למד ל ניר בן סעדיה וציונה (Nir ben Saadia and Tziona)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Adar II 5779 (Friday, March 29, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 38% נרשם
(24/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adam Gelnickברכות
1Aryeh Fischerבבא מציעא
1Avi Ashkenazyמועד קטן
1Dan Levyבבא קמא
1Daniel Lowensteinבבא בתרא
1David Benloloראש השנה
1Elie Dicksteinביצה
1Elie Steinbergזבחים
2Etai sternסוטה, כתובות
1Jacob Rostenיומא
1Anonymousקינים
1Jeremy Boczkoחולין
1Josh Fischerפיאה
1Josh Gruenbaumחגיגה
1Josh Sarnerסוכה
1Michael Hararyעבודה זרה
1Michael Plautמגילה
1Noam Casperביכורים
2Sam Yusupovאבות, תמורה
1Shlomo Hubscherעירובין
1Uri dallalשבת
1Zvi Ronפסחים
      22 אנשים נרשמו ל 24 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.