למד ל 75th Year of Yavneh Academy

Yavneh Academy Celebrates 75 Years with a School Wide Siyum TaNaCH.

As we spend this year celebrating 75 years of Yavneh Academy, There is no better way to cement that partnership than joining together in Torah study.

Therefore we are thrilled to launch aschool wide siuym Tanach to culminate on Friday, May 18th (Erev Shavuot) at Yavneh Academy. The siyum Tanach will be coupled with the dedication of a new Sefer Torah to our Beit Kineset in honor of the 75th anniversary.


להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 4 Sivan 5778 (Friday, May 18, 2018) שקיעה.

2 הערות

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

תורה

בראשית (50/50 100%)
שמות (40/40 100%)
ויקרא (27/27 100%)
במדבר (36/36 100%)
דברים (34/34 100%)
 

נביאים

יהושע (24/24 100%)
שופטים (21/21 100%)
שמואל א (31/31 100%)
שמואל ב (24/24 100%)
מלכים א (22/22 100%)
מלכים ב (25/25 100%)
ישעיהו (66/66 100%)
ירמיהו (52/52 100%)
יחזקאל (48/48 100%)
הושע (14/14 100%)
יואל (4/4 100%)
עמוס (9/9 100%)
עובדיה (1/1 100%)
יונה (4/4 100%)
מיכה (7/7 100%)
נחום (3/3 100%)
חבקוק (3/3 100%)
צפניה (3/3 100%)
חגי (2/2 100%)
זכריה (14/14 100%)
מלאכי (3/3 100%)

כתובים

תהילים (160/150 106.7%)
משלי (31/31 100%)
איוב (44/42 104.8%)
דניאל (12/12 100%)
עזרא (10/10 100%)
נחמיה (13/13 100%)
שיר השירים (8/8 100%)
רות (4/4 100%)
איכה (5/5 100%)
קהלת (12/12 100%)
אסתר (10/10 100%)
דברי הימים 1 (29/29 100%)
דברי הימים 2 (36/36 100%)
  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

