עברית | English

למד לAdeena Bat Aviva (Adeena Paknoush)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא בדוק את ספרים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 26 Shevat 5779 (Friday, February 01, 2019) שקיעה.

תנ"ך סיום הוא 94.8% נרשם
(37/39 ספרים)

הרשמות הנוכחיות

תורה

√בראשית (50) √שמות (40) √ויקרא (27)
√במדבר (36) √דברים (34)  

נביאים

√יהושע (24) √שופטים (21) √שמואל א (31)
√שמואל ב (24) √מלכים א (22) √מלכים ב (25)
√ישעיהו (66) ירמיהו (52) √יחזקאל (48)
√הושע (14) √יואל (4) √עמוס (9)
√עובדיה (1) √יונה (4) √מיכה (7)
נחום (3) √חבקוק (3) √צפניה (3)
√חגי (2) √זכריה (14) √מלאכי (3)

כתובים

√תהילים (150) √משלי (31) √איוב (42)
√דניאל (12) √עזרא (10) √נחמיה (13)
√שיר השירים (8) √רות (4) √איכה (5)
√קהלת (12) √אסתר (10) √דברי הימים 1 (29)
√דברי הימים 2 (36)   

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםספרים
1Abby Faizzadehמשלי
1Alizaמלכים ב
1Aliza Greenbergחבקוק
1Allison Hallerאיוב
1Ashira Greenbergשיר השירים
1Bryan Laviמלכים א
1Chanaדברי הימים 2
1Chana Levyמלאכי
1Dalia kaftariתהילים
1Daniel Dilamaniדניאל
1Daniella Shayדברי הימים 1
1Devorah Schreierיהושע
1Dina Eghbaliזכריה
1DK,RL,LLיונה
1Hannah Daitchשמואל א
1Meira Saffraשמואל ב
1Michelle Khakshoor Kopilevרות
1Michelle Saidovעמוס
1Natalie Tsorבמדבר
1Nehama Teitelmanצפניה
1Penina Bernsteinישעיהו
1Rachel Abergelדברים
1Rachel Musheyevבראשית
1Rina Bergerשמות
1Ronitנחמיה
1Ryan Levianאיכה
1Sara Teitelmanמיכה
1Shira Weinשופטים
1Shiurenjoyment.comיחזקאל
3Shiurenjoyment.conעזרא, ויקרא, חגי
1Shoshana Lunzerהושע
1Sofia Haghighatעובדיה
1Talia Weinקהלת
1Tehila azarיואל
1Yael Teitelmanאסתר
      35 אנשים נרשמו ל 37 ספרים   יצוא

 

 Powered by: