למד לאביגיל מלכה בת הרב משה (Dr. Avigayil Rock)
שלושים / יארצייט

The students of our beloved Dr. Avigayil Rock ע"ה would like to finish תנ"ך for her shloshim. Please feel free to choose more than one perek.

תלמידות ד"ר אביגיל ראק, ע"ה רוצות לסיים ספר תנ"ך לקראת השלושים. אפשר לבחור יותר מפרק אחד

להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Av 5779 (Sunday, August 04, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(141.6%)
(1 הרשמה מלאה + 387 נוסף תנ"ך פרקים)

הרשמות הנוכחיות

תורה

בראשית (62/50 124%)
שמות (41/40 102.5%)
ויקרא (54/27 200%)
במדבר (49/36 136.1%)
דברים (73/34 214.7%)
 

נביאים

יהושע (24/24 100%)
שופטים (29/21 138.1%)
שמואל א (60/31 193.5%)
שמואל ב (24/24 100%)
מלכים א (22/22 100%)
מלכים ב (36/25 144%)
ישעיהו (67/66 101.5%)
ירמיהו (110/52 211.5%)
יחזקאל (48/48 100%)
הושע (14/14 100%)
יואל (8/4 200%)
עמוס (18/9 200%)
עובדיה (1/1 100%)
יונה (4/4 100%)
מיכה (9/7 128.6%)
נחום (3/3 100%)
חבקוק (6/3 200%)
צפניה (4/3 133.3%)
חגי (2/2 100%)
זכריה (15/14 107.1%)
מלאכי (6/3 200%)

