למד לר' אהרן זאב בן יוסף זצ"ל (Ze'ev Bienenstock)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Adar I 5779 (Tuesday, February 19, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 49.2% נרשם
(31/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alexander Zusha Halperinקידושין
1Mordy Schlusselמגילה
1יעקב רייזנרפסחים
1Ariel Dorfmanנדרים
1שרוליק שחרנידה
1Gershon Pickפיאה
2J. Kanofskyמנחות, בכורות
1אברהם צויבלקינים
2Noam Bienenstockמעשרות, חלה
1Daniel Silverעדויות
1אלי צויבלמגילה
1Grunbergerמעשר שני
2אלי פרידתענית, ביצה
1Danny Barronמעילה
1Yaakov Kanofskyכתובות
1יהושע וויגשבת
1אלעזר גנויעאריומא
1Weinbergנזיר
1אהרן גויעארשקלים
1Turtelתרומות
2חיים בן זאבבבא קמא
1Lawrence Weinbergעבודה זרה
1Louisערלה
1יהודה בן זאבבבא בתרא
1Seth Bodekברכות
2Shlomo raananערכין, תמורה
1Tani Motechinבבא קמא
1Yaacov Brooksחולין
1Yaakov Schreierסוכה
      29 אנשים נרשמו ל 34 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.