למד ליששכר טוביה בן יוסף ז"ל (Our dear Pepe )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Tevet 5780 (Saturday, January 25, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 95.2% נרשם
(60/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Berel Weitmanתענית, ברכות
2Dovid Goldbergנזיר, שקלים
1Eliyahu Rosenfeldביכורים
1Haim Weitmanעבודה זרה
2M Morselקידושין, מכות
3מיכאל פיינטוךידיים, חלה, פיאה
4meir faintuchסוכה, מגילה, יומא, ראש השנה
1Mendy Weitmanסנהדרין
2Moishi Stambergerחגיגה, עירובין
4Yechezkel Hartmanמעילה, זבחים, תמיד, מקוואות
1Dani Hartmanמועד קטן
1Yoni Sternכריתות
1Zalman Shimon Derenכלים
2טובי׳ ווייטמאןאבות, ביצה
2יוסף דוד ווייטמאןחולין, פסחים
1יעקב בן זאב הלוינידה
7משפחת קוזליקערכין, נגעים, מכשירין, מנחות, תמורה, אהלות, טהרות
8משפחת שמעון וויטמאןשביעית, מעשרות, ערלה, כלאיים, תרומות, מעשר שני, שבת, דמאי
5משפחת מילשטייןהוריות, מידות, עדויות, בכורות, קינים
5משפחת הנדלסיבמות, גיטין, בבא בתרא, נדרים, בבא מציעא
3יששכר טוביה הלוישבועות, פרה, בבא קמא
2לוי ווייטמאןסוטה, כתובות
      22 אנשים נרשמו ל 60 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.