למד לRuchama Sayla Bat HaChaver Binyamin (Sandy Bodenheimer)
שלושים / יארצייט

Please help us complete the Siyum of Shas Mishnayot in memory of our dear mother's 3rd Yartzheit this year, 20 Elul, to help us bring her an aliyat nefesh.

Thank you.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Elul 5779 (Thursday, September 19, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron and Shua Kopstickשקלים
1alberto attarזבים
3Ariela Goldsmithביכורים, נידה, ערלה
1Beth Goldsammlerיומא
1Daryl Victorכלים
1David Hesתענית
1Debbie Foxפסחים
2Devorah Starrסוכה, ראש השנה
2Eitan Shushanמגילה, מועד קטן
1Elad Shushanמכות
1Elaine Bodenheimerסוטה
1Elly Frenkelיבמות
1Eric Aschkenasyידיים
1Ernest Eliasזבחים
1Eva Ashenbergכתובות
1Faigi Fischmanבכורות
1Frank Breslauשבועות
1Freddy Kossכריתות
1Jacob schlangerעדויות
1Jason Buskinבבא מציעא
1Jeanette Wermuthנזיר
1Joel Mizrahiכלאיים
2Lenny Glassחגיגה, מגילה
1Mark Wiesenביצה
1Marvin Oppenheimטבול יום
1Meylekh Viswanathסנהדרין
1Michael Goldsmithחלה
1Mindy Mellulפיאה
1Mollie Fischמעשר שני
3Mordechai bodenheimerתמיד, קינים, מידות
1Peter Bensonקידושין
1Rabbi Jachters TABC studentsנדרים
1Binyamin Jachterחולין
2Rabbi Jachterעירובין, שבת
1Rose Jachter Greenmanנגעים
1Rabbi Jachter’s TABC studentsטהרות
1Rabbi Jachter’s Talmidimערכין
1Rabbi Steven Pruzanskyמקוואות
1Rhonda Leibowitzעוקצים
1Saul Bodenheimerבבא קמא
1Shalom Shushanתרומות
1Sharon Fischmanגיטין
2Shmuel Bodenheimerהוריות, אבות
1Shmuel Bodenheimerעבודה זרה
1Shomshin Weinsteinשביעית
1Stanley Fischmanמכשירין
2Steve Stoneדמאי
2Steven Goldsmithמנחות, מעילה
2Marc Merrillאהלות, פרה
1Tuly Polakתמורה
1Yochanan Kooijmamsבבא בתרא
1Yossi Markovitzמעשרות
1Zvi Bernsteinברכות
      53 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.