עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד ל Cong Torah Utfillah
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא בדוק את פרקים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Heshvan 5779 (Saturday, October 27, 2018) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 91% נרשם
(286/314 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

.

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - G Schuster
√ פרק 2 (4 דפים) - G Schuster
√ פרק 3 (9 דפים) - G Schuster
√ פרק 4 (4 דפים) - G Schuster
√ פרק 5 (5 דפים) - G Schuster
√ פרק 6 (10 דפים) - G Schuster
√ פרק 7 (6 דפים) - G Schuster
√ פרק 8 (3 דפים) - G Schuster
√ פרק 9 (11 דפים) - G Schuster
.

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 2 (16 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 3 (11 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 4 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 5 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 6 (10 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 7 (9 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 8 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 9 (8 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 10 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 11 (6 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 12 (3 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 13 (2 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 14 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 15 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 16 (7 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 17 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 18 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 19 (7 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 20 (4 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 21 (2 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 22 (5 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 23 (5 דפים) - M Felsenberg
√ פרק 24 (5 דפים) - M Felsenberg
עירובין (104 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - D Weiss
√ פרק 2 (9 דפים) - D Weiss
פרק 3 (15 דפים)
פרק 4 (11 דפים)
פרק 5 (9 דפים)
פרק 6 (15 דפים)
פרק 7 (6 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
√ פרק 10 (11 דפים) - Y Bresler
פסחים (120 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (19 דפים)
√ פרק 2 (21 דפים) - Simcha Greenbaum
√ פרק 3 (8 דפים) - Simcha Greenbaum
פרק 4 (8 דפים)
פרק 5 (7 דפים)
פרק 6 (9 דפים)
√ פרק 7 (13 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 8 (5 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 9 (7 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
√ פרק 10 (23 דפים) - S Steinberg/ S Lehrman
שקלים (21 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (3 דפים) - G Klein
√ פרק 2 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 3 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 4 (4 דפים) - G Klein
√ פרק 5 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 6 (4 דפים) - G Klein
√ פרק 7 (2 דפים) - G Klein
√ פרק 8 (2 דפים) - G Klein
יומא (87 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - A Time
√ פרק 2 (6 דפים) - A Time
√ פרק 3 (11 דפים) - A Time
√ פרק 4 (8 דפים) - A Time
√ פרק 5 (15 דפים) - A Time
√ פרק 6 (6 דפים) - A Time
√ פרק 7 (5 דפים) - A Time
√ פרק 8 (16 דפים) - A Time
סוכה (55 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - N Katzman
√ פרק 2 (9 דפים) - N Katzman
√ פרק 3 (13 דפים) - N Katzman
√ פרק 4 (8 דפים) - N Katzman
√ פרק 5 (7 דפים) - N Katzman
ביצה (39 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 2 (8 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 3 (6 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 4 (6 דפים) - Y Ashenberg
√ פרק 5 (6 דפים) - Y Ashenberg
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - Z Burger
√ פרק 2 (3 דפים) - Z Burger
√ פרק 3 (4 דפים) - Z Burger
√ פרק 4 (7 דפים) - Z Burger
תענית (30 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 2 (3 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 3 (8 דפים) - M Berkowitz
√ פרק 4 (6 דפים) - M Berkowitz
מגילה (31 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - N Minzer
√ פרק 2 (4 דפים) - N Minzer
√ פרק 3 (4 דפים) - N Minzer
√ פרק 4 (8 דפים) - N Minzer
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 2 (2 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 3 (17 דפים) - Eli Rosenthal
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - M Brickman
√ פרק 2 (9 דפים) - M Brickman
√ פרק 3 (8 דפים) - M Brickman
.

נשים

יבמות (121 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - M Golding
√ פרק 2 (9 דפים) - M Golding
√ פרק 3 (9 דפים) - M Golding
√ פרק 4 (15 דפים) - M Golding
√ פרק 5 (3 דפים) - M Golding
√ פרק 6 (13 דפים) - M Golding
√ פרק 7 (4 דפים) - Yissocher Klugman
פרק 8 (14 דפים)
פרק 9 (3 דפים)
פרק 10 (10 דפים)
פרק 11 (4 דפים)
√ פרק 12 (6 דפים) - Yacov Rubin
פרק 13 (5 דפים)
פרק 14 (2 דפים)
פרק 15 (5 דפים)
פרק 16 (4 דפים)
כתובות (111 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Reich
√ פרק 2 (14 דפים) - M Reich
√ פרק 3 (12 דפים) - Y Weiner
√ פרק 4 (13 דפים) - Y Weiner
√ פרק 5 (11 דפים) - Y Weiner
√ פרק 6 (5 דפים) - Y Weiner
√ פרק 7 (8 דפים) - Y Weiner
√ פרק 8 (5 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 9 (7 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 10 (5 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 11 (6 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 12 (3 דפים) - Rosenbaum
√ פרק 13 (9 דפים) - Rosenbaum
נדרים (90 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 2 (7 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 3 (12 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 4 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 5 (4 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 6 (5 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 7 (6 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 8 (4 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 9 (2 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 10 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
√ פרק 11 (13 דפים) - YAAKOV SAMET
נזיר (65 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (7 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 2 (7 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 3 (4 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 4 (10 דפים) - M Brickman/ M Kohn
√ פרק 5 (4 דפים) - Moeller
√ פרק 6 (13 דפים) - Moeller
√ פרק 7 (10 דפים) - Moeller
√ פרק 8 (4 דפים) - Moeller
√ פרק 9 (6 דפים) - Moeller
סוטה (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 2 (5 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 3 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 4 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 5 (4 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 6 (1 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 7 (10 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 8 (2 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
√ פרק 9 (6 דפים) - Y Sherman/ Y Jacobs
גיטין (89 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - E Langer
√ פרק 2 (9 דפים) - E Langer
√ פרק 3 (8 דפים) - E Langer
√ פרק 4 (16 דפים) - E Langer
√ פרק 5 (14 דפים) - E Langer
√ פרק 6 (5 דפים) - E Langer
√ פרק 7 (10 דפים) - E Langer
√ פרק 8 (5 דפים) - E Langer
√ פרק 9 (9 דפים) - E Langer
קידושין (81 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (39 דפים) - D Greenwald
√ פרק 2 (17 דפים) - D Greenwald
√ פרק 3 (11 דפים) - D Greenwald
√ פרק 4 (14 דפים) - D Greenwald
  