2 הערות
I'm happy to have joined in to finish the studying of Tanakh.
Jeremiah Unterman, 1 month ago
Mazal tov to Yavneh on receiving a Sefer Torah. It was my honor and pleasure to have participated.
Rebecca Goldwaser, 1 month ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10Aubrey Wolffיחזקאל פרקים 1-10
49Abby Rosenfeldירמיהו פרקים 2-15, 18-52
1Abigail Wahrhaftigבמדבר פרק 28
7Abramowitz Familyתהילים פרקים 57-58, 65-69
6Adam Friedיחזקאל פרק 27; איוב פרקים 17-21
11Adira Schreiberתהילים פרקים 104, 122-123, 125-127, 129, 131-134
2Aharon Goldwasserיחזקאל פרקים 17-18
12Bersson Familyמלכים א פרקים 11-22
4Alex Weinberg and familyיונה פרקים 1-4
1Alex Weinbergבראשית פרק 4
3Aliza Frohlichעמוס פרקים 4-6
1Aliza Hillerדברים פרק 2
1Ally hirschבראשית פרק 2
2Anziska/Kawalsky Familyישעיהו פרקים 54-55
4Appel Familyשמות פרקים 6-9
8Ayelet Yolkutיהושע פרקים 17-24
3Sara Yolkutמלכים א פרקים 6-8
2Beckerman familyבמדבר פרקים 8-9
1Berkson familyבראשית פרק 6
5Berman Familyדברי הימים 2 פרקים 29-33
4Bernstein Familyבמדבר פרקים 33-36
10Binyamin Casperתהילים פרקים 78-87
10Bistritzky Familyתהילים פרקים 1-10
1Talya Zakויקרא פרק 23
2Zak familyבראשית פרקים 41, 50
1Chaim Cohenנחמיה פרק 1
5Chaim Sussmanתהילים פרקים 11-15
7Dalia Golbariתהילים פרקים 21, 24-25, 47, 56, 100, 121
1dalia golbariשמות פרק 26
5The Fein Familyדברים פרקים 21-25
2Daniel Sarasohnישעיהו פרקים 1-2
2Daniel Shinerבראשית פרקים 23-24
2Charlie Hilbert & familyירמיהו פרקים 16-17
66karen kedmiשמואל א פרקים 1-31; שמואל ב פרקים 1-24; תהילים פרקים 140-150
2Gantz Familyמלכים א פרקים 1-2
3Eckman familyשופטים פרקים 1-3
1Eitan Allenיהושע פרק 6
2Eitan Fisherשמות פרקים 4-5
3Eli cohenויקרא פרקים 25-27
1Eli Siesserדברים פרק 3
1Eliana Fisherמשלי פרק 31
1Yona Polakשמות פרק 3
2Ephraim Fisherישעיהו פרקים 6-7
8Esses Familyדברי הימים 2 פרקים 11-18
4Etiel and Donny Knollבראשית פרקים 25-28
3Gutlove Familyתהילים פרקים 113-115
5Falik Familyדברי הימים 1 פרקים 11-15
2Feiler Familyדברים פרקים 12-13
4Freidman Familyתהילים פרקים 22, 116-118
7Friedmanבראשית פרקים 12-17; ויקרא פרק 8
5Gabi Davis and Familyיהושע פרקים 12-16
5Geisler Familyתהילים פרקים 60-64
6Kaye Familyתהילים פרקים 28-31, 138-139
1Gershuni Familyיחזקאל פרק 31
1Goldbergיחזקאל פרק 16
2Goodman familyיחזקאל פרקים 25-26
3Goro Familyשמות פרקים 28-30
2Yitzchok furstישעיהו פרקים 65-66
1Greenspan Familyנחמיה פרק 2
10Heddy Mugrabi Davisתהילים פרקים 140-148, 150
5Hillel Goldsteinויקרא פרקים 1-5
3Hoenig Familyאיוב פרקים 27, 38-39
15Horn Familyזכריה פרקים 1-3; דניאל פרקים 1-12
3Ida Plotzkerמשלי פרקים 11-13
1Jack hirschבראשית פרק 1
3Jacob Familyנחמיה פרקים 3-5
10Jacoby Familyבראשית פרקים 18-22; שמות פרקים 10-14
26James Wolffיהושע פרקים 4-5; יחזקאל פרקים 29-30; מיכה פרקים 1-7; חגי פרקים 1-2; איוב פרקים 22-24; דברי הימים 2 פרקים 19-28
3Janet and Peter Osenנחמיה פרקים 11-13
9Jay Shinerתהילים פרקים 17-18, 26, 34-37, 39-40
5Jeffrey Sarasohnאיכה פרקים 1-5
3Jenkelowitz familyיחזקאל פרקים 22-24
1Jennifer Horwitzיחזקאל פרק 12
2Jennifer Prince/Ariel Wimpfheimerויקרא פרקים 19-20
6Jennifer Princeתהילים פרקים 38, 70-71, 91, 124, 128
1Jeremiah Untermanירמיהו פרק 1
3Jonathan Knappמלאכי פרקים 1-3
2Joshua Dresnerבראשית פרקים 29-30
3Joshua Markovitzויקרא פרקים 9-11
11Julie Sohnenיחזקאל פרקים 32-42
5karbenתהילים פרקים 19, 27, 33, 135-136
5Kayla Blumanדברי הימים 1 פרקים 6-10
7Kelly Stermanמשלי פרקים 19-25
3Landerer Familyויקרא פרקים 16-18
4Last Familyתהילים פרקים 43-46
