למד ליששכר טוביה בן יוסף ז"ל (Our dear Pepe )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Tevet 5780 (Saturday, January 25, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 95.2% נרשם
(60/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Berel Weitmanברכות, תענית
2Dovid Goldbergשקלים, נזיר
1Eliyahu Rosenfeldביכורים
1Haim Weitmanעבודה זרה
2M Morselמכות, קידושין
3מיכאל פיינטוךחלה, פיאה, ידיים
4meir faintuchיומא, ראש השנה, סוכה, מגילה
1Mendy Weitmanסנהדרין
2Moishi Stambergerעירובין, חגיגה
1Dani Hartmanמועד קטן
4Yechezkel Hartmanתמיד, מקוואות, מעילה, זבחים
1Yoni Sternכריתות
1Zalman Shimon Derenכלים
2טובי׳ ווייטמאןביצה, אבות
2יוסף דוד ווייטמאןפסחים, חולין
1יעקב בן זאב הלוינידה
5משפחת מילשטייןמידות, עדויות, בכורות, קינים, הוריות
3יששכר טוביה הלוישבועות, פרה, בבא קמא
8משפחת שמעון וויטמאןכלאיים, תרומות, מעשר שני, שבת, דמאי, שביעית, מעשרות, ערלה
7משפחת קוזליקמכשירין, מנחות, תמורה, אהלות, טהרות, ערכין, נגעים
5משפחת הנדלסבבא בתרא, נדרים, בבא מציעא, יבמות, גיטין
2לוי ווייטמאןכתובות, סוטה
      22 אנשים נרשמו ל 60 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.