למד לYisrael Yehuda Ben David Nechemia (Caleb Maeir)
שלושים / יארצייט

Help complete Tanach and Mishnayot before Shloshim Leilui Nishmat Yisrael Yehuda Ben David Nechemia Z"L . #teamCaleb

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Tevet 5778 (Saturday, January 06, 2018) שקיעה.
2 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.5%)
(1 הרשמה מלאה + 5 נוסף תנ"ך פרקים)

הרשמות הנוכחיות

תורה

בראשית (55/50 110%)
שמות (40/40 100%)
ויקרא (27/27 100%)
במדבר (36/36 100%)
דברים (34/34 100%)
 

נביאים

יהושע (24/24 100%)
שופטים (21/21 100%)
שמואל א (31/31 100%)
שמואל ב (24/24 100%)
מלכים א (22/22 100%)
מלכים ב (25/25 100%)
ישעיהו (66/66 100%)
ירמיהו (52/52 100%)
יחזקאל (48/48 100%)
הושע (14/14 100%)
יואל (4/4 100%)
עמוס (9/9 100%)
עובדיה (1/1 100%)
יונה (4/4 100%)
מיכה (7/7 100%)
נחום (3/3 100%)
חבקוק (3/3 100%)
צפניה (3/3 100%)
חגי (2/2 100%)
זכריה (14/14 100%)
מלאכי (3/3 100%)

כתובים

תהילים (150/150 100%)
משלי (31/31 100%)
איוב (42/42 100%)
דניאל (12/12 100%)
עזרא (10/10 100%)
נחמיה (13/13 100%)
שיר השירים (8/8 100%)
רות (4/4 100%)
איכה (5/5 100%)
קהלת (12/12 100%)
אסתר (10/10 100%)
דברי הימים 1 (29/29 100%)
דברי הימים 2 (36/36 100%)
  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5A. Greenbergבראשית פרקים 45-48, 50
7Akiva Goldbergerמלכים א פרקים 1-7
1Aliza Greenbergדברים פרק 16
3Aliza Isaacsמשלי פרקים 1-3
7Alyseיחזקאל פרקים 12-18
60Anonymousמיכה פרקים 1-7; נחום פרקים 1-3; חבקוק פרקים 1-3; צפניה פרקים 1-3; חגי פרקים 1-2; משלי פרק 31; איכה פרקים 1-5; דברי הימים 2 פרקים 1-36
8Arielle Zrihenיונה פרקים 1-4; רות פרקים 1-4
5Ashley Wilburאסתר פרקים 1-5
1Atara levineדברים פרק 13
5Atara Paulישעיהו פרקים 4-8
4Avital Raffבראשית פרקים 37-40
27Ayelet Papierויקרא פרקים 1-15; דניאל פרקים 1-12
3Batya Teitzשמואל ב פרקים 22-24
3Bella Weissמשלי פרקים 4-6
13Benjamin Rosenblumישעיהו פרקים 34-46
1Bina Weissבראשית פרק 49
2Chanalee Elhyaniבראשית פרקים 26-27
5Chevi pittinskyבראשית פרקים 16-20
4Dana Koenigויקרא פרקים 16-19
40Daniella Haftשמות פרקים 1-40
10Daniellaשמואל ב פרקים 1-10
3Daniella Straussדברים פרקים 26-28
162Danielle Krimתהילים פרקים 1-150; קהלת פרקים 1-12
42Efrat Horowitzאיוב פרקים 1-42
21Elanaשופטים פרקים 1-21
18Eliana Braunדברים פרקים 1-10; שיר השירים פרקים 1-8
5Emilyאסתר פרקים 6-10
5Ethan Lewisמשלי פרקים 11-15
4Gabrielיחזקאל פרקים 4-7
6Greg Shapiroיחזקאל פרקים 19-24
8Hannah Rosenויקרא פרקים 20-27
12Harlan Reissישעיהו פרקים 22-33
52Jared Caplanירמיהו פרקים 1-52
14Jolie Daviesבראשית פרקים 1-4, 6-15
9Jonah Ganchrowבראשית פרקים 28-36
5Jordan Cohenדברים פרקים 21-25
2Kayla Ostrovדברים פרקים 14-15
5Kayla Reichישעיהו פרקים 14-18
13Kayla Wolnermanנחמיה פרקים 1-13
5Kinneret Braunמשלי פרקים 7-10, 16
29Kira Loshin and Shevi Zakדברי הימים 1 פרקים 1-29
7Leahמשלי פרקים 24-30
1Leba Wilamowskyדברים פרק 34
10Leora Golishעזרא פרקים 1-10
51leora mehlmanבמדבר פרקים 1-36; יחזקאל פרקים 25-39
14Lila Wienerיואל פרקים 1-4; עמוס פרקים 1-9; עובדיה פרק 1
1Malkie Zeidmanדברים פרק 31
4Mayanיחזקאל פרקים 8-11
3Michael Brenisדברים פרקים 29, 32-33
3Miriam Schottensteinמשלי פרקים 17-19
4Moses Bibiדברים פרקים 17-20
9Natanיחזקאל פרקים 40-48
2Nava Wolgelדברים פרקים 11-12
25Nicole van Amerongenדברים פרק 30; יהושע פרקים 1-24
3Ninaישעיהו פרקים 1-3
3Noa Eliachישעיהו פרקים 19-21
1Robin Tasslerבראשית פרק 5
27Shira Jedianשמואל א פרקים 1-19, 24-31
4Shoshana Skydell בראשית (4 פרקים)
3Tali Leviיחזקאל פרקים 1-3
5Talia Kirshblum and Chana Tuckmanבראשית פרקים 21-25
4Tamar Sermanשמואל א פרקים 20-23
4Tamar Weissמשלי פרקים 20-23
17Tamara Soleymaniזכריה פרקים 1-14; מלאכי פרקים 1-3
5Yaelישעיהו פרקים 9-13
45Yoni Laubבראשית פרקים 45-48, 50; מלכים א פרקים 8-22; מלכים ב פרקים 1-25
34Yosef Segalישעיהו פרקים 47-66; הושע פרקים 1-14
11Zachary Wohlbergשמואל ב פרקים 11-21
      68 אנשים נרשמו ל 934 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.