למד לSimcha Berel Dovid Ben Avrohom Moshe (Simcha Belsky)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Heshvan 5779 (Sunday, October 28, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(207.9%)
(1 הרשמה מלאה + 68 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aharon Foxמועד קטן
1Ami Sternקידושין
1Ari broderביצה
1Arnie Gottesmanכלאיים
1Aryeh Lebowitzפרה
2Asher Scheinerכריתות, ערלה
1B Halpernתמורה
1Benny Raskinפיאה
1Berish Fuchsכלים
1Chaim Reissיבמות
1Chesky Engelנגעים
1David schreiberזבחים
2Dovy feldhamerקידושין, הוריות
1Eli blachorskyכתובות
1Eli Weisfeldעבודה זרה
2Larry Sternפסחים, נדרים
1Leibel Diamondידיים
1Mark kirschnerדמאי
1melvin drangנידה
1Meyer Bendelsteinבכורות
1Mordechai Reissברכות
1Moshe Bidermanברכות
1Moshe Frankelאהלות
1Moshe gasnerמנחות
1Moshe gottesmanמידות
1Moshe Hammerאבות
1MOSHE RATNERשבת
1Moshe Reissעבודה זרה
1Moshe Schwartzעוקצים
1Motti Belskyגיטין
2Naftoli Willnerתמיד, חולין
1Raphael Taubenfeldזבים
1Reuvain Krasnerערכין
1Seth Rabeחולין
2Shlomo zelefskyתרומות, ביכורים
2Shmulie Cohenידיים, תמורה
3shmulie scheinerנזיר, שקלים, מעילה
1Shooie Grunwaldעדויות
1Simcha Max Spiraשביעית
1Solomon Familyשבועות
1Tani sussmanעדויות
3Yaakov Drangעירובין, יומא, פסחים
2Avrohom Biedermanסוטה, סנהדרין
4Daniel Mullerמעשר שני, מעשרות, חלה, תרומות
2Yosef Weingartenמקוואות, טהרות
1David Greenblattתמורה
2Noach Balsamביצה, תענית
2Dovid Indukפרה, נגעים
1Simcha Axelrodעבודה זרה
1K Sokomanzadaסוכה
1Chaim Stefanskyקידושין
1Aryeh Goldערלה
2Ahron Mendel Weinbergerמעילה, מידות
1Avrohom Dovid Schonנידה
1Pinny Shapiroהוריות
1Yoel Steinbergראש השנה
1Abe Friedmanברכות
2Maier Rotenstreichפיאה, דמאי
1Pinchus Rubelowסוכה
1Tzvi Delmanבבא מציעא
1AY Weinbergשבת
1Duvi Kappelשביעית
1Ahron Reissבבא מציעא
1Yitzchok Goldsteinמנחות
2Yehoshua Belskyמגילה, תענית
1Dovid Lichtmanכתובות
1Eliezer Sternפסחים
1A Yaeger 1-10 / Induk 11-30כלים
1Mordechai Glickנזיר
1Kobe Merelערכין
1Chagiga Chanon Weissחגיגה
1Dovid Weinbergerשבועות
1Heshy Lichtmanיומא
1Dovi Bergerגיטין
1Marc Friedmanכריתות
1Meir Sholom Hershkowitzטהרות
1Tani Renovאבות
1Avrohom Gottesmanביצה
1E Feinerברכות
1Naftali Fastenבבא קמא
1M Mushellביכורים
1Rabbi Meir Braunsteinתמיד
1Pinchus Reissמגילה
1Sholom Dovid Belskyעוקצים
1A Seligזבחים
1Yanky Saxיבמות
1Stefanskyבבא בתרא
1Aaron Kaganעירובין
1Binyomin & yaakov Reissחגיגה
1Dr. William Gewirtzקינים
1Binyomin & Yaakov Reissתענית
1Shmuel Botkenמקוואות
1Yehuda Bendelsteinחולין
1Mark Goldמועד קטן
1Hudi Lichtmanנדרים
1Yitzchok Bodnerאהלות
1Yehuda Goldמכות
1Menachem Mendel Hakohen Beltzinשקלים
1Yale fishmanמכשירין
1Yehuda Heneschבבא קמא
1Yehuda Stefanskyבבא בתרא
1Yehoshua Stefanskyסוטה
1Yeruchem Levitanskyחלה
1Yosef Nussbaumסנהדרין
1Yosef Rubelowראש השנה
1Motti Gottesmanמכות
1Yossi Bodnerטבול יום
1Yossi Kleinקינים
2Yossi Levilevמעשרות, מעשר שני
1Zvi Radaסוכה
      110 אנשים נרשמו ל 131 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.