למד לChaya Bina Bas Moshe Yitzchock (Benay Reininger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Sivan 5779 (Tuesday, June 11, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

סיום זה סגור לניו הרשמות 


 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aby Feigenbaumשקלים
1Chaim blattבכורות
1Dov Freundlichידיים
2Dov Mittelmanשבועות, מכות
1Y Ackermanמועד קטן
1Eliezer Abrahamsonשביעית
1H Dreyfussבבא קמא
1Hillel Y Danzigerאהלות
1Meshulem Stavskyברכות
2Mordy Grossשבת, פיאה
1Moshe Stavskyסנהדרין
1Nosson C Goldenbergכלאיים
1Rabbi Gershon Spiegelתרומות
2Reuven Mashitzמגילה, סוכה
1Aaron Trachtmanכלים
1Sam Trachtmanעירובין
1Shimmy Hamburgerעבודה זרה
1S. Karelitzנדרים
1Shimmy stavskyראש השנה
1Yaakov Hamburgerחגיגה
1Dovi Mermelsteinמנחות
1Sruly Feigenbaumטהרות
1Zevy Fishmanסוטה
1Nosson Schwimmerעדויות
2M M Lernerכריתות, ערכין
1Yitzchok stavskyביכורים
2Yehoshua stavskyפרה, נגעים
1Yisroel Hamburgerנידה
2Y stavskyחולין, זבחים
1He shy Mermelsteinתמיד
2Ovadya stavskyנזיר, יבמות
1Moshe stavsky jrביצה
1Y M Bergerדמאי
2Sendy Babadטבול יום, מכשירין
1Dovie Shainבבא מציעא
1Binyomin Mermelsteinקינים
1Clapmanהוריות
1Avi Dreyfussמעשר שני
1Noam Teichmanמקוואות
1Yossi Taubמידות
1Dovi Dreyfussמעשרות
1Ezzy stavskyפסחים
1Aryeh Garbaczמעילה
1Binyomin Kingגיטין
1Yaakov Rosenstockתענית
1Yosef Warmanעוקצים
1Aaron Kingבבא בתרא
1Meir Grossזבים
1Dovid Kingאבות
2YAAKOV GOLDMANתמורה, יומא
1Yaakov stavskyערלה
1Yanky spiegelכתובות
1Shmuel spiegelקידושין
1Yishai Natanחלה
      54 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.