למד לEliezer Melech Ben Shlomo (Lenny White)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Heshvan 5780 (Thursday, November 07, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3Aaron Kleinכתובות, טבול יום, שביעית
1Akiva Posyאהלות
1Alec Jaretערכין
1Aryeh Schwebelנזיר
1Betzalel Raisמעשרות
1Binyomin Brecherחגיגה
1Binyomin Mermelsteinשבת
1Binyomin Septimusחגיגה
1Chaim Desslerתמורה
1Daniel Langermannסוטה
1Daniel Zuckermanקינים
2David Kaganמכשירין, טהרות
1David sichelתענית
1Efraim Helmanדמאי
1Eliezer Bercusonפיאה
1Eric Horowitzנדרים
1Howard Steinbergסנהדרין
1Isaac Ely Stillmanעוקצים
1Jeffrey Botmanידיים
1Joel G. Kinneyעבודה זרה
1Joshברכות
2M knight 3חולין, כריתות
1Mayer Krochmalפרה
1Michael Klompasמידות
1Mordechai Horwathמעילה
2Mordechai Kornbluthזבחים, מנחות
1Noam Wassermanנידה
1Daniel Aldrichמגילה
1Shaya Halpernעירובין
1Sruli Halpernראש השנה
1Nachie Halpernיומא
1Shia Zuberכלים
1Raphael Polterאבות
1Shay Atarנגעים
1Shloimy Halpernכלאיים
3Shmuel Septimusקידושין, שקלים, סוכה
2Uri Feldmanביכורים, ערלה
1Shua Feldmanביצה
2Weinrebעדויות, בכורות
1Yaakov Feuersteinבבא קמא
1Yaakov Helmanמקוואות
2Yehuda Zytoסוכה, בבא מציעא
1Sacha Zytoבבא קמא
1Betsalel Zytoיבמות
1Yishai Wassermanהוריות
1Yisrael Feldmanגיטין
1Yitz Kashnowפסחים
2Ephraim Kashnowמעשר שני, חלה
1Yitzchak Greenblattשבועות
1Yitzchak Metchikתמיד
1Yoni Faintuchתרומות
1Duvid Faintuchבבא בתרא
1Yosef Feldmanמכות
1Yosef Kornbluthזבים
1Yosef Kosofskyמועד קטן
      55 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.