למד לר' אלכסנדר בן ר' אברהם
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Elul 5779 (Sunday, September 29, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Akiva Cooperבבא בתרא
1Alexander Cooperסוכה
1aron schwartzmanנגעים
1Avremi kotlerנידה
3Ben Cooperברכות, פיאה, דמאי
1Chaim Meirבכורות
2Isroelmeirkatsאהלות, כלאיים
1Isser Z Kotlerיבמות
1Meir Ribowskyנזיר
1Menashe Weinrebשביעית
2Moishe Feinתמורה, כריתות
3Moshe Mordechai Weinrebערלה, חלה, זבים
1Shmuel Teitelbaumעירובין
1Shneur kotlerקידושין
5yakov schwartzmanאבות, מידות, עבודה זרה, הוריות, סוטה
2שרגי שפיראתמיד, שקלים
4Yehoshua Zev Schwartzmanטהרות, כלים, קינים, עוקצים
1Yitzchok Zvi Schwartzmanיומא
1יעקוב שורצמןערכין
1אלכסנדר טבקסנהדרין
2א. שוורצמןמקוואות, ידיים
1אהרון קוטלרמכשירין
1- א-ו שמואל בוסל ז-יז יעקב פייגנבוים יח-כד אשר ריבובסקישבת
1Nachi Schwartzmanמגילה
1שלמה טבקבבא קמא
1yisroel beckerפסחים
1alex weinrebגיטין
1simcha weinrebמועד קטן
1yitzy weinrebטבול יום
1binyomin weinreb ben avremiראש השנה
1Binyomin Ben yaakov weinrebמכות
2Sender Weinrebתענית, ביצה
1yaakov weinrebכתובות
1Binyomin Ben yaakov Weinrebביכורים
2yossi weinrebחולין, מעילה
1z schwartzmanעדויות
2Zvi Weinrebזבחים, מנחות
1אהרן טבקשבועות
4אלכסנדר כץמעשרות, תרומות, מעשר שני, פרה
1סנדר שורצמן +בבא מציעא
1א י שוורצמןנדרים
1מ א שורצמןחגיגה
      42 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.