למד לפעסיל דינה בת אברהם אליהו זצ״ל (Phyllis Brown a”h)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Adar I 5779 (Saturday, February 23, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 79.3% נרשם
(50/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Aharon Pechmanברכות, תענית
1Alan Brownחולין
2Ari Brownזבחים, חולין
1Yair Sandlerערכין
2Elysha Sandlerתמיד, מידות
1Avi Gottesmanראש השנה
1Michael Cohenמנחות
1Zebra Gottesmanבכורות
1Meir Newnanמעילה
1Abie Zlotnickמגילה
1Aviחלה
1Avi Sandlerתמורה
1Barbara Lapidas-Brownערלה
1Baruch Cohenסוכה
2Benni Trachtenbergשביעית, כלאיים
2bill feldאבות, עוקצים
1Chayim Rosensweigנדרים
1Claudia Marbachקידושין
2Dan Gruenבבא מציעא, מכות
2Deb Kramעבודה זרה
1Elan Weinrebכריתות
1Elliot Fuchsשבועות
1Ezra Kwestelהוריות
1Gila sabanמעשרות
1Anonymousקינים
1Kfir Ankoriשקלים
1Larry Brownפסחים
1Lewis Glinertגיטין
1Liam Aronעדויות
1Moshe Weinrebבבא בתרא
1Pam Scheinmanטבול יום
4Rabbi Benjamin Sammuelsביצה, זבים, פיאה, בבא קמא
1Ray Zibmanידיים
1David Schmidtחגיגה
1Yehuda femanביכורים
1Sherry Sandlerסנהדרין
1Chananya shiffסוטה
1Chaim Weinbergיומא
3Tibor Vaisיבמות
1Yehuda Brownמעשר שני
1Yitzy Klipperמועד קטן
1yoni Aטהרות
      42 אנשים נרשמו ל 54 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.