למד ל Honor Israel's Fallen

As we prepare to joyously celebrate the 70th anniversary of Israel, we must remember that without the 23,632 soldiers and security forces who sacrificed their lives defending and protecting our land, we would not be privileged to celebrate Yom HaAtmaut. We are obligated to perpetuate their memory. (honorisraelsfallen.com)

Join the Young Israel of Jamaica Estates (yije.org), as we commemorate the memories of those soldiers by making a Siyum Tanach on Yom HaZikaron.

להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Iyyar 5778 (Wednesday, April 18, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.7%)
(1 הרשמה מלאה + 7 נוסף תנ"ך פרקים)

הרשמות הנוכחיות

תורה

בראשית (50/50 100%)
שמות (40/40 100%)
ויקרא (27/27 100%)
במדבר (36/36 100%)
דברים (36/34 105.9%)
 

נביאים

יהושע (24/24 100%)
שופטים (21/21 100%)
שמואל א (31/31 100%)
שמואל ב (24/24 100%)
מלכים א (22/22 100%)
מלכים ב (25/25 100%)
ישעיהו (69/66 104.5%)
ירמיהו (52/52 100%)
יחזקאל (48/48 100%)
הושע (14/14 100%)
יואל (4/4 100%)
עמוס (9/9 100%)
עובדיה (1/1 100%)
יונה (4/4 100%)
מיכה (7/7 100%)
נחום (3/3 100%)
חבקוק (3/3 100%)
צפניה (3/3 100%)
חגי (2/2 100%)
זכריה (14/14 100%)
מלאכי (3/3 100%)

כתובים

תהילים (150/150 100%)
משלי (31/31 100%)
איוב (42/42 100%)
דניאל (12/12 100%)
עזרא (10/10 100%)
נחמיה (13/13 100%)
שיר השירים (10/8 125%)
רות (4/4 100%)
איכה (5/5 100%)
קהלת (12/12 100%)
אסתר (10/10 100%)
דברי הימים 1 (29/29 100%)
דברי הימים 2 (36/36 100%)
  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
I completed learning Breisheet 26-36 and can't seem to enter that itisi completed.
Debbie Bermish, 1 month ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
82Aמלכים ב פרקים 13-19; משלי פרקים 22-31; דברי הימים 1 פרקים 1-29; דברי הימים 2 פרקים 1-36
5Alan Silvermanמלכים ב פרקים 8-12
8Andrew Davidsonדניאל פרקים 5-12
3Annie Weinbergשמות פרקים 25-27
7Levine Familyויקרא פרקים 6-8, 21-24
80Ari Levineשמות פרקים 30-34; ירמיהו פרקים 1-52; עזרא פרקים 1-10; נחמיה פרקים 1-13
9Ariella Levineתהילים פרקים 67-68, 85-88, 107-109
7Aryeh Bienstockישעיהו פרקים 1-7
7Atara Friedmanיחזקאל פרקים 16-22
15Avi Blockמיכה פרקים 1-7; שיר השירים פרקים 1-8
5Avi Freilichישעיהו פרקים 40-44
4Benjy Arbesfeldבמדבר פרקים 4-7
5Canterויקרא פרקים 1-5
3Chanie Zahtzמלאכי פרקים 1-3
15Chanoch Aminskyבמדבר פרקים 15-19; ישעיהו פרקים 8-12; משלי פרקים 17-21
13Chavy Baronתהילים פרקים 81-84, 110-118
4Daniel Rosenbaumויקרא פרק 27; ישעיהו פרקים 36-38
11Debbie Bermishבראשית פרקים 26-36
2Debbie and Michael Bermishדברים פרקים 30-31
2Debbie kingישעיהו פרקים 45-46
3Debbie Portnoyבמדבר פרקים 8-10
10Debbie Rosensweigדברים פרקים 1-10
7Dovid Schachnerאיוב פרקים 1-7
2Eitan Friedmanישעיהו פרקים 39, 39
14eli brownבמדבר פרקים 11-12, 20-22, 24, 29-36
2Elisheva Friedmanישעיהו פרקים 31, 47
1Elliot Goldofskyבראשית פרק 22
1Emmy Rothschildבראשית פרק 12
2Erez Ederyשמות פרק 24; דברים פרק 32
4Eylan Schulmanקהלת פרקים 5-8
3Gerald Zahtzצפניה פרקים 1-3
2Hal Geliebterישעיהו פרקים 17-18
1Harold Billerמלכים א פרק 15
2HAROLD OBSTFELDדברים פרקים 33-34
13Harriet Schabesבראשית פרקים 45-46; תהילים פרקים 33-43
3Harry Brucknerויקרא פרקים 9-11
35Helen Silvermanבמדבר פרקים 26-28; יחזקאל פרקים 28-44; תהילים פרקים 119, 137-150
5Henry Rosenbaumמלכים א פרקים 1-5
3Ilana Friedmanישעיהו פרקים 32-34
2Ilana Rosenfeldישעיהו פרקים 48-49
5Judah Rosensweigדברים פרקים 19-23
7Arianne Rothschildבראשית פרקים 15-21
3Jacques Rothschildבראשית פרקים 9-11
19Jane Schulmanבראשית פרקים 4-8; זכריה פרקים 1-14
5Jesse Rosenbaumאיכה פרקים 1-5
5Josh Appelמלכים ב פרקים 20, 22-25
10Zev S Bermanישעיהו פרקים 19-28
2Judy Doriדברים פרקים 30-31
2Judy Woislavskyישעיהו פרקים 29-30
4Karen C Weinsteinישעיהו פרקים 13-16
5Karen Goldsteinשמואל ב פרקים 1-5
6Karen Hochbergבראשית פרקים 23-25; במדבר פרקים 1-3
10Karen jacobsאסתר פרקים 1-10
2Lauren and Michael Mandelstamויקרא פרקים 25-26
3Lehon familyמלכים א פרקים 6-8
2Lenny Brafmanשיר השירים פרקים 1-2
13Linda Bruknerתהילים פרקים 89-101
9Lisker familyעמוס פרקים 1-9
2Lockerman Familyיחזקאל פרקים 26-27
2Lois and Mark Weintraubבראשית פרקים 37-38
5Lonni Friedתהילים פרקים 102-106
4Lowell Kassבראשית פרקים 47-50
5Mark Bienstockשמואל א פרקים 1-5
20Marnie Weingartenתהילים פרקים 1-20
9Mayer Waxmanעובדיה פרק 1; נחום פרקים 1-3; חבקוק פרקים 1-3; חגי פרקים 1-2
14Michael Appelהושע פרקים 1-14
3Michael Bleicherויקרא פרקים 16-18
1WH Navi Shiurמלכים ב פרק 21
3Michael Reichwaldדברים פרקים 14-16
2Michael S. Fasslerדברים פרקים 11-12
23Michael Schreiberשמואל א פרקים 9-31
7Michal Levineמלכים א פרקים 16-22
4Mordy Brandweinיונה פרקים 1-4
6Morgane Rothschildתהילים פרקים 21-26
4Moshe Szlechterקהלת פרקים 9-12
15Naomi Friedmanיחזקאל פרקים 1-15
3Netanel rosenzweigיחזקאל פרקים 23-25
1Noah Greenblattדברים פרק 13
3Penny Ulissבראשית פרקים 1-3
4Paulette Mandelbaumבמדבר פרקים 23, 25; דברים פרקים 24-25
10Pessy Butlerשמות פרקים 1-10
5Rachelle Abramovitzשמואל ב פרקים 6-10
4RBButlerיואל פרקים 1-4
6Reize Sipznerבראשית פרקים 39-44
10Reuben Melzerתהילים פרקים 44-53
17Rhonda F. Weissmanמלכים א פרקים 9-13; יחזקאל פרקים 45-48; תהילים פרקים 76-80; משלי פרקים 4-6
3Rivka Olenickמשלי פרקים 7-9
7Ronny Herskovitsשמות פרקים 11-17
4Rozic familyקהלת פרקים 1-4
21Ruth Merrillשופטים פרקים 1-21
4Ruth Quintדברים פרקים 26-29
5Ruthie Sommerשמואל ב פרקים 11-15
7Sam Friedמשלי פרקים 10-16
4Sara Bienstockדניאל פרקים 1-4
1Seth Friedmanישעיהו פרק 35
8Shani Lubetskiשמות פרקים 28-29, 35-40
2Sharon Cohnבראשית פרקים 13-14
14Shlomo Friedmanישעיהו פרקים 51-61, 64-66
16Shlomo Hochbergויקרא פרקים 12-15, 19-20; מלכים ב פרקים 1-7; ישעיהו פרקים 48-50
10Shmuel Gunsburgתהילים פרקים 69-75; משלי פרקים 1-3
17Mindy Gunsburgתהילים פרקים 120-136
2Sid Itzkowitzבמדבר פרקים 13-14
3Sorah Strausתהילים פרקים 64-66
4Steven Sommerרות פרקים 1-4
24stu rubinfeldיהושע פרקים 1-24
3susan mandelstamשמואל א פרקים 6-8
10Tammy Brykתהילים פרקים 54-63
6Turok Familyשמות פרקים 18-23
9Yair Cohenשמואל ב פרקים 16-24
2Yakir Wachstockדברים פרקים 17-18
35Yeeshai Grossאיוב פרקים 8-42
2Yoni Laubישעיהו פרקים 62-63
6Yonina Siegalתהילים פרקים 27-32
1Zahava Stempמלכים א פרק 14
      114 אנשים נרשמו ל 936 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.