.

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - G. Wenger
√ פרק 2 (10 דפים) - G. Wenger
√ פרק 3 (9 דפים) - G. Wenger
פרק 4 (10 דפים)
פרק 5 (9 דפים)
√ פרק 6 (7 דפים) - Yaakov Levin
√ פרק 7 (21 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 8 (10 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 9 (18 דפים) - Eli Rosenthal
√ פרק 10 (9 דפים) - Eli Rosenthal
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - Finkel
√ פרק 2 (12 דפים) - Finkel
√ פרק 3 (11 דפים) - Y Sherman
√ פרק 4 (16 דפים) - Y Haas
√ פרק 5 (15 דפים) - Y Haas
√ פרק 6 (8 דפים) - M Nakdimen
√ פרק 7 (11 דפים) - M Nakdimen
√ פרק 8 (9 דפים) - Yitzchak Stern
√ פרק 9 (13 דפים) - Yitzchak Stern
√ פרק 10 (4 דפים) - Yitzchak Stern
בבא בתרא (175 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (15 דפים) - B Retter
√ פרק 2 (11 דפים) - B Retter
פרק 3 (33 דפים)
פרק 4 (12 דפים)
√ פרק 5 (19 דפים) - Ezra Eichorn
פרק 6 (10 דפים)
פרק 7 (6 דפים)
פרק 8 (31 דפים)
פרק 9 (21 דפים)
פרק 10 (17 דפים)
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (16 דפים) - A Zilber
√ פרק 2 (5 דפים) - A Zilber
√ פרק 3 (9 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 4 (8 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 5 (2 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 6 (7 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 7 (19 דפים) - S Fromovitz
√ פרק 8 (7 דפים) - E Simons
√ פרק 9 (9 דפים) - E Simons
√ פרק 10 (6 דפים) - E Simons
√ פרק 11 (24 דפים) - B Englard
מכות (23 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - E Klein
√ פרק 2 (6 דפים) - E Klein
√ פרק 3 (12 דפים) - E Klein
שבועות (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - S Neiman
√ פרק 2 (5 דפים) - S Neiman
√ פרק 3 (11 דפים) - S Neiman
√ פרק 4 (6 דפים) - S Neiman
√ פרק 5 (2 דפים) - S Neiman
√ פרק 6 (6 דפים) - S Neiman
√ פרק 7 (5 דפים) - S Neiman
√ פרק 8 (1 דפים) - S Neiman
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - S Neiman
√ פרק 2 (18 דפים) - S Neiman
√ פרק 3 (9 דפים) - S Neiman
√ פרק 4 (13 דפים) - S Neiman
√ פרק 5 (15 דפים) - S Neiman
הוריות (13 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (4 דפים) - Y Schneider
√ פרק 2 (3 דפים) - Y Schneider
√ פרק 3 (6 דפים) - Y Schneider
 
.

