למד לChava Batya Bas Rav Tzvi Hakohen (Havvah Schwartz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Tishri 5780 (Monday, October 21, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Shmuel Baumannקידושין
1Daniel Feldmanגיטין
1Chaim Rabensteinמעשרות
1David Makovozזבחים
2Dov Zabrowskyבבא בתרא, פיאה
1Dovid Inselערכין
16Toras Mosheשבועות, מכשירין, בבא מציעא, טבול יום, הוריות, בכורות, טהרות, עוקצים, נידה, עבודה זרה, זבים, נדרים, ידיים, פרה, סנהדרין, מקוואות
1Kalman Cohenכתובות
1Schwartzמנחות
1Gary Guttenbergחלה
1Joel Mirkinעדויות
1Nashoferברכות
1Rabbi Teitzנגעים
7SZמגילה, פסחים, חגיגה, תענית, עירובין, מועד קטן, שקלים
1Avraham Frillתמורה
1A. Zabrowskyדמאי
3Michel Yosefתמיד, קינים, מידות
1Yosef Chaim Weinsteinיומא
1S. Karpשביעית
1Goldsteinנזיר
1Yakov Rypביצה
1Yisroel Zev Zabrowskyבבא קמא
1R. Kinelskyמעשר שני
1Mordechai Graberאהלות
1Shimon Edisonחולין
1Nechemia Zabrowskyמעילה
1R. Reinerכלאיים
1Tzvi Yosef Nulmanיבמות
2Eliyahuסוכה, ראש השנה
1Levinsonתרומות
1Naftali Weinsteinסוטה
1takenכלים
1Shmuel Rosenbergמכות
1S.Z.שבת
1Berryכריתות
1Yonatan zieglerאבות
2Yoni Katibianביכורים, ערלה
      37 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.