3Lauren Barrאיוב פרקים 33-35
1Lauren hirschבראשית פרק 3
2laurie kleidאיוב פרקים 36-37
1Laya Levineויקרא פרק 21
3Lemonik Familyאיוב פרקים 14-16
3Lenny Hollerיחזקאל פרקים 19-21
17Lenny Levy and Familyדברים פרקים 26-31; עמוס פרקים 7-9; תהילים פרקים 92-99
1Liben Familyבמדבר פרק 2
4Listhausאיוב פרקים 4-7
6Lowe Familyתהילים פרקים 107-112
1Markovitz familyדברים פרק 16
2Marks familyבמדבר פרקים 4-5
1Max Ecksteinבמדבר פרק 1
12Melzer Familyישעיהו פרק 10; זכריה פרקים 4-14
2Melzer familyישעיהו פרקים 11-12
4Menasha Familyבמדבר פרקים 20-21, 26-27
25Mendel and Miriam Lewitinמלכים ב פרקים 1-25
2Meyer Familyאיוב פרקים 41-42
1Michael Horowitzדברים פרק 5
10Michael Welfeldדברי הימים 2 פרקים 1-10
10The Wimpfheimer Familyעזרא פרקים 1-10
1Michael Zimbalistיחזקאל פרק 11
2Michelle mahlerתהילים פרקים 88-89
2Zaider familyנחמיה פרקים 9-10
5Miriam Kahanויקרא פרקים 13-15, 22, 24
2Morris Familyאיוב פרקים 28-29
21Azi Steinerבמדבר פרקים 11-14; תהילים פרקים 16, 32, 41-42, 59, 77, 90, 105, 137; שיר השירים פרקים 1-8
2Naamah Plotzkerדברים פרקים 14, 20
8Nagel Familyתהילים פרקים 48-55
2Nathaniel Tareבמדבר פרקים 16-17
3Schreiber Familyדברי הימים 2 פרקים 34-36
5Operman Familyדברי הימים 1 פרקים 25-29
10Pam Scheiningerמשלי פרקים 1-10
3Penn familyמלכים א פרקים 3-5
15Perlman familyבראשית פרק 49; שופטים פרקים 4-6, 11-21
1Phyllis Gershonעובדיה פרק 1
10Putterman Familyאסתר פרקים 1-10
1Rachel and David Weisbergדברים פרק 17
3Yakir Helfgotיהושע פרקים 1-3
4Rebecca Goldwaserדברי הימים 1 פרקים 21-24
4Rebecca Kornbluthבראשית פרקים 42-45
5Kornbluth Familyיהושע פרקים 7-11
5Rebecca Steinבראשית פרקים 5, 36, 46-48
1Ungar Familyשמות פרק 32
4Revital and eitan opermanבראשית פרקים 37-40
3Richard Frohlichיחזקאל פרקים 13-15
9Rivka Herzfeldנחום פרקים 1-3; חבקוק פרקים 1-3; צפניה פרקים 1-3
4Roni Isaacsonרות פרקים 1-4
1Rosenbaum familyדברים פרק 6
5Ross familyמשלי פרקים 14-18
1Rothstein Familyתהילים פרק 106
5Rudin Familyאיוב פרקים 28-32
1Sam Frankelויקרא פרק 12
5sara resnickתהילים פרקים 72-76
2The Feit familyמלכים א פרקים 9-10
3sedek familyדברים פרקים 7-9
1Shira Grosserדברים פרק 1
5Shlagbaum Familyשמות פרק 27; תהילים פרקים 20, 23, 120, 130
3Shmuel Bursteinאיוב פרקים 1-3
3Shoshana Cohen Kattanשמות פרקים 31, 33-34
1Shulie Zweigbaumשמות פרק 1
2Stamker Familyאיוב פרקים 25-26
3Stein Familyעמוס פרקים 1-3
1Steven pennאיוב פרק 40
3Steven Perlבראשית פרקים 33-35
1Szokovski Familyתהילים פרק 119
5Tamar Adlerדברי הימים 1 פרקים 16-20
2The Berkowitz Familyבמדבר פרקים 6-7
6The Gold Familyבמדבר פרקים 15, 18-19; דברים פרקים 15, 18-19
3The Kramarz Familyתהילים פרקים 101-103
2Lofstock Familyויקרא פרקים 6-7
4The Mantell Familyאיוב פרקים 10-13
3The Wiener Familyדברים פרקים 4, 10-11
56The Wilbur Familyבמדבר פרק 3; ישעיהו פרקים 3-5, 8-9, 13-53, 56-64
3The zakheim familyנחמיה פרקים 6-8
12The Zinberg Familyקהלת פרקים 1-12
11Uri Pilichowskiשמות פרקים 15-25
24uri pilichowskiיחזקאל פרקים 43-48; הושע פרקים 1-14; יואל פרקים 1-4
1Weiss Familyיחזקאל פרק 28
4Wilens familyבמדבר פרקים 29-32
5xalman suldanדברי הימים 1 פרקים 1-5
2Yair Menchelאיוב פרקים 8-9
5Yisraela Friedenbergבמדבר פרקים 10, 22-25
6Yoni Rosenbergשמות פרקים 35-40
5Yunger familyבראשית פרקים 7-11
5Zachary Rothblattמשלי פרקים 26-30
1Zeeva Sklarשמות פרק 2
2zeke lipsky-schainkerבראשית פרקים 31-32
4Zharnest Familyשופטים פרקים 7-10
3Yehuda and Ziv Farajunדברים פרקים 32-34
      175 אנשים נרשמו ל 941 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.