - A Genack
√ פרק 9 (6 דפים) - A Genack
√ פרק 10 (11 דפים) - Y Bresler
פסחים (120 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - Chanoch Krohn
√ פרק 2 (21 דפים) - Simcha Greenbaum
√ פרק 3 (8 דפים) - Simcha Greenbaum
√ פרק 4 (8 דפים) - Nakdimen
√ פרק 5 (7 דפים) - U Gottlieb
√ פרק 6 (9 דפים) - Abba Genack
√ פרק 7 (13 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 8 (5 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 9 (7 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 10 (23 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
שקלים (21 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (3 דפים) - G Klein
√ פרק 2 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 3 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 4 (4 דפים) - G Klein
√ פרק 5 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 6 (4 דפים) - G Klein
√ פרק 7 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 8 (2 דפים) - G Klein
יומא (87 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - A Time
√ פרק 2 (6 דפים) - A Time
√ פרק 3 (11 דפים) - A Time
√ פרק 4 (8 דפים) - A Time
√ פרק 5 (15 דפים) - A Time
√ פרק 6 (6 דפים) - A Time
√ פרק 7 (5 דפים) - A Time
√ פרק 8 (16 דפים) - A Time
סוכה (55 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - N Katzman
√ פרק 2 (9 דפים) - N Katzman
√ פרק 3 (13 דפים) - N Katzman
√ פרק 4 (8 דפים) - N Katzman
√ פרק 5 (7 דפים) - N Katzman
ביצה (39 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 2 (8 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 3 (6 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 4 (6 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 5 (6 דפים) - Y Ashenberg
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - Z Burger
√ פרק 2 (3 דפים) - Z Burger
√ פרק 3 (4 דפים) - Z Burger
√ פרק 4 (7 דפים) - Z Burger
תענית (30 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 2 (3 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 3 (8 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 4 (6 דפים) - M Berkowitz
מגילה (31 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - N Minzer
√ פרק 2 (4 דפים) - N Minzer
√ פרק 3 (4 דפים) - N Minzer
√ פרק 4 (8 דפים) - N Minzer
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 2 (2 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 3 (17 דפים) - Eli Rosenthal
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - M Brickman
√ פרק 2 (9 דפים) - M Brickman
√ פרק 3 (8 דפים) - M Brickman
.

נשים

יבמות (121 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - M Golding
√ פרק 2 (9 דפים) - M Golding
√ פרק 3 (9 דפים) - M Golding
√ פרק 4 (15 דפים) - M Golding
√ פרק 5 (3 דפים) - M Golding
√ פרק 6 (13 דפים) - M Golding
√ פרק 7 (4 דפים) - Yissocher Klugman
פרק 8 (14 דפים)
פרק 9 (3 דפים)
פרק 10 (10 דפים)
√ פרק 11 (4 דפים) - M Rabinowitz
√ פרק 12 (6 דפים) - Yacov Rubin
√ פרק 13 (5 דפים) - M Rabinowitz
√ פרק 14 (2 דפים) - Y Hirsch
√ פרק 15 (5 דפים) - Y Hirsch
√ פרק 16 (4 דפים) - Y Hirsch
כתובות (111 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Reich
√ פרק 2 (14 דפים) - M Reich
√ פרק 3 (12 דפים) - Y Weiner
√ פרק 4 (13 דפים) - Y Weiner
√ פרק 5 (11 דפים) - Y Weiner
√ פרק 6 (5 דפים) - Y Weiner
√ פרק 7 (8 דפים) - Y Weiner
√ פרק 8 (5 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 9 (7 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 10 (5 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 11 (6 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 12 (3 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 13 (9 דפים) - Rosenbaum
נדרים (90 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 2 (7 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 3 (12 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 4 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 5 (4 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 6 (5 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 7 (6 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 8 (4 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 9 (2 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 10 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 11 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
נזיר (65 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (7 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 2 (7 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 3 (4 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 4 (10 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 5 (4 דפים) - Moeller
√ פרק 6 (13 דפים) - Moeller
√ פרק 7 (10 דפים) - Moeller
√ פרק 8 (4 דפים) - Moeller
√ פרק 9 (6 דפים) - Moeller
סוטה (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 2 (5 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 3 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 4 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 5 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 6 (1 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 7 (10 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 8 (2 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 9 (6 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
גיטין (89 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - E Langer
√ פרק 2 (9 דפים) - E Langer
√ פרק 3 (8 דפים) - E Langer
√ פרק 4 (16 דפים) - E Langer
√ פרק 5 (14 דפים) - E Langer
√ פרק 6 (5 דפים) - E Langer
√ פרק 7 (10 דפים) - E Langer
√ פרק 8 (5 דפים) - E Langer
√ פרק 9 (9 דפים) - E Langer
קידושין (81 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (39 דפים) - D Greenwald
√ פרק 2 (17 דפים) - D Greenwald
√ פרק 3 (11 דפים) - D Greenwald
√ פרק 4 (14 דפים) - D Greenwald
  
.

