למד למלכה בת ר׳ מאיר (Descendants of Milka bas R’ Meir Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Sivan 5779 (Thursday, June 27, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 80.9% נרשם
(51/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
√טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Steven Lowingerמעשר שני, דמאי
2Aaron Lowingerקידושין, גיטין
1Andy Lowingerראש השנה
5Lowinger Benסנהדרין, שבועות, אבות, מכות, עבודה זרה
1Shmuel Binyamin Handelביצה
1Ben-Tzion Handelערכין
1בן-ציון לוינגרבבא בתרא
1Binyamin Levinsonבבא מציעא
1Shmuel Levinsonעירובין
1Chaim Treisserסוכה
2Davey rosenblattערלה, מעשרות
1Yaakov Dovid and Elemelech Gartenhausפסחים
1Elazar Gartenhausביכורים
2Eli Handelפיאה, מנחות
1Eliezer Lowingerמעילה
1Eliyahu Lowingerנדרים
1Goldberg Familyברכות
1Evan Pockrissנידה
1Yitzi Lowingerמידות
1Meir Lowingerזבחים
1Michael Mandelשבת
1Moshe Keilsonכלאיים
1Naftali Lubinנזיר
1Peretz Lubinבכורות
1Yehoshua liffסוטה
1Lowinger Ronaldהוריות
1Shlomo Lubinתמורה
1Shmulie Zafirתענית
1Yair Keilsonחולין
1Yakov Keilsonחגיגה
1Yakov Lowingerעדויות
1Yehuda Lubinבבא קמא
1Yerachmiel Lubinכתובות
1Yitzchak Handelיומא
1Raphael Handelתמיד
1Dovid and Yosef Lowingerקינים
1Yosef Lowingerמכשירין
2Yossie Treisserשקלים, טבול יום
1Dovid Blackיבמות
1אורי שטטנרשביעית
2ישראל גליקמועד קטן, מגילה
      41 אנשים נרשמו ל 51 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.