למד לחיה בילה בת ישעיהו יעקב + שרה ציפורה (Dr. Vivian B. Mann)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Sivan 5779 (Wednesday, June 05, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron Friedmanכריתות
1Abigail Huebnerחולין
1Abigail Rochlinעדויות
1Alex Kaszovitzמעשרות
1Andrew Sicklickשקלים
1Michal Whiteשבת
1Batsheva Leah Weinsteinתמיד
2Benjamin Gettenbergביצה, תענית
2Chava Zakheimערכין, ביכורים
1Dafna Levineעבודה זרה
2Daniel Singerראש השנה, סוכה
1Dodie Lee Weinbergשביעית
1Dov Tuchmanכלים
1Elliot Blumenthalמעשר שני
1Eytan Aryehטבול יום
1Eytan Merkin and Eitan Oberlanderאהלות
1Ezra Wallachיומא
1Uncle Barryברכות
2Jordan Mannעוקצים, נגעים
1Gabe Kurlanderידיים
1Gilad Turok and Eitan Karshמעילה
1Hannah Stanhillבבא קמא
1Hila Karol and Noa Segalחולין
2Jacob Feit Mannסנהדרין, שבועות
1Anonymousקינים
1Jonathan Ledererמכשירין
1Jonathan Pulitzerחגיגה
1Jordyתרומות
1Joseph Gettenbergאבות
2Joseph j feiערלה, דמאי
1Joseph Mannמכות
1Josh Josephכלאיים
1Judith fogelחלה
2Elizabeth Emma Wallachמגילה, מועד קטן
1Marcנדרים
1Ariel Formanעירובין
1Michael Faginפרה
1Nili Tamar J and Sarahזבחים
1Noam Eisenbergפסחים
1Ranon mannמקוואות
1Raphiגיטין
1Ari Markפיאה
1Sara E. Wallachהוריות
1Sarina Kofmanבבא מציעא
2Shoshana Wallachקידושין, נידה
1Stephen Wallachתמורה
1Surella e feitזבים
1Talya Lisker and Davida Kraussטהרות
1Tova Braunבבא בתרא
1Uncle Aaronמידות
2Yosef & Tamar Abramsonיבמות, כתובות
2Yosef Segalנזיר, סוטה
1Yossi Pragerמנחות
1Zvi Ronבכורות
      54 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.