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - G. Wenger
√ פרק 2 (10 דפים) - G. Wenger
√ פרק 3 (9 דפים) - G. Wenger
√ פרק 4 (10 דפים) - Aharon Wiener
√ פרק 5 (9 דפים) - Aharon Wiener
√ פרק 6 (7 דפים) - Yaakov Levin
√ פרק 7 (21 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 8 (10 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 9 (18 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 10 (9 דפים) - Eli Rosenthal
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - Finkel
√ פרק 2 (12 דפים) - Finkel
√ פרק 3 (11 דפים) - Y Sherman
√ פרק 4 (16 דפים) - Y Haas
√ פרק 5 (15 דפים) - Y Haas
√ פרק 6 (8 דפים) - M Nakdimen
√ פרק 7 (11 דפים) - M Nakdimen
√ פרק 8 (9 דפים) - Yitzchak Stern
√ פרק 9 (13 דפים) - Yitzchak Stern
√ פרק 10 (4 דפים) - Yitzchak Stern
בבא בתרא (175 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - B Retter
√ פרק 2 (11 דפים) - B Retter
√ פרק 3 (33 דפים) - Nakdimen
√ פרק 4 (12 דפים) - Nakdimen
√ פרק 5 (19 דפים) - Ezra Eichorn
פרק 6 (10 דפים)
√ פרק 7 (6 דפים) - Nechemia Adler
פרק 8 (31 דפים)
פרק 9 (21 דפים)
√ פרק 10 (17 דפים) - A Wiener
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (16 דפים) - A Zilber
√ פרק 2 (5 דפים) - A Zilber
√ פרק 3 (9 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 4 (8 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 5 (2 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 6 (7 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 7 (19 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 8 (7 דפים) - E Simons
√ פרק 9 (9 דפים) - E Simons
√ פרק 10 (6 דפים) - E Simons
√ פרק 11 (24 דפים) - B Englard
מכות (23 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - E Klein
√ פרק 2 (6 דפים) - E Klein
√ פרק 3 (12 דפים) - E Klein
שבועות (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - S Neiman
√ פרק 2 (5 דפים) - S Neiman
√ פרק 3 (11 דפים) - S Neiman
√ פרק 4 (6 דפים) - S Neiman
√ פרק 5 (2 דפים) - S Neiman
√ פרק 6 (6 דפים) - S Neiman
√ פרק 7 (5 דפים) - S Neiman
√ פרק 8 (1 דפים) - S Neiman
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - S Neiman
√ פרק 2 (18 דפים) - S Neiman
√ פרק 3 (9 דפים) - S Neiman
√ פרק 4 (13 דפים) - S Neiman
√ פרק 5 (15 דפים) - S Neiman
הוריות (13 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (4 דפים) - Y Schneider
√ פרק 2 (3 דפים) - Y Schneider
√ פרק 3 (6 דפים) - Y Schneider
 
.

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (16 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (5 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (8 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 8 (13 דפים) - M Kohn
√ פרק 9 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 10 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 11 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 12 (8 דפים) - M Kohn
√ פרק 13 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 14 (9 דפים) - M Kohn
מנחות (109 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Rov
√ פרק 2 (4 דפים) - Rov
√ פרק 3 (21 דפים) - Rov
√ פרק 4 (14 דפים) - Rov
√ פרק 5 (11 דפים) - Rov
√ פרק 6 (9 דפים) - Rov
√ פרק 7 (4 דפים) - Rov
√ פרק 8 (7 דפים) - Rov
√ פרק 9 (4 דפים) - Rov
√ פרק 10 (7 דפים) - Rov
√ פרק 11 (6 דפים) - Rov
√ פרק 12 (4 דפים) - Rov
√ פרק 13 (7 דפים) - Rov
חולין (141 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (25 דפים) - Taken
√ פרק 2 (15 דפים) - Taken
√ פרק 3 (26 דפים) - Taken
√ פרק 4 (10 דפים) - Taken
√ פרק 5 (5 דפים) - Taken
√ פרק 6 (6 דפים) - Taken
√ פרק 7 (14 דפים) - Taken
√ פרק 8 (14 דפים) - Taken
√ פרק 9 (13 דפים) - Taken
√ פרק 10 (5 דפים) - Taken
√ פרק 11 (3 דפים) - Taken
√ פרק 12 (5 דפים) - Y Bresler
בכורות (60 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (7 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (5 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 8 (7 דפים) - M Kohn
√ פרק 9 (9 דפים) - M Kohn
ערכין (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - A Freide
√ פרק 2 (6 דפים) - A Freide
√ פרק 3 (4 דפים) - A Freide
√ פרק 4 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 5 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 6 (3 דפים) - A Freide
√ פרק 7 (3 דפים) - A Freide
√ פרק 8 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 9 (6 דפים) - A Freide
תמורה (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (4 דפים) - M Kohn
כריתות (27 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 2 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 3 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 4 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 5 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 6 (6 דפים) - Chesky Assaf
מעילה (36 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 2 (2 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 3 (5 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 4 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 5 (2 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 6 (18 דפים) - Chesky Assaf
 
.

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - C Lowinger
√ פרק 2 (8 דפים) - C Lowinger
√ פרק 3 (10 דפים) - Yossi Lichtenstein
√ פרק 4 (9 דפים) - Finkel
√ פרק 5 (8 דפים) - Finkel
√ פרק 6 (6 דפים) - A Rubin
√ פרק 7 (3 דפים) - A Rubin
√ פרק 8 (2 דפים) - Dovid Federgrun
√ פרק 9 (5 דפים) - Finkel
√ פרק 10 (10 דפים) - Dovid Federgrun

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
3Abba GenackEruvin פרקים 3, 6; Pesachim פרק 6
2Aharon WienerBava Kamma פרקים 4-5
1Chanoch KrohnPesachim פרק 1
12Chesky AssafKerisos פרקים 1-6; Meilah פרקים 1-6
2Dovid FedergrunNiddah פרקים 8, 10
11takenHullin פרקים 1-11
8G KleinShekalim פרקים 1-8
3E SimonsSanhedrin פרקים 8-10
7eli rosenthalMoed Katan פרקים 1-3; Bava Kamma פרקים 7-10
2C LowingerNiddah פרקים 1-2
13S NeimanShevuos פרקים 1-8; Avodah Zarah פרקים 1-5
2A RubinNiddah פרקים 6-7
2D WeissEruvin פרקים 1-2
1A WienerBava Batra פרק 10
4M BerkowitzTaanis פרקים 1-4
2B RetterBava Batra פרקים 1-2
3Y SchneiderHorayos פרקים 1-3
9G SchusterBerachos פרקים 1-9
5Y AshenbergBeitzah פרקים 1-5
2A ZilberSanhedrin פרקים 1-2
30M KohnZevahim פרקים 1-14; Bechoros פרקים 1-9; Temurah פרקים 1-7
9Y Sherman/ Y JacobsSotah פרקים 1-9
2M ReichKetubos פרקים 1-2
2Y HaasBava Metzia פרקים 4-5
8A TimeYoma פרקים 1-8
2M RabinowitzYevamos פרקים 11, 13
1B EnglardSanhedrin פרק 11
9A FreideArakhin פרקים 1-9
4D GreenwaldKiddushin פרקים 1-4
3M BrickmanChagigah פרקים 1-3
3E KleinMakkos פרקים 1-3
5MoellerNazir פרקים 5-9
4S Steinberg/ S LehrmanPesachim פרקים 7-10
4A GenackEruvin פרקים 5, 7-9
4N MinzerMegillah פרקים 1-4
5FinkelBava Metzia פרקים 1-2; Niddah פרקים 4-5, 9
2M NakdimenBava Metzia פרקים 6-7
24M FelsenbergShabbos פרקים 1-24
4Z BurgerRosh Hashanah פרקים 1-4
4M Brickman/ M KohnNazir פרקים 1-4
5Y WeinerKetubos פרקים 3-7
5N KatzmanSukkah פרקים 1-5
3Y HirschYevamos פרקים 14-16
5S FromovitzSanhedrin פרקים 3-7
13RovMenahos פרקים 1-13
9E LangerGittin פרקים 1-9
6M GoldingYevamos פרקים 1-6
1Ezra EichornBava Batra פרק 5
3G. WengerBava Kamma פרקים 1-3
3NakdimenPesachim פרק 4; Bava Batra פרקים 3-4
1Nechemia AdlerBava Batra פרק 7
6RosenbaumKetubos פרקים 8-13
2Simcha greenbaumPesachim פרקים 2-3
1U GottliebPesachim פרק 5
2Y BreslerEruvin פרק 10; Hullin פרק 12
1Y ShermanBava Metzia פרק 3
1Yaakov LevinBava Kamma פרק 6
11YAAKOV SAMETNedarim פרקים 1-11
1Yacov RubinYevamos פרק 12
1Yissocher KlugmanYevamos פרק 7
3Yitzchak SternBava Metzia פרקים 8-10
2Yossi LichtensteinEruvin פרק 4; Niddah פרק 3
      62 אנשים נרשמו ל 308 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.