למד לFradel Bat Avraham (Phoebe Davidowitz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Shevat 5779 (Sunday, January 20, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Aryeh brothידיים, עוקצים
3Avi Davidowitzאהלות, חולין, קידושין
1Eitan Oberlanderתמיד
1Jeff Grunsteinנגעים
1Kyle Seidelזבים
1Malkiel Rivelineכריתות
1MARTY BIRNתרומות
2Mordechai Sheinsonמנחות, נדרים
1Natanכתובות
1Nissim Cantorטבול יום
1Sam Szmulewiczמקוואות
2Shmuel Adlerמעשרות, כלאיים
1Simcha Feldmanתמורה
1Steven Pennיומא
1R. Schiffmillerזבחים
2Tzachi Diamondברכות, פיאה
1Ben Skydellגיטין
1Stu Bodoffמכשירין
1Muttie Davidowitzביצה
3Moshe Davidowitzערלה, חלה, ביכורים
1Rafi Kepecsשבת
1Steven Lieberמידות
1Yussie And Merna Davidowitzבבא בתרא
3Yaacov Davidowitzסנהדרין, בכורות, בבא מציעא
3Yona Diamondכלים, קינים, ערכין
2Yerucham Rosenbergתענית, מועד קטן
1Yosef Peretzמגילה
1Moshe Davidowitzדמאי
1Yonatan Benuckטהרות
1Daniel Rothnerעדויות
1Dov Greenwoodמעילה
1Susie Sokolחגיגה
2Ephraim Davidowitzעבודה זרה, סוטה
1Mayer Sinenskyשקלים
1Chaim davidowitzהוריות
1Avery Pennנזיר
1Levi Katzנידה
1Moshe Ackermanסוכה
1Ori Scherתרומות
1Moshe Watsonבבא קמא
1Dov Goldmanראש השנה
1Yanky Chaimowitzעירובין
1Kobi Karpפרה
1Yisrael Fromמכות
1Adam Zahlerשביעית
1Shuie Bergerשבועות
1David Fiegenblumפסחים
1Emmie Skydellאבות
1Ezra and Gabe Hermanיבמות
1Yoni Siegelמעשר שני
      50 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.