למד לר' אהרון זאב בן יוסף זצ"ל (Ze'ev Bienenstock)
שלושים / יארצייט

לעילוי נשמת ר' אהרון זאב בן יוסף זצ"ל

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Adar I 5779 (Tuesday, February 19, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaronראש השנה
1Yankel Blauסנהדרין
1Aaron Wagschalחולין
1Abe Gottesmanביכורים
1Aitan Lernerהוריות
1Akiva Bienenstockמנחות
1Amichai Harariתענית
1Ari Ellenשביעית
1Avi Ochsשבועות
1Avi Zuberזבים
2Avraham Kanofskyנדרים, יבמות
1Bentzy Balterקידושין
1Chayim Soloveichikנגעים
1Dan Rosensteinבבא קמא
1David Kaplanאבות
1David Schlusselמכות
1David Shoreמקוואות
1Doniel Broderickנידה
2Eli Bienenstockפרה, אהלות
1Eliezer Orensteinערלה
1Gershon Deutschשקלים
1Ittamar janowskiביצה
1Jonathan Rubinמגילה
3Mati Kosטבול יום, שבת, בבא מציעא
4Meir Bienenstockעדויות, תמיד, קינים, מידות
1Mendy Kanofskyברכות
3Mordechai appelחגיגה, מועד קטן, סוטה
4Moshe Kanofskyבבא בתרא, בכורות, מעילה, כתובות
1Pesach Goldmanכלים
1Rafi Bienenstockטהרות
2Shai Rubinידיים, עוקצים
1Shalom Schwartzעבודה זרה
1Shimi Goldscheinערכין
1Sruli Ochsכריתות
1Udi Grunwaldמכשירין
1Yechiel Kurtzזבחים
1Yedidya and Udi shaulovעירובין
1Yisrael Jacobsדמאי
1Yisroel Balterגיטין
1Yitzchak Greenbergסוכה
1Yosi Rubinoffנזיר
6Yossi Bienenstockמעשר שני, כלאיים, מעשרות, חלה, פיאה, תרומות
1YUVAL KERNERMANיומא
1Zacky Bienenstockתמורה
1ישי פלסרפסחים
      45 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.