למד לYechiel Ezra Ben Ari Yona (Ezra Schwartz)
שלושים / יארצייט
Maimonides School is organizing a Siyum Tanakh to honor the memory of Ezra Schwartz, zk"l.

During his last week in Yeshiva, Ezra stated his intent to study the entire Tanakh. We will honor his commitment to Limud Torah with this Siyum Tanakh. We are encouraging everyone to help actualize Ezra's unfinished goal.

We have completed TWO full siyumim. If you can sign up for seforim that are under 300% that will help reach a triple siyum on Tanakh.
להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Tevet 5776 (Monday, December 21, 2015) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(282.6%)
(1 הרשמה מלאה + 1697 נוסף תנ"ך פרקים)

הרשמות הנוכחיות

תורה

בראשית (157/50 314%)
שמות (86/40 215%)
ויקרא (56/27 207.4%)
במדבר (74/36 205.6%)
דברים (77/34 226.5%)
 

נביאים

יהושע (108/24 450%)
שופטים (68/21 323.8%)
שמואל א (116/31 374.2%)
שמואל ב (99/24 412.5%)
מלכים א (52/22 236.4%)
מלכים ב (53/25 212%)
ישעיהו (133/66 201.5%)
ירמיהו (106/52 203.8%)
יחזקאל (117/48 243.8%)
הושע (42/14 300%)
יואל (12/4 300%)
עמוס (45/9 500%)
עובדיה (5/1 500%)
יונה (20/4 500%)
מיכה (21/7 300%)
נחום (14/3 466.7%)
חבקוק (11/3 366.7%)
צפניה (9/3 300%)
חגי (12/2 600%)
זכריה (63/14 450%)
מלאכי (18/3 600%)

כתובים

תהילים (344/150 229.3%)
משלי (63/31 203.2%)
איוב (131/42 311.9%)
דניאל (39/12 325%)
עזרא (81/10 810%)
נחמיה (42/13 323.1%)
שיר השירים (34/8 425%)
רות (44/4 1100%)
איכה (15/5 300%)
קהלת (48/12 400%)
אסתר (40/10 400%)
דברי הימים 1 (58/29 200%)
דברי הימים 2 (113/36 313.9%)
  

סיום זה סגור לניו הרשמות 


 

הערות שהוגשו

1 הערות
Ezra and Nechemia completed by Mendrl Lewitin
Mendel Lewitin, 5 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
69aיחזקאל פרקים 9-36, 40-48; איוב פרקים 10-41
3Aaron Simkovichיחזקאל פרקים 4-6
4Aaron Sokolinskiיחזקאל פרקים 40-43
4Adam Grossmanישעיהו פרקים 24-27
1Adin Federבמדבר פרק 34
2Adina Polen Mayseתהילים פרקים 64, 85
3Adina Shafnerבמדבר פרקים 19-21
3Adira Smirnovבראשית פרקים 11-13
10Alexander Vinnikזכריה פרקים 8-14; מלאכי פרקים 1-3
2Aliza Libman Baronofskyדברים פרקים 22-23
9Allison Nachamie Lapinדברי הימים 2 פרקים 1-9
3AMישעיהו פרקים 45-47
4Amy Fistelיחזקאל פרקים 15-18
4Amy Goldmanרות פרקים 1-4
1Amy Rosenירמיהו פרק 31
2Ann Rose (Chefitz) Greenbergיחזקאל פרקים 7-8
8Anne Sendorמשלי פרקים 1-8
2Annieיחזקאל פרק 14; תהילים פרק 19
7Anonymousמיכה פרקים 1-7
8ARI BECKER elizabeth new jerseyשמות פרקים 4-11
4Ari Shrageדברים פרקים 31-34
1Ariel Margolisתהילים פרק 41
2Ariella and Daniel Wiesenfeldמלכים א פרקים 8-9
10Arielle Silvermanתהילים פרקים 74-83
51Aron grossmanירמיהו פרקים 1-32, 34-52
3Aryeh Federיחזקאל פרקים 1-3
3Atara Saltzman & Leah Federבמדבר פרקים 1-3
23austin edelmanתהילים פרקים 46-50, 52-54, 69-71, 87-90, 105-112
2Avi and Stefanie Weinerדניאל פרקים 5-6
4Avi Bendoryיונה פרקים 1-4
13Avi Bergerבראשית פרקים 11-23
2Avi Rockoffחגי פרקים 1-2
5Avi weissדברי הימים 2 פרקים 25-29
3Aviel Taubeבראשית פרקים 1-3
1Avigail Handelיהושע פרק 1
7avishai jeselsohnשמואל ב פרקים 3-6; עובדיה פרק 1; חגי פרקים 1-2
1Aviva Bloomדניאל פרק 4
3Azi Cutterאיוב פרקים 22-24
10Baker Familyדברים פרקים 11-16; תהילים פרקים 21-24
3Barry Ehrlichתהילים פרקים 42-44
2Batya Osterbach Kfar Savaשמות פרק 12; תהילים פרק 11
1Becca Sendor-Israelויקרא פרק 15
3Ben Almekiesיהושע פרקים 1-3
27Benajmin Nechmadויקרא פרקים 1-18; עמוס פרקים 1-9
4Benjamin Pickזכריה פרקים 1-4
1Benjamin Rabyדברים פרק 34
1Benji Bergדברים פרק 1
3Benjie Hennerבמדבר פרקים 13-15
5Beruria Novichתהילים פרקים 46-50
3Bessler Familyעזרא פרקים 1-3
1Bethשמות פרק 5
22bill feldזכריה פרקים 1-14; שיר השירים פרקים 1-8
5Binyomin Beilinבראשית פרקים 32-36
2Brachaתהילים פרקים 7-8
7Brenda and Jesse Hefterמיכה פרקים 1-7
5Brian Gopin & Familyמלכים א פרקים 1-5
4Brynna Bloomfieldויקרא פרקים 5-8
6BT 12th Grade Bible Classמלכים ב פרקים 4-9
5cary krimskyשמואל א פרקים 6-10
1Chaim Orentשמואל א פרק 21
11chaninaישעיהו פרקים 30-40
2Charlie Savenorויקרא פרקים 19-20
3Chaya Halberstamירמיהו פרק 33; דניאל פרקים 11-12
12Cheray Sheinקהלת פרקים 1-12
1Cheses Familyדברים פרק 21
6Chynna Levinמשלי פרקים 20-25
6Claudine Grossmanבמדבר פרקים 31-36
1CRישעיהו פרק 41
4Dalia Scheiner and Rachel Bernsteinשמואל ב פרקים 1-4
6Dan Gruenישעיהו פרקים 30-35
2Dani Halpernחגי פרקים 1-2
4Daniel Foxרות פרקים 1-4
5Daniel Rosenאיכה פרקים 1-5
2Daniel Soloukiבראשית פרק 1; מלכים א פרק 4
13Daniel Swartzישעיהו פרקים 54-66
4Danielle Lovichרות פרקים 1-4
5Danny Aghionתהילים פרקים 52-54, 61-62
1Danny Shoagעובדיה פרק 1
3Daphna Beckerדברים פרקים 1-3
1David Aronsonויקרא פרק 9
3david berloveיהושע פרקים 1-3
4David Jaffeישעיהו פרקים 47-50
4David Joyandehבראשית פרקים 37-40
3David Kotlerחבקוק פרקים 1-3
1David Saltzmanישעיהו פרק 29
21David Shapiroשופטים פרקים 1-21
10David Solookiעזרא פרקים 1-10
16David Wassermanבראשית פרקים 14-20, 22-23, 25-27; דברים פרקים 7, 21; מלכים ב פרקים 1-2
10David Wennerעזרא פרקים 1-10
1David Zizmorבראשית פרק 36
2Deb Kramאיוב פרקים 40-41
2Debbie Cohenמלכים א פרקים 1-2
4Deborah Bellinרות פרקים 1-4
3Deborah Klapperשמואל ב פרקים 1-3
3Debra Weinerחבקוק פרקים 1-3
23Devora Baronofskyהושע פרקים 1-14; עמוס פרקים 1-9
2Devorah Eisenbergיחזקאל פרקים 12-13
8Devorah Oxmanמשלי פרקים 9-16
1Dora Levinאיוב פרק 42
4Doryשמות פרק 32; ויקרא פרק 18; במדבר פרק 25; דברים פרק 16
4Dovid Reismanשמות פרקים 21-24
4Dr. Matthew Zizmorדברי הימים 2 פרקים 33-36
9Dror & Garvriel Barberשמואל א פרקים 12-20
1Eדניאל פרק 1
2Ed Gelbבמדבר פרקים 1-2
10Effy Shafnerישעיהו פרקים 1-10
10Elan Baskirשמות פרקים 25-31; צפניה פרקים 1-3
3Elan Traumנחום פרקים 1-3
18Elan Weinrebיואל פרקים 1-4; עמוס פרקים 1-9; נחום פרקים 1-3; חגי פרקים 1-2
1Elanaשמואל א פרק 2
3Eli Gregesבראשית פרקים 41-43
12Eli Weinbergדניאל פרקים 1-12
7Eliezer Halbfingerאיוב פרקים 30-36
10Elishaבראשית פרקים 35-44
1Elisha Ziskindאיוב פרק 21
3Elisheva G.שמות פרקים 26-28
1Dror Kosowsky-Sachsדברים פרק 6
1Elka Sachsתהילים פרק 19
4Ellen Golubהושע פרקים 4-7
9Ellenbogen Familyתהילים פרקים 135-143
10Elly Krimskyעזרא פרקים 1-10
3Emily jaffeתהילים פרקים 101-103
10Emily Jaffeעזרא פרקים 1-10
2Emily Rapalinoשמואל א פרקים 16-17
10Esther and Jeff Jaffeשמואל ב פרקים 1-10
4Esther Solookiרות פרקים 1-4
5Esti Polenשמואל א פרקים 1-5
5Esti Zemelmanשמואל א פרקים 11-15
10Etai Shuchatowitzאיוב פרקים 6-15
3Bart familyבמדבר פרקים 16-18
1Eytan Deener-Agusבראשית פרק 21
20Ezra Altabetישעיהו פרקים 1-10; תהילים פרקים 41-50
7Ezra Waxmanשופטים פרקים 15-21
2Fredda Black Malkoffנחום פרקים 1-2
5Gabeדברים פרקים 17-21
9Gabi Mitchellתהילים פרקים 10-18
3Gabriela Lupatkinירמיהו פרקים 5-7
1Gailשמות פרק 2
8Gedalia Finkelsteinשופטים פרקים 1-8
2George & Cathy Renzשמות פרקים 22-23
3Gewurz Familyישעיהו פרקים 11-13
5Goldie Wolfsonמשלי פרקים 7-11
14guita and steven wilfזכריה פרקים 1-14
2Hanau Familyשיר השירים פרקים 2-3
1Hannah Braune-Friedmanדניאל פרק 1
5Hannah Stanhillישעיהו פרקים 36-40
6Harley Ramelsonשמות פרקים 7-9; ישעיהו פרקים 14-16
4Harold Zazulaבראשית פרקים 37-40
1Hartman Familyמלכים א פרק 20
3Herzberg Familyבראשית פרקים 8-10
6Herzlinger familyשמואל ב פרקים 1-6
3Hillah Hassanישעיהו פרקים 51-53
1Ilanit Hausdorffעובדיה פרק 1
2Irene & Rena Blechnerישעיהו פרקים 45-46
1Itayבראשית פרק 1
4Ithamar Jotkowitzשמואל א פרקים 28-31
2Janet Eisenbergתהילים פרקים 11-12
1jay babichבראשית פרק 50
2Jay Solomontיחזקאל פרקים 47-48
10JBשמואל א פרקים 18-27
11jeff swartzויקרא פרקים 25-27; הושע פרקים 4-7; איוב פרקים 2-5
25Jeffrey Orkinמלכים ב פרקים 1-25
4Jeremy Nussbaumשיר השירים פרקים 1-4
29Jerry Tauberדברי הימים 1 פרקים 1-29
3Jon Henkin & Naomi Barthבראשית פרקים 48-50
4Jonathan Cohenאיוב פרקים 6-9
1Jonathan Novichאיוב פרק 1
10Jonathon Cohenתהילים פרקים 1-10
10Jonathonישעיהו פרקים 1-10
3Jordanaויקרא פרקים 1-3
4Joseph Pickזכריה פרקים 1-4
12Joseph Solomontתהילים פרקים 69-71, 105-112, 121
17Josh and Leora Blechnerזכריה פרקים 1-14; מלאכי פרקים 1-3
4Josh Schulmanנחמיה פרקים 6-9
5Joshua Gruenאיכה פרקים 1-5
4Joyce Wertheimerשמואל א פרקים 28-31
16Judite Ferreiraישעיהו פרקים 51-66
3Judith Murcianoדברים פרקים 14-16
21Judy Packerירמיהו פרקים 32-52
3julie krimskyשמואל ב פרקים 8-10
25Julie, Wayne, Yisraeli Federויקרא פרק 25; שמואל ב פרקים 1-24
3Kfir Ankoriדברי הימים 2 פרקים 30-32
4Klibaner-Schiff familyדברים פרקים 17-20
4Kram Familyדברים פרקים 22-25
2Kramer Familyעזרא פרקים 1, 10
8Laura Schutzmanרות פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4
4Leah Leybzon and Margalit Mitznerרות פרקים 1-4
2Leah Lightmanיהושע פרקים 1-2
10Leah Sarnaתהילים פרקים 135-144
8Leanne and Simon Taylorשמות פרקים 37-40; ויקרא פרקים 21-24
3Lee Weissזכריה פרקים 5-7
5Leora Tשופטים פרקים 1-5
1Leviיהושע פרק 1
8Limor Cohen-Melulשיר השירים פרקים 1-8
10Liorah Rubinsteinתהילים פרקים 1-10
12Lippy Friedmanקהלת פרקים 1-12
4Lisa Haselkornבמדבר פרקים 5, 13-15
4Lori Kipnesמלכים א פרקים 9-12
1Lovich familyבראשית פרק 24
4Maimonides School 10th gradeמלכים ב פרק 16; ישעיהו פרקים 7-9
2Maimonides School 12th grade Naviחגי פרקים 1-2
2Maimonides 9th Gradeמלכים א פרקים 19, 21
15Mandel Familyדברים פרקים 4-5, 26-31; מלכים א פרקים 10-11, 15-19
5Marc and Beth Epsteinתהילים פרקים 36-40
2Marissa Schwartzיואל פרקים 3-4
5Mark Bailenנחמיה פרקים 1-5
10Marty Lissבראשית פרקים 45-47; שופטים פרקים 8-14
5Mazal Cohenתהילים פרקים 1, 20, 114, 121, 150
3Meira & Ashiraשמות פרקים 13-15
4Menachem Fishbeinשיר השירים פרקים 5-8
3Menachum Polackהושע פרקים 1-3
23Mendel Lewitinעזרא פרקים 1-10; נחמיה פרקים 1-13
1Mendy Steinדברים פרק 4
7Michaelשמות פרקים 17-20; יחזקאל פרקים 37-39
9michael kronenbergיחזקאל פרקים 40-48
3Michael Oxmanיחזקאל פרקים 1-3
24Michael Shragerיהושע פרקים 1-24
5Michaelson Familyבמדבר פרקים 26-30
1Michelle Wienerשמות פרק 24
4Michoel Reimanיונה פרקים 1-4
1Mikeתהילים פרק 117
1Mike Rosenbergשמות פרק 16
13Mike Schultzנחמיה פרקים 1-13
5Miriamאיכה פרקים 1-5
2Miriam Ederyשופטים פרקים 1-2
7Miriam Kדברים פרקים 24-30
1Miriam Klausnerדניאל פרק 1
10Miriam Langermannבראשית פרקים 1-10
24Miriam Lewitinיהושע פרקים 1-24
16miryamבראשית פרקים 6-10; תהילים פרקים 91-100, 119
7Morry, Elana, Judah, Becky and Gideonבמדבר פרקים 6-12
4Bracha and moshe frohlichשמות פרקים 1-4
12Nechama & Shmarya Gesinתהילים פרקים 122-129, 131-134
17Moshe Mordechai Gesinויקרא פרקים 21-24, 26-27; במדבר פרקים 6-7, 33, 35-36; יהושע פרקים 21-24; משלי פרקים 30-31
2Efrayim Yosef Gesinשמות פרקים 16-17
2Mrs. Lev and 8th grade at DATדברים פרקים 12-13
2MSמלכים א פרקים 1-2
9Nעמוס פרקים 1-9
4Naami Turkרות פרקים 1-4
4Nafi Israelדברים פרקים 7-10
11Naftaliשמות פרקים 32-36; יהושע פרקים 3-8
7Naftali Cohnיחזקאל פרקים 5-8, 37-39
1Natanelשמות פרק 10
4Natanya Rosenתהילים פרקים 101-104
4Nate and Dahlia (Gruen) Chertokנחמיה פרקים 10-13
42nathan epsteinאיוב פרקים 1-42
2Nathan Gilsonישעיהו פרק 42; יחזקאל פרק 4
3Naty Katzישעיהו פרקים 42-44
10Nechama Lea Rackoverישעיהו פרקים 11-20
2Nesya Sloaneשמואל ב פרקים 6-7
2Nili Greenbergעזרא פרקים 1-2
24Nir Solookiיהושע פרקים 1-24
10Noah Chesesבמדבר פרקים 16-25
1Noam Barenholtzשמואל ב פרק 3
1Meira Barenholtzשמואל ב פרק 4
1Eitan Barenholtzשופטים פרק 4
3Noam Lissישעיהו פרקים 48-50
9Nomi Mitchellתהילים פרקים 25-29, 31-34
10Norah Mazarעזרא פרקים 1-10
10Nossen Schaferתהילים פרקים 6, 20, 35, 45, 51, 63, 65, 72, 84, 86
6Onegתהילים פרקים 145-150
3Ophir Cherninאיוב פרקים 29-31
2Orah and Lev Katz & Familyדברים פרקים 3-4
1Orah and Lev Katz and Familyדברים פרק 5
9Oren Tsurעמוס פרקים 1-9
1Ori Karudoתהילים פרק 18
8Orkaby Familyמלכים א פרקים 1-5, 12-14
5Phillip Vedolקהלת פרקים 1-5
10Pinchus Polackאיוב פרקים 10-19
1Rabbi Allan and Robin Meyerowitzדברים פרק 2
3Rabbi Joseph Friedmanשמואל א פרקים 3-5
14SHAS Kitah 5-6שמואל ב פרקים 11-24
3Rachaelשמות פרקים 1-3
2Rachel Levine & Devorah Federבמדבר פרקים 31-32
1Rachel Levine Baruchעזרא פרק 1
6Rachel Quintתהילים פרקים 21-26
20Rachel Renzאסתר פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10
1Racheli Cohenתהילים פרק 121
1Racheli Shafierויקרא פרק 10
6Noorparvar/Schwarz familyדברים פרקים 6-11
8Rachelliשיר השירים פרקים 1-8
10Rackover Familyאסתר פרקים 1-10
12Raizy Cohenדניאל פרקים 1-12
5Raphy rosenאיוב פרקים 37-41
36Rebecca Jacobsדברי הימים 2 פרקים 1-36
1Rebecca Schwartzיואל פרק 2
2Reena Slovinמלכים א פרקים 20-21
2Rena Kleinerבראשית פרקים 1-2
18Renen Melulתהילים פרקים 62-79
3Reuven Kimelmanאיוב פרקים 27-29
2Richard & Rena Berger & Familyבראשית פרקים 32-33
1Rina Ofmanירמיהו פרק 51
10MAZAR FAMILYעזרא פרקים 1-10
24Rivka Mazarשמואל ב פרקים 1-24
5rivka sachsיחזקאל פרקים 9-13
4RKבראשית פרקים 1-4
3Ruby Yarmushחבקוק פרקים 1-3
3Sam Larsonמלאכי פרקים 1-3
31Sam Swartzשמואל א פרקים 1-31
1Sammyתהילים פרק 119
3Sammy Simnegarתהילים פרקים 66-68
3Zisblatt familyדברי הימים 2 פרקים 34-36
3Sara Bellinישעיהו פרקים 21-23
5Sarah Bolnickירמיהו פרקים 8-12
18Sarah Bronsonתהילים פרקים 13-15, 27-29, 42-44, 59-60, 81-82, 98-99, 115-116, 144
1Sarah Cohenתהילים פרק 121
3Sarah Diamondדניאל פרקים 1-3
8Sarah Gordonשמואל א פרקים 5-12
6Sarah Porgessשמות פרקים 35-40
3Scott Spiegler and Betteויקרא פרק 4; חבקוק פרקים 1-2
4Senai Weglein and Daniela Neusnerרות פרקים 1-4
1Seth Kosowskyיואל פרק 1
3Shani Weinerשמות פרקים 29-31
3Shari Glassבראשית פרקים 11-13
16Sharon and Aaron Weinbergמשלי פרקים 1-16
9Shawn Smithיחזקאל פרקים 40-48
7Shay Atarצפניה פרקים 1-3; דניאל פרקים 7-10
4Sheri Goldmanבמדבר פרק 4; דברים פרקים 1-3
3Shifra and Ellie Gerberבראשית פרקים 3-5
3Shifra Bergישעיהו פרקים 21-23
6Shimתהילים פרקים 113-118
6Shiraשמות פרקים 25-28; ויקרא פרקים 19-20
4Shira Krebsירמיהו פרקים 1-4
1Shira Krinsky and Providence NCSYשמות פרק 15
2Shlomit Taubeשמואל א פרקים 1-2
1Shlomoשמואל ב פרק 1
21Shlomo Sokolinskiתהילים פרקים 120-134, 145-150
1Shmuel Shafnerדברי הימים 2 פרק 1
1shmuel silbermanישעיהו פרק 41
136Shmuel Unterbergמלכים א פרקים 6-8, 13-18, 22; מלכים ב פרקים 10-25; תהילים פרקים 30-41, 45, 51, 55-58, 61, 72-97; דברי הימים 1 פרקים 1-29; דברי הימים 2 פרקים 1-36
5Shmuel Wegleinדברי הימים 2 פרקים 20-24
4Shoshana Bartרות פרקים 1-4
2Shoshanaבראשית פרקים 1-2
10Shula Strassfeldשמואל א פרקים 6-15
2Smitsתהילים פרקים 18-19
8Sol Applemanנחום פרקים 1-3; חגי פרקים 1-2; מלאכי פרקים 1-3
15Solomon Redlichמשלי פרקים 17-31
3Sophie Edelmanתהילים פרקים 7-9
4Stacy Gomes & Ari Samotבראשית פרקים 28-31
4Stanhill Familyיונה פרקים 1-4
3Stanhill+Cohnמלאכי פרקים 1-3
3steve epsteinמלאכי פרקים 1-3
10Stolarov familyירמיהו פרקים 13-22
3Tali Beckerנחמיה פרקים 1-3
7Tamar katzהושע פרקים 8-14
4Tamar L.שמות פרקים 18-21
7Tamar Millerיהושע פרקים 2-8
1Tamar Schwartzמשלי פרק 1
9Tami Stalbowיהושע פרקים 1-7, 9-10
4Temima Cohenתהילים פרקים 20, 100, 121, 130
4Tess Niewoodשמות פרקים 37-40
4The Avigan Familyשמות פרקים 11-14
3The Winter Familyצפניה פרקים 1-3
8Tova/Michael Kosowskyירמיהו פרקים 23-30
4Trachtenberg familyמלכים א פרק 22; מלכים ב פרקים 1-3
3Traumנחום פרקים 1-3
2Tsila Sloaneשמואל ב פרקים 4-5
3Tuvia Oxmanדברים פרקים 32-34
1Tuvya Peromsikשמות פרק 6
6Unger Familyשמואל א פרקים 1-6
2Victoria Cohenתהילים פרקים 19, 117
5Wasserman familyמלכים א פרקים 3-7
2Weinstock Familyשמואל א פרקים 16-17
2weisman familyויקרא פרקים 1-2
5Wendy Hauserבמדבר פרקים 26-30
60Westchester Hebrew H.S.בראשית פרקים 1-50; אסתר פרקים 1-10
1Westreich Familyבמדבר פרק 22
13William Sherwinשופטים פרקים 9-21
2Willie Rothאיוב פרקים 10, 20
2Wohlberg Familyשופטים פרקים 1-2
4Yablon Familyשמואל א פרקים 1-4
4Yaelשמואל א פרקים 28-31
2Yael & Ephie Mandelבמדבר פרקים 23-24
6Yael Kletter Kellerויקרא פרקים 11-14, 16-17
2Yael Muroffשופטים פרקים 6-7
5Yael Stieglitzבמדבר פרקים 8-12
5Yardaenaעובדיה פרק 1; יונה פרקים 1-4
4Yehudah Potokיואל פרקים 1-4
3yehudis fishmanתהילים פרקים 30, 73, 104
7Yehudit Robinsonמיכה פרקים 1-7
4yfיונה פרקים 1-4
10Yitz Steinbergדברי הימים 2 פרקים 10-19
1YKישעיהו פרק 28
8Yona Diamondעובדיה פרק 1; קהלת פרקים 6-12
12yoni halpernקהלת פרקים 1-12
5Yoni Klausnerתהילים פרקים 1-5
1Yoni Nourielאיוב פרק 1
3Yoni Schoenbergהושע פרקים 1-3
3Yonina Langerעזרא פרקים 1-3
4Yonina Siegal and familyתהילים פרקים 16-17; משלי פרקים 17-18
3Zach Sheinזכריה פרקים 1-3
1Zahava Schwartzדברי הימים 2 פרק 1
7Zalmen Steinהושע פרקים 8-14
5Zev Steinbergבמדבר פרקים 1-5
1Zevi Lawrenceדברים פרק 1
6Zilber Familyתהילים פרקים 55-60
23שלמה יפהירמיהו פרק 52; יחזקאל פרקים 15-36
      397 אנשים נרשמו ל 2626 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.