למד לEmunah Shira Bas Shlomo (Emunah Shira Badrian)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Tishri 5779 (Monday, September 17, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Relisבכורות
1Avi Grossmanאבות
1Ben Silverעבודה זרה
1Chaim Hanokaחולין
1Chaim Oppenheimerטבול יום
1Chains Gelernterמידות
1Daniel Edelsteinנדרים
1Daniel Juskowiczנידה
1Duvi Kleinזבים
2Ely Shilianסוכה, תענית
5Friedlander Familyעדויות, בבא קמא, שבועות, הוריות, בבא בתרא
2Gavriel Hershעוקצים, ידיים
1Jack Lewמגילה
1Jeffrey Ganelesערלה
1Menachem Kirschenbaumטהרות
5Mendel hofferיומא, עירובין, שקלים, שבת, פסחים
1Moishe Liebermanחגיגה
1Tzviki Liebermanראש השנה
1Eli Liebermanביצה
1Moshe Badrianמקוואות
1nissan a lebowitzמכות
1Raffi Cohenכלאיים
1Rafi Samsonכריתות
1Shea segalפיאה
2shea tabiתמיד, קינים
1Sheftel bohmבבא מציעא
7Shloime Josovitzמנחות, מכשירין, מעילה, זבחים, פרה, תמורה, ביכורים
1Shmuel Bergerיבמות
1Shlomo Badrianברכות
1Sruli Zyskindנגעים
7Twersky familyמעשרות, נזיר, קידושין, תרומות, מעשר שני, גיטין, שביעית
1Tzvi Diamondחלה
1Tzvi Friedערכין
1Tzvi Vaiselbergדמאי
1Yaakov schleiferסוטה
1Yair Sternמכות
1Yehoshua Steinסנהדרין
1Yehudah Relisאהלות
1Yitzchak Hanokaכלים
1Yossi Buchsbaumמועד קטן
1Zