למד ליהודה מרדכי הכהן קרויס (Harav Mordechai Krauss)
שלושים / יארצייט

Please Finish Before כ"ב סיון

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Sivan 5777 (Friday, June 16, 2017) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 1.2% נרשם
(4/314 פרקים)

זרעים

ברכות (63 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11 דפים)
פרק 2 (4 דפים)
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (4 דפים)
פרק 5 (5 דפים)
פרק 6 (10 דפים)
פרק 7 (6 דפים)
פרק 8 (3 דפים)
פרק 9 (11 דפים)

מועד

שבת (156 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (18 דפים)
פרק 2 (16 דפים)
פרק 3 (11 דפים)
פרק 4 (4 דפים)
פרק 5 (6 דפים)
פרק 6 (10 דפים)
פרק 7 (9 דפים)
פרק 8 (6 דפים)
פרק 9 (8 דפים)
פרק 10 (6 דפים)
פרק 11 (6 דפים)
פרק 12 (3 דפים)
פרק 13 (2 דפים)
פרק 14 (4 דפים)
פרק 15 (4 דפים)
פרק 16 (7 דפים)
פרק 17 (4 דפים)
פרק 18 (4 דפים)
פרק 19 (7 דפים)
פרק 20 (4 דפים)
פרק 21 (2 דפים)
פרק 22 (5 דפים)
פרק 23 (5 דפים)
פרק 24 (5 דפים)
עירובין (104 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (9 דפים)
פרק 3 (15 דפים)
פרק 4 (11 דפים)
פרק 5 (9 דפים)
פרק 6 (15 דפים)
פרק 7 (6 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
פרק 10 (11 דפים)
פסחים (120 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (19 דפים)
פרק 2 (21 דפים)
פרק 3 (8 דפים)
פרק 4 (8 דפים)
פרק 5 (7 דפים)
פרק 6 (9 דפים)
פרק 7 (13 דפים)
פרק 8 (5 דפים)
פרק 9 (7 דפים)
פרק 10 (23 דפים)
שקלים (21 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (3 דפים)
פרק 2 (2 דפים)
פרק 3 (2 דפים)
פרק 4 (4 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (4 דפים)
פרק 7 (2 דפים)
פרק 8 (2 דפים)
יומא (87 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (20 דפים)
פרק 2 (6 דפים)
פרק 3 (11 דפים)
פרק 4 (8 דפים)
פרק 5 (15 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
פרק 7 (5 דפים)
פרק 8 (16 דפים)
סוכה (55 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (18 דפים)
פרק 2 (9 דפים)
פרק 3 (13 דפים)
פרק 4 (8 דפים)
פרק 5 (7 דפים)
ביצה (39 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (13 דפים)
פרק 2 (8 דפים)
פרק 3 (6 דפים)
פרק 4 (6 דפים)
פרק 5 (6 דפים)
ראש השנה (34 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (20 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (7 דפים)
תענית (30 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (13 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (8 דפים)
פרק 4 (6 דפים)
מגילה (31 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (4 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (8 דפים)
מועד קטן (28 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9 דפים)
פרק 2 (2 דפים)
פרק 3 (17 דפים)
חגיגה (26 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9 דפים)
פרק 2 (9 דפים)
פרק 3 (8 דפים)

נשים

יבמות (121 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (9 דפים)
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (15 דפים)
פרק 5 (3 דפים)
פרק 6 (13 דפים)
פרק 7 (4 דפים)
פרק 8 (14 דפים)
פרק 9 (3 דפים)
פרק 10 (10 דפים)
פרק 11 (4 דפים)
פרק 12 (6 דפים)
פרק 13 (5 דפים)
פרק 14 (2 דפים)
פרק 15 (5 דפים)
פרק 16 (4 דפים)
כתובות (111 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (13 דפים)
פרק 2 (14 דפים)
פרק 3 (12 דפים)
פרק 4 (13 דפים)
פרק 5 (11 דפים)
פרק 6 (5 דפים)
פרק 7 (8 דפים)
פרק 8 (5 דפים)
פרק 9 (7 דפים)
פרק 10 (5 דפים)
פרק 11 (6 דפים)
פרק 12 (3 דפים)
פרק 13 (9 דפים)
נדרים (90 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11 דפים)
פרק 2 (7 דפים)
פרק 3 (12 דפים)
פרק 4 (13 דפים)
פרק 5 (4 דפים)
פרק 6 (5 דפים)
פרק 7 (6 דפים)
פרק 8 (4 דפים)
פרק 9 (2 דפים)
פרק 10 (13 דפים)
פרק 11 (13 דפים)
נזיר (65 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7 דפים)
פרק 2 (7 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (10 דפים)
פרק 5 (4 דפים)
פרק 6 (13 דפים)
פרק 7 (10 דפים)
פרק 8 (4 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
סוטה (48 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (12 דפים)
פרק 2 (5 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (4 דפים)
פרק 5 (4 דפים)
פרק 6 (1 דפים)
פרק 7 (10 דפים)
פרק 8 (2 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
גיטין (89 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (13 דפים)
פרק 2 (9 דפים)
פרק 3 (8 דפים)
פרק 4 (16 דפים)
פרק 5 (14 דפים)
פרק 6 (5 דפים)
פרק 7 (10 דפים)
פרק 8 (5 דפים)
פרק 9 (9 דפים)
קידושין (81 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (39 דפים) - Shmuel Goldman
√ פרק 2 (17 דפים) - Shmuel Goldman
√ פרק 3 (11 דפים) - Shmuel Goldman
√ פרק 4 (14 דפים) - Shmuel Goldman
  