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (16 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (5 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (8 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 8 (13 דפים) - M Kohn
√ פרק 9 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 10 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 11 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 12 (8 דפים) - M Kohn
√ פרק 13 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 14 (9 דפים) - M Kohn
מנחות (109 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Rov
√ פרק 2 (4 דפים) - Rov
√ פרק 3 (21 דפים) - Rov
√ פרק 4 (14 דפים) - Rov
√ פרק 5 (11 דפים) - Rov
√ פרק 6 (9 דפים) - Rov
√ פרק 7 (4 דפים) - Rov
√ פרק 8 (7 דפים) - Rov
√ פרק 9 (4 דפים) - Rov
√ פרק 10 (7 דפים) - Rov
√ פרק 11 (6 דפים) - Rov
√ פרק 12 (4 דפים) - Rov
√ פרק 13 (7 דפים) - Rov
חולין (141 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (25 דפים) - Taken
√ פרק 2 (15 דפים) - Taken
√ פרק 3 (26 דפים) - Taken
√ פרק 4 (10 דפים) - Taken
√ פרק 5 (5 דפים) - Taken
√ פרק 6 (6 דפים) - Taken
√ פרק 7 (14 דפים) - Taken
√ פרק 8 (14 דפים) - Taken
√ פרק 9 (13 דפים) - Taken
√ פרק 10 (5 דפים) - Taken
√ פרק 11 (3 דפים) - Taken
√ פרק 12 (5 דפים) - Y Bresler
בכורות (60 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (7 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (5 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (6 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 8 (7 דפים) - M Kohn
√ פרק 9 (9 דפים) - M Kohn
ערכין (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - A Freide
√ פרק 2 (6 דפים) - A Freide
√ פרק 3 (4 דפים) - A Freide
√ פרק 4 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 5 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 6 (3 דפים) - A Freide
√ פרק 7 (3 דפים) - A Freide
√ פרק 8 (2 דפים) - A Freide
√ פרק 9 (6 דפים) - A Freide
תמורה (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - M Kohn
√ פרק 2 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 3 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 4 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 5 (4 דפים) - M Kohn
√ פרק 6 (3 דפים) - M Kohn
√ פרק 7 (4 דפים) - M Kohn
כריתות (27 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 2 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 3 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 4 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 5 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 6 (6 דפים) - Chesky Assaf
מעילה (36 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 2 (2 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 3 (5 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 4 (3 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 5 (2 דפים) - Chesky Assaf
√ פרק 6 (18 דפים) - Chesky Assaf
 
.

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - C Lowinger
√ פרק 2 (8 דפים) - C Lowinger
√ פרק 3 (10 דפים) - Yossi Lichtenstein
√ פרק 4 (9 דפים) - Finkel
√ פרק 5 (8 דפים) - Finkel
√ פרק 6 (6 דפים) - A Rubin
√ פרק 7 (3 דפים) - A Rubin
√ פרק 8 (2 דפים) - Dovid Federgrun
√ פרק 9 (5 דפים) - Finkel
√ פרק 10 (10 דפים) - Dovid Federgrun

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
12Chesky AssafKerisos פרקים 1-6; Meilah פרקים 1-6
2Dovid FedergrunNiddah פרקים 8, 10
5MoellerNazir פרקים 5-9
4Z BurgerRosh Hashanah פרקים 1-4
30M KohnZevahim פרקים 1-14; Bechoros פרקים 1-9; Temurah פרקים 1-7
4M Brickman/ M KohnNazir פרקים 1-4
2M NakdimenBava Metzia פרקים 6-7
5Y WeinerKetubos פרקים 3-7
5FinkelBava Metzia פרקים 1-2; Niddah פרקים 4-5, 9
5N KatzmanSukkah פרקים 1-5
5S FromovitzSanhedrin פרקים 3-7
13RovMenahos פרקים 1-13
9E LangerGittin פרקים 1-9
6M GoldingYevamos פרקים 1-6
3E SimonsSanhedrin פרקים 8-10
8G KleinShekalim פרקים 1-8
7eli rosenthalMoed Katan פרקים 1-3; Bava Kamma פרקים 7-10
2C LowingerNiddah פרקים 1-2
13S NeimanShevuos פרקים 1-8; Avodah Zarah פרקים 1-5
2D WeissEruvin פרקים 1-2
11takenHullin פרקים 1-11
4M BerkowitzTaanis פרקים 1-4
2B RetterBava Batra פרקים 1-2
3Y SchneiderHorayos פרקים 1-3
9G SchusterBerachos פרקים 1-9
2A RubinNiddah פרקים 6-7
5Y AshenbergBeitzah פרקים 1-5
2A ZilberSanhedrin פרקים 1-2
9Y Sherman/ Y JacobsSotah פרקים 1-9
2M ReichKetubos פרקים 1-2
8A TimeYoma פרקים 1-8
1B EnglardSanhedrin פרק 11
3M BrickmanChagigah פרקים 1-3
9A FreideArakhin פרקים 1-9
4D GreenwaldKiddushin פרקים 1-4
3E KleinMakkos פרקים 1-3
4S Steinberg/ S LehrmanPesachim פרקים 7-10
2Y HaasBava Metzia פרקים 4-5
4N MinzerMegillah פרקים 1-4
24M FelsenbergShabbos פרקים 1-24
1Ezra EichornBava Batra פרק 5
3G. WengerBava Kamma פרקים 1-3
6RosenbaumKetubos פרקים 8-13
2Simcha greenbaumPesachim פרקים 2-3
2Y BreslerEruvin פרק 10; Hullin פרק 12
1Y ShermanBava Metzia פרק 3
1Yaakov LevinBava Kamma פרק 6
11YAAKOV SAMETNedarim פרקים 1-11
1Yacov RubinYevamos פרק 12
1Yissocher KlugmanYevamos פרק 7
3Yitzchak SternBava Metzia פרקים 8-10
1Yossi LichtensteinNiddah פרק 3
      52 אנשים נרשמו ל 286 פרקים   יצוא

 

 Powered by: