למד לChava Batya Bas Rav Tzvi Hakohen (Havvah Schwartz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Tishri 5780 (Monday, October 21, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Daniel Feldmanגיטין
1Shmuel Baumannקידושין
1Chaim Rabensteinמעשרות
1David Makovozזבחים
2Dov Zabrowskyבבא בתרא, פיאה
1Dovid Inselערכין
16Toras Mosheנידה, עבודה זרה, זבים, נדרים, סנהדרין, ידיים, פרה, מקוואות, שבועות, מכשירין, בבא מציעא, טבול יום, הוריות, בכורות, טהרות, עוקצים
1Schwartzמנחות
1Kalman Cohenכתובות
1Gary Guttenbergחלה
1Joel Mirkinעדויות
1Nechemia Zabrowskyמעילה
7SZשקלים, מגילה, פסחים, חגיגה, תענית, עירובין, מועד קטן
1R. Reinerכלאיים
1Tzvi Yosef Nulmanיבמות
3Michel Yosefמידות, תמיד, קינים
2Eliyahuסוכה, ראש השנה
1Naftali Weinsteinסוטה
1Levinsonתרומות
1takenכלים
1Shmuel Rosenbergמכות
1S.Z.שבת
1Nashoferברכות
1Rabbi Teitzנגעים
1Avraham Frillתמורה
1A. Zabrowskyדמאי
1Yosef Chaim Weinsteinיומא
1Goldsteinנזיר
1S. Karpשביעית
1Yakov Rypביצה
1Yisroel Zev Zabrowskyבבא קמא
1R. Kinelskyמעשר שני
1Mordechai Graberאהלות
1Shimon Edisonחולין
1Berryכריתות
1Yonatan zieglerאבות
2Yoni Katibianערלה, ביכורים
      37 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.