למד לShlomo Ben Mendel Hakohen (Stephen Curtis)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Av 5779 (Tuesday, August 20, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
4Aביכורים, מעשרות, פיאה, שביעית
1Andrew Shawסוכה
1Ariel Cohenמידות
1aron Zarkonעוקצים
1Kid Teneבבא מציעא
1Rav Hazanיבמות
1Avichai Yosefסוטה
2Chaim Friedmanכלאיים, דמאי
1Ari Cutlerראש השנה
15R A C - contactsמכשירין, מנחות, טבול יום, כלים, נגעים, בבא בתרא, טהרות, זבחים, זבים, ערכין, ידיים, אהלות, נזיר, פרה, שבועות
1Rav yisrael alonנדרים
1Cutlerמקוואות
1דבירנידה
1etai friedlanderתרומות
1David skydellעדויות
1David Wachsstockחגיגה
1David zeffפסחים
1DRביכורים
1Eddy B-Wעירובין
1Elisha Olivestoneבבא קמא
1Eliyahu Bergmanמעשר שני
1etan seidenwarמכות
1Feinmesserאבות
1Jamie feinmesserביצה
1Jason Saundersיומא
1Jeremy Kosinerקידושין
1Jonathan Posnerמעילה
1Jonny Uckoכריתות
1Josh Dorevitchתמיד
1Lloyd Schroederמגילה
2Robert curtisשבת, ברכות
1Sammy Landesmanחולין
2sharonבכורות, שקלים
1Shimon Brooksסנהדרין
2Uriel Torenheimהוריות, קינים
1yehudaברכות
1Yitzi rothschildחלה
1Yonah Sabanערלה
1Yoni Lipschitzכתובות
1Zelig Bergmanתענית
1Zeviמועד קטן
1אריאלתמורה
1ג'וני סולומוןגיטין
1עמיר כהןעבודה זרה
      44 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.