כתובים

תהילים (210/150 140%)
משלי (53/31 171%)
איוב (49/42 116.7%)
דניאל (24/12 200%)
עזרא (10/10 100%)
נחמיה (30/13 230.8%)
שיר השירים (12/8 150%)
רות (12/4 300%)
איכה (15/5 300%)
קהלת (13/12 108.3%)
אסתר (20/10 200%)
דברי הימים 1 (43/29 148.3%)
דברי הימים 2 (36/36 100%)
  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
2Judy Grossmanישעיהו פרקים 36-37
27Shani Taraginויקרא פרקים 1-27
4A. S.ישעיהו פרקים 60-63
2Adi Fensterישעיהו פרקים 28-29
6Adina Kischelתהילים פרקים 15-20
21Alan Schwartzתהילים פרקים 21-41
3Aliza Abrams Konigויקרא פרקים 7-9
5Aliza Libmanשמואל א פרקים 16-20
5Aliza Marriottבראשית פרקים 1-5
6Aliza Rמלכים ב פרקים 11-16
64Amudim Student 5778ירמיהו פרקים 1-52; דניאל פרקים 1-12
17איתן צורזכריה פרקים 1-14; מלאכי פרקים 1-3
6יהונתן רונסחבקוק פרקים 1-3; צפניה פרקים 1-3
2Atara Steinירמיהו פרקים 36-37
4Avi Siegalיחזקאל פרקים 35-38
1Avigail Royzenbergשמואל א פרק 25
4Avigdor Rosensweigרות פרקים 1-4
1Aviva Orlianבמדבר פרק 7
2Aviva Sabetקהלת פרקים 10-11
9Aviva Sluckisאיוב פרקים 22-30
3Avrahamהושע פרקים 1-3
4Avraham Norinתהילים פרקים 11-14
3Azriel Rosnerמלאכי פרקים 1-3
4Barry Schechterירמיהו פרקים 21-24
10Batsheva Gordonיחזקאל פרקים 39-48
5Batshevaאיכה פרקים 1-5
20Bentzi Spitzתהילים פרקים 50-69
3Brooke Ratnerחבקוק פרקים 1-3
2Carolina Tzipporahתהילים פרקים 29, 150
10Chaniבראשית פרקים 10-11; שיר השירים פרקים 1-8
5Chani Uretskyשופטים פרקים 17-21
3Cheryl Leviישעיהו פרקים 39-41
4Dahlia Lebovitzבראשית פרקים 41-42; ירמיהו פרקים 30-31
5Daniella Botnickאיכה פרקים 1-5
4Daniella Goodmanדברי הימים 1 פרקים 1-4
19Daniella Shnapsשמואל א פרקים 25-31; שמואל ב פרקים 1-12
4Dara Knapelמשלי פרקים 1-4
7David Greenzweigאיוב פרקים 36-42
4Miriam & Dovid Shapiroויקרא פרקים 21-24
3Deb Weisblattבראשית פרקים 4-6
12Deborah Broderבמדבר פרקים 22-27; שמואל א פרקים 26-31
2Deena Landauבראשית פרקים 47-48
9Dena Lipmanעמוס פרקים 1-9
3Diana Ostroffשמות פרקים 15-17
6dina guedaliaתהילים פרקים 41-46
2Dodi Tobinקהלת פרקים 1-2
21Dvarya Katzאיוב פרקים 1-21
10Dvora polinskyאסתר פרקים 1-10
8Dvora Rotterבראשית פרק 39; שמות פרקים 1-5; במדבר פרקים 10-11
10Elana Gotkineעזרא פרקים 1-10
8Elana Singerשופטים פרקים 1-8
2Elishevaתהילים פרקים 1-2
3Elyssa Aftelשמואל א פרקים 1-3
4Erica Pirakישעיהו פרקים 24-27
6Esther Aaronישעיהו פרקים 11-12; תהילים פרקים 132-135
9Esther Beharעמוס פרקים 1-9
3Esther Grossmanויקרא פרק 16; ירמיהו פרקים 19-20
2Esther Poupko Boudilovskyמשלי פרקים 30-31
8Esty sopherירמיהו פרקים 7-14
4Ettiיונה פרקים 1-4
9Evaמלכים א פרקים 9-17
4Evida Fensterיואל פרקים 1-4
6Ezraיחזקאל פרקים 7-12
2Francoise Jacobsישעיהו פרקים 15-16
2Frannie Goldsteinחגי פרקים 1-2
4gina kirschבמדבר פרקים 33-36
7Gittel Levinדניאל פרקים 6-12
5Gloria Mosenkisבראשית פרק 46; שמות פרקים 11-14
3Haviva Tirschwellתהילים פרקים 12-13, 56
3Helena Tibberדברים פרקים 4-6
10Hillel Langenauerישעיהו פרקים 50-59
14Hinda Youngיחזקאל פרקים 21-34
7Ilana Goldstein Saksתהילים פרקים 73-79
5Ilana Goodmanמלכים ב פרקים 11-15
5Ilana Katzבמדבר פרקים 1-5
6Ilana Sacknovitzדברי הימים 1 פרקים 24-29
3Jeffrey Aftelדברים פרקים 30-32
3Jennifer Gardnerתהילים פרקים 127-129
5Jodie herszaftתהילים פרקים 146-150
4jordana levineרות פרקים 1-4
13Jordana Schoorנחמיה פרקים 1-13
4Joslynne Halibardבראשית פרקים 37-40
4Joy goldsmithתהילים פרקים 120, 122-124
4Judith Dinowitzתהילים פרקים 72-75
19Judyשמות פרקים 22-40
3Judy Freedmanנחום פרקים 1-3
3Judy Krasnaשמואל א פרקים 11-13
10Judy Lewinירמיהו פרקים 15-18; תהילים פרקים 27, 40, 125, 125-126, 126
5Kalman Schoorדניאל פרקים 1-5
4Karen Schochetשמות פרקים 18-21
6Karyn Goldbergerבראשית פרק 9; שמות פרק 10; ויקרא פרק 19; במדבר פרק 27; שמואל ב פרק 24; קהלת פרק 3
6Katie Matofskyויקרא פרקים 10-15
4kaylaשיר השירים פרקים 1-4
4Laurence Berkowitzשמואל א פרקים 11-14
4Leah Benscherיואל פרקים 1-4
1Leah bitonצפניה פרק 1
13Lisa Bloombergיחזקאל פרקים 1-3; משלי פרקים 11-20
3Lisa Marcusיחזקאל פרקים 4-6
10Lisa Mauriceאסתר פרקים 1-10
5Lisaהושע פרקים 4-8
4Lisa Septimus (seligsohn)ירמיהו פרקים 15-18
2Lizzy Gdanskiישעיהו פרקים 13-14
2Lori Landaויקרא פרקים 17-18
3Malca Crandallבמדבר פרקים 19-21
8Malka Harrisתהילים פרקים 72-79
13Malki Cymbalistaנחמיה פרקים 1-13
10mara mosheמשלי פרקים 1-10
2Marc Tobinקהלת פרקים 8-9
13Marcy Charishירמיהו פרקים 40-52
3Medinah Kornדברים פרקים 29-31
2meira welt-maarekתהילים פרקים 130-131
8Melissa Raymanישעיהו פרקים 42-49
2Menuha Yuvalתהילים פרקים 27, 40
12Michal Glattיהושע פרקים 13-24
2Michal Kaufmanדברים פרקים 1-2
4Michal somerבמדבר פרקים 26-29
6Michelle Marchantבראשית פרקים 20-25
4Micol Bayerתהילים פרקים 80-83
3Mimiקהלת פרקים 5-7
5miriamירמיהו פרקים 1-5
7Miriam (Borenstein) Whiteבמדבר פרקים 30-36
1Miriam disenhouseישעיהו פרק 38
34Miriam Fensterדברים פרקים 1-34
10Miriam Safferמלכים ב פרקים 16-25
3Miriam Tannenbaumישעיהו פרקים 33-35
6Moshe Saroussiשופטים פרקים 6-7; משלי פרקים 5-6; קהלת פרקים 3-4
12Michal Porath Zibmanתהילים פרקים 101-112
5Naomiמלכים א פרקים 18-22
4Naomi Rosenשמואל א פרקים 21-24
3Naomi Schragerשמואל ב פרקים 21-23
5Navaמיכה פרקים 1-4, 7
2Nicole Goodmanבראשית פרק 45; תהילים פרק 121
5Nikki (Goldberg) Wachsbergתהילים פרקים 21-25
2Nomi Isenbergמשלי פרקים 30-31
3Paula Burgבראשית פרקים 1-3
10Penina Bernsteinמלכים ב פרקים 1-10
5Penina farkasאיכה פרקים 1-5
1Penny Joelעובדיה פרק 1
5Pesha Rosnerמלכים ב פרקים 1-5
36pnina rosenstarkדברי הימים 2 פרקים 1-36
3Rachel Holzerישעיהו פרקים 30-32
16Rebecca Darshanשמואל א פרקים 16-31
35Rena Lauferדברים פרקים 1-3, 7-29, 33-34; יהושע פרקים 6-12
2Rena Sievמיכה פרקים 1-2
12Rikki Bruckensteinאיוב פרקים 31-42
6Rinat Greenבראשית פרקים 12-17
3Risa Tzoharויקרא פרקים 25-27
3Rivkie Lammויקרא פרקים 1-3
2Robin Teitelbaumבראשית פרקים 7-8
16Ruchie Brombergמלכים א פרקים 3-8; תהילים פרקים 90, 92-95, 113-117
4Ruthie Gershinskyשמות פרקים 6-9
1Ruthie Liebermanמלכים א פרק 1
1Sapir Kentויקרא פרק 20
7Saraישעיהו פרקים 17-23
1Sara Leah Haberקהלת פרק 12
9Sara Malka Reichmanישעיהו פרקים 64-66; הושע פרקים 9-14
3Susan Barthתהילים פרקים 6, 70, 118
5Sarah Schindlerתהילים פרקים 96-100
1Shalva Ginspargבמדבר פרק 36
9Shani Morgensternתהילים פרקים 1-5, 7-10
10Sharon goldbergישעיהו פרקים 1-10
3Sharon Kleinermanתהילים פרקים 145-147
2Sharon Raananבראשית פרקים 49-50
2Sharona Halickmanשמואל א פרקים 14-15
2Shifra Kurzבראשית פרקים 18-19
18Shifra Shafierמשלי פרקים 12-29
4Shira Lebovitzירמיהו פרקים 32-35
5Shira Wechslerיהושע פרקים 1-5
5Shlomit Ben-Michaelיחזקאל פרקים 13-17
8Sholom Menachem & Shiffy Wohlgelernterדברי הימים 1 פרקים 1-8
12Shonny Solowתהילים פרקים 42-49, 84-85, 87-88
6Shoshana Arnoldבמדבר פרקים 22-25; מיכה פרקים 5-6
2Shoshana Citronבראשית פרקים 43-44
3Shulamis pollakויקרא פרקים 4-6
7Simchaשמואל א פרקים 4-10
6Susie Joffeתהילים פרקים 91, 146-150
4Tamar Weissmanשופטים פרקים 13-16
13Tanya Garberבראשית פרקים 1-2, 26-29; שמות פרק 1; תהילים פרקים 16-20, 121
7Tanya Whiteבראשית פרקים 30-36
15Tzipora Hornsteinבמדבר פרקים 8-9, 15-18; ירמיהו פרקים 15-18, 25-29
3Tzippy Lebovitzבמדבר פרקים 12-14
4Tzivia Bakרות פרקים 1-4
1Vivienne Chaya Frankתהילים פרק 11
3Yael Rabinיחזקאל פרקים 18-20
1ilana fodiman-silvermanישעיהו פרק 15
5Yaron Lebovitzשמואל ב פרקים 13-17
1Yehudit Chana Yeinanמלכים א פרק 2
4Yehudit Speroנחמיה פרקים 1-4
5Yifatשופטים פרקים 1-5
5yosefa wrubleמשלי פרקים 7-11
10Zia Jaffe-Roseתהילים פרקים 136-145
4איילת וויילבראשית פרקים 26-29
1אלישבעבמדבר פרק 22
3אריאלה אשכנזיבמדבר פרק 6; ירמיהו פרק 6; תהילים פרק 71
2חביבהשמואל א פרקים 14-15
10מיכל רונסתהילים פרקים 1-10
1מרים רייסלרתהילים פרק 119
3רוזישמואל ב פרקים 18-20
1רות וינקלרזכריה פרק 4
2רחל ליפשיץתהילים פרקים 86, 89
5שוקי ראקשופטים פרקים 8-12
25שפרה בירנבויםדברי הימים 1 פרקים 5-29
      202 אנשים נרשמו ל 1316 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.