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (10 דפים)
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (10 דפים)
פרק 5 (9 דפים)
פרק 6 (7 דפים)
פרק 7 (21 דפים)
פרק 8 (10 דפים)
פרק 9 (18 דפים)
פרק 10 (9 דפים)
בבא מציעא (118 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (19 דפים)
פרק 2 (12 דפים)
פרק 3 (11 דפים)
פרק 4 (16 דפים)
פרק 5 (15 דפים)
פרק 6 (8 דפים)
פרק 7 (11 דפים)
פרק 8 (9 דפים)
פרק 9 (13 דפים)
פרק 10 (4 דפים)
בבא בתרא (175 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (11 דפים)
פרק 3 (33 דפים)
פרק 4 (12 דפים)
פרק 5 (19 דפים)
פרק 6 (10 דפים)
פרק 7 (6 דפים)
פרק 8 (31 דפים)
פרק 9 (21 דפים)
פרק 10 (17 דפים)
סנהדרין (112 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (16 דפים)
פרק 2 (5 דפים)
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (8 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (7 דפים)
פרק 7 (19 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (9 דפים)
פרק 10 (6 דפים)
פרק 11 (24 דפים)
מכות (23 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5 דפים)
פרק 2 (6 דפים)
פרק 3 (12 דפים)
שבועות (48 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (12 דפים)
פרק 2 (5 דפים)
פרק 3 (11 דפים)
פרק 4 (6 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
פרק 7 (5 דפים)
פרק 8 (1 דפים)
עבודה זרה (75 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (20 דפים)
פרק 2 (18 דפים)
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (13 דפים)
פרק 5 (15 דפים)
הוריות (13 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (6 דפים)
 

קדשים

זבחים (119 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (13 דפים)
פרק 2 (16 דפים)
פרק 3 (5 דפים)
פרק 4 (11 דפים)
פרק 5 (11 דפים)
פרק 6 (8 דפים)
פרק 7 (4 דפים)
פרק 8 (13 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
פרק 10 (3 דפים)
פרק 11 (6 דפים)
פרק 12 (8 דפים)
פרק 13 (6 דפים)
פרק 14 (9 דפים)
מנחות (109 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11 דפים)
פרק 2 (4 דפים)
פרק 3 (21 דפים)
פרק 4 (14 דפים)
פרק 5 (11 דפים)
פרק 6 (9 דפים)
פרק 7 (4 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (4 דפים)
פרק 10 (7 דפים)
פרק 11 (6 דפים)
פרק 12 (4 דפים)
פרק 13 (7 דפים)
חולין (141 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (25 דפים)
פרק 2 (15 דפים)
פרק 3 (26 דפים)
פרק 4 (10 דפים)
פרק 5 (5 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
פרק 7 (14 דפים)
פרק 8 (14 דפים)
פרק 9 (13 דפים)
פרק 10 (5 דפים)
פרק 11 (3 דפים)
פרק 12 (5 דפים)
בכורות (60 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11 דפים)
פרק 2 (6 דפים)
פרק 3 (7 דפים)
פרק 4 (5 דפים)
פרק 5 (6 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
פרק 7 (3 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (9 דפים)
ערכין (33 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5 דפים)
פרק 2 (6 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (2 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (3 דפים)
פרק 7 (3 דפים)
פרק 8 (2 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
תמורה (33 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (12 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (3 דפים)
פרק 5 (4 דפים)
פרק 6 (3 דפים)
פרק 7 (4 דפים)
כריתות (27 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (6 דפים)
פרק 4 (3 דפים)
פרק 5 (3 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
מעילה (36 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6 דפים)
פרק 2 (2 דפים)
פרק 3 (5 דפים)
פרק 4 (3 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (18 דפים)
 

טהרות

נידה (72 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11 דפים)
פרק 2 (8 דפים)
פרק 3 (10 דפים)
פרק 4 (9 דפים)
פרק 5 (8 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
פרק 7 (3 דפים)
פרק 8 (2 דפים)
פרק 9 (5 דפים)
פרק 10 (10 דפים)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Shmuel Goldmanקידושין פרקים 1-4
      1 אדם נרשמו ל 4 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.