למד לMeir Yehuda Ben Yechiel Michel (Yehudah Hamer)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Tishri 5780 (Monday, September 30, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1abe zelcerטהרות
1Adam Risheעבודה זרה
1Adam Shulmanעדויות
2Aharon Roseקינים, מידות
1Ariel Sadwinמכות
2Aryeh Zuckermanמעשר שני, מעשרות
1Avinoam Millerשבת
3Ben Rosenbloomבבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
2Bernard rubinידיים, טבול יום
1chaim kleinברכות
2Ben Markowitzשביעית, ערלה
1Chaim Markowitzכלאיים
3Daniel Drabkinתרומות, דמאי, חלה
1David Greenזבים
1David Schwartzנידה
1Doni Greenwaldבכורות
1Dovie Bechhoferיומא
1Elie Cohenביכורים
2Ephraim Salhanickמכשירין, ראש השנה
2G Benyowitzביצה, מועד קטן
1gideon millerתמיד
1Gil Neumanמקוואות
1Glenn Porcelainמעילה
1Levi Atanelovסוטה
2Mendy Sternזבחים, עוקצים
1Moshe Hauerגיטין
2Moshe Kravetzחגיגה, פיאה
5Yeshiva Shaarei Shmuelמנחות, אהלות, פרה, כלים, נגעים
2Elisha Afriatשבועות, יבמות
1Shragi Baumgartenכתובות
1Yaaakov Kravetzפסחים
1Moshe Schuckערכין
1Moshe Yitzchak Markowitzהוריות
1Mosheh J. Nathanסנהדרין
1Naftuli Lipskyקידושין
1Sharona Halickmanחולין
1Shlomo Tzvi Badenתענית
1shraga goldenhershתמורה
1Tzvi Shearנזיר
1Yaakov Snyderנדרים
2Yair Friedmanעירובין, שקלים
1Yirmiyahu Lauerסוכה
1yosef khaverאבות
1Yossie Davisכריתות
1Zalmen Steinמגילה
      45 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.