למד לHarav Yehuda Leib Ben Harav Shalom (Lenny Barishansky)
שלושים / יארצייט

Lilui nishmat our beloved husband, father and saba . ת. נ. צ. ב. ה

להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Iyyar 5780 (Monday, April 27, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(102.5%)
(1 הרשמה מלאה + 19 נוסף תנ"ך פרקים)

הרשמות הנוכחיות

ספרי תורה (לא מופעל)

נביאים

יהושע (24/24 100%)
שופטים (21/21 100%)
שמואל א (43/31 138.7%)
שמואל ב (24/24 100%)
מלכים א (24/22 109.1%)
מלכים ב (25/25 100%)
ישעיהו (66/66 100%)
ירמיהו (52/52 100%)
יחזקאל (48/48 100%)
הושע (14/14 100%)
יואל (4/4 100%)
עמוס (9/9 100%)
עובדיה (1/1 100%)
יונה (4/4 100%)
מיכה (7/7 100%)
נחום (3/3 100%)
חבקוק (3/3 100%)
צפניה (6/3 200%)
חגי (2/2 100%)
זכריה (14/14 100%)
מלאכי (3/3 100%)

כתובים

תהילים (152/150 101.3%)
משלי (31/31 100%)
איוב (42/42 100%)
דניאל (12/12 100%)
עזרא (10/10 100%)
נחמיה (13/13 100%)
שיר השירים (8/8 100%)
רות (4/4 100%)
איכה (5/5 100%)
קהלת (12/12 100%)
אסתר (10/10 100%)
דברי הימים 1 (29/29 100%)
דברי הימים 2 (36/36 100%)
  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
7Abby Hochhauserמלכים א פרקים 9-15
4Aharon and Eitan Goldwasserמלכים א פרקים 18-19; מלכים ב פרקים 4-5
1Aharon Goodmanעובדיה פרק 1
4Alexandra Melzerרות פרקים 1-4
10Alta Neuerאסתר פרקים 1-10
5Art Cottrellיחזקאל פרקים 12-16
12Barry J Saffernישעיהו פרקים 33-44
5Batya Bousbibתהילים פרקים 100-104
7Bennett Deutschמיכה פרקים 1-7
2Bernard Stahlחגי פרקים 1-2
14Bina Faber & Familyזכריה פרקים 1-14
5Brian Thauדברי הימים 1 פרקים 1-5
1BRYAN J ALTERיואל פרק 1
39Chana Rutnerדברי הימים 1 פרקים 27-29; דברי הימים 2 פרקים 1-36
5Dahlia Lebovitzישעיהו פרקים 45-49
5Danny Levinיחזקאל פרקים 7-11
42David Jacobowitzאיוב פרקים 1-42
4margi saksמלכים ב פרקים 22-25
19Deena Kahaneשמואל א פרקים 13-31
20Dvarya Katzשמואל ב פרקים 13-24; מלכים א פרקים 1-8
11Eli Goldbergתהילים פרקים 50-60
5Eliana Zeligתהילים פרקים 130-134
5Elliot Pragerדברי הימים 1 פרקים 6-10
4Elliott Forgashישעיהו פרקים 62-65
3Elyssa Aftelמלכים ב פרקים 1-3
12Esther perezשמואל ב פרקים 1-12
9Etzion Neuerעמוס פרקים 1-9
2Gavrielweinbergמלכים א פרקים 16-17
10Haviva Bittonיהושע פרקים 1-10
20Joelle consתהילים פרקים 1-10, 120-129
3Jolie Levartיואל פרקים 2-4
11Jonathan Adlerדברי הימים 1 פרקים 16-26
3Josh Jaffeחבקוק פרקים 1-3
4Jules Nachtigalישעיהו פרקים 26-29
8Kayla Barishanskyשיר השירים פרקים 1-8
1Leonard Croogישעיהו פרק 66
13Leora Adlerירמיהו פרקים 1-7; תהילים פרקים 17-22
101Leora Greenbergירמיהו פרקים 8-52; תהילים פרקים 38-39, 71-99, 105-119, 135-144
12Leora Jakubowitzקהלת פרקים 1-12
30Lesley Lipsitzשמואל א פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12; צפניה פרקים 1, 1-2, 2-3, 3
16Ariella Thallיהושע פרקים 11-20; תהילים פרקים 145-150
15Lisa Baronמלכים א פרקים 18-22; תהילים פרקים 40-49
31Malka Kaminetzkyמשלי פרקים 1-31
10Mark Gottliebישעיהו פרקים 50-59
5Marni Benuckיחזקאל פרקים 1-5
8MICHAEL VAN BEMMELENיחזקאל פרקים 17-24
3Moish Kranzlerמלאכי פרקים 1-3
5Nicole Cohenיחזקאל פרקים 29-33
25Ora Watsonיהושע פרקים 21-24; שופטים פרקים 1-21
3Orin and Debbie Golubtchikמלכים ב פרקים 6-8
13Passi Rosen-Bayewitzנחמיה פרקים 1-13
2Peggy Cottrellישעיהו פרקים 60-61
5Philip Kleinמלכים ב פרקים 17-21
14Rachel Lefkowitzיונה פרקים 1-4; עזרא פרקים 1-10
1Robert Hoenigיחזקאל פרק 6
2Sarah Cohenתהילים פרקים 1-2
25Sari Alexanderישעיהו פרקים 1-25
3Shira formanישעיהו פרקים 30-32
3Shira Lebovitzיחזקאל פרקים 34-35, 39
5Tzippy Lebovitzדברי הימים 1 פרקים 11-15
3Adina Lebovitzיחזקאל פרקים 36-38
3Stephen Gelbנחום פרקים 1-3
5Susie Joffeאיכה פרקים 1-5
10Sylvia Nachtigalתהילים פרקים 28-37
5Talia Domskyתהילים פרקים 23-27
4Talya Danzerיחזקאל פרקים 25-28
18tamar zinkinמלכים ב פרקים 9-16; תהילים פרקים 61-70
4Uncle Nachumיחזקאל פרקים 40-43
5Will Schwartzיחזקאל פרקים 44-48
18yael kaszovitzתהילים פרקים 11-16; דניאל פרקים 1-12
14Yoni schwartzהושע פרקים 1-14
      71 אנשים נרשמו ל 761 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.