עברית | English
Home | Add Siyum | Browse | Charts | About

Learn for The Geulah of Klal Yisroel

Please sign up to learn Mishnayos.

To join this siyum, please check the relevant boxes, enter your name and email address and submit.

Study should be completed bli neder by 3 Sivan 5774 (Sunday, June 01, 2014) sundown.
2 siyums total

Mishna Siyum is 19% Assigned
(12/63 Tractates)

current signup list

Zeraim

Berachos (9) √Peah (8) Demai (7)
Kilaim (9) Sheviis (10) Terumos (11)
Maasros (5) Maaser Sheini (5) Challah (4)
Orlah (3) Bikkurim (4)  

Moed

Shabbos (24) Eruvin (10) Pesachim (10)
Shekalim (8) √Yoma (8) Sukkah (5)
Beitzah (5) Rosh Hashanah (4) √Taanis (4)
√Megillah (4) √Moed Katan (3) √Chagigah (3)

Nashim

Yevamos (16) Ketubos (13) Nedarim (11)
Nazir (9) Sotah (9) Gittin (9)
Kiddushin (4)   

Nezikim

√Bava Kamma (10) √Bava Metzia (10) Bava Batra (10)
√Sanhedrin (11) √Makkos (3) Shevuos (8)
Edyos (8) Avodah Zarah (5) √Avot (6)
√Horayos (3)   

Kodashim

Zevahim (14) Menahos (13) Hullin (12)
Bechoros (9) Arakhin (9) Temurah (7)
Kerisos (6) Meilah (6) Tamid (7)
Middos (5) Kinnim (3)  

Taharos

Keilim (30) Ohalos (18) Negaim (14)
Parah (12) Taharos (10) Mikvaos (10)
Niddah (10) Machshirin (6) Zavim (5)
Tevul Yom (4) Yadayim (4) Uktzin (3)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Security Code: Security Code
Submit (bli neder)Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Other Learning for this Siyum:

2 siyums total
 

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameTractates
2Akiva KraPeah, Yoma
1MosheMakkos
4Moshe MoskowitzSanhedrin, Horayos, Bava Kamma, Bava Metzia
5ShmelkaTaanis, Megillah, Moed Katan, Chagigah, Avot
      4 people signed up for 12 Tractates   export

 

 Powered by: