למד לChana Bas Shlomo Tzvi (Chana Kletzki)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Elul 5779 (Tuesday, September 17, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 87.3% נרשם
(55/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
43Ploni Almoniחגיגה, כלאיים, גיטין, ערכין, עירובין, יבמות, סוטה, תרומות, נגעים, יומא, בבא בתרא, מעשר שני, מקוואות, ברכות, ביצה, עדויות, ערלה, מועד קטן, סנהדרין, דמאי, מגילה, חולין, שבת, הוריות, כתובות, שביעית, תמורה, תמיד, שקלים, בבא קמא, בבא מציעא, מעשרות, פרה, סוכה, מכות, חלה, תענית, נידה, פיאה, ראש השנה, עבודה זרה, ביכורים, שבועות
1Ricky Freundlichקידושין
6Hillel Y Danzigerמכשירין, טבול יום, עוקצים, טהרות, זבים, ידיים
1Tovi Halpernקינים
1Rabbi Halpernפסחים
1Avrohom Berzanskyזבחים
1RYIאבות
1Dov Shimanowitzמנחות
      8 אנשים נרשמו ל 55 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.