למד לברכה מרים בת משה אהרון (Bracha Miriam Epstein)
שלושים / יארצייט

לכבוד 60 שנה לפטירת אמנו, ספתינו, ספתא רבותינו ברכה מרים בת משה אהרון אנחנו לומדים לעילוי נשמתה ומקווים בלי נדר לסיים ש"ס משניות עד היארצייט, כ"א אדר ב', תשע"ט

To mark the 60th yarzheit of our mother, grandmother, and great grandmother, Bracha Miriam bat Moshe Aharon, we hope, bli neder, to make a siyum on shas mishnayot to be completed by her yarzheit, Wednesday night, 21 Adar B, 5779, March 27, 2019

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 20 Adar II 5779 (Wednesday, March 27, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Bentzi Epsteinמכות
1Binyomin / chaim zev Epsteinברכות
1יצי ארמןבכורות
1Bracha Ehrmanעבודה זרה
8וורצלנדרים, גיטין, בבא מציעא, כתובות, נזיר, בבא קמא, בבא בתרא, יבמות
5מרזלכלאיים, מעשר שני, עירובין, מעשרות, שבת
2ברכה שושןתרומות, פיאה
1Yitzi Epsteinמנחות
1משה אפשטייןכריתות
1פערלה אקשטייןדמאי
1Epsteinמידות
1Anonymousקינים
2Pereleסנהדרין, הוריות
1Nissan Epsteinתמורה
1n epsfamilyתמיד
1ניסןערכין
2סטיביחולין, חלה
1שמואל הורביץתענית
1אביבה הורוביץסוכה
2בת שבע שושןשבועות, סוטה
2וינברגאבות, ביכורים
2חיה אקשטייןמועד קטן, חגיגה
1טובה שושןפסחים
1טוביה אפשטייןשביעית
1באואריומא
1יעל באוארביצה
1מיני ליפנרשקלים
1ברוך ליפנרמעילה
2מנחם אפשטייןערלה, קידושין
1שרה אפשטייןמגילה
1משה שושןעדויות
13צבי שושןזבים, זבחים, אהלות, ידיים, פרה, מקוואות, מכשירין, כלים, טבול יום, נגעים, עוקצים, טהרות, נידה
1רבקה מרזלראש השנה
      33 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.