למד ל מנחם משה בן נפתלי הירצקא זצ"ל (Mr Mendy Klein)
שלושים / יארצייט

Father and Son Mesorah Learning carrying on our eternal chain!

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Adar II 5779 (Sunday, March 10, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 61.9% נרשם
(39/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Faintuchשביעית
1Hoenחגיגה
1Schiffברכות
1Matitiaהוריות
19Takenיומא, בבא מציעא, מנחות, כתובות, ביצה, נזיר, תענית, עירובין, בבא קמא, שקלים, זבחים, יבמות, סוכה, חולין, נדרים, ראש השנה, סוטה, קידושין, פסחים
1Kaplanדמאי
1Yuspehסנהדרין
1Kaliffתמיד
1Fineביכורים
1Abrin/Schottensteinעדויות
1Rotshteinגיטין
1Blechמועד קטן
1Malcmacherאבות
1Greenbergerפיאה
1Pizemבבא בתרא
1S. Blechערלה
1Petersמכות
1Olginפרה
1Katz/Borochovitzשבת
1Hoffmanמגילה
1Goldbaumעבודה זרה
      21 אנשים נרשמו ל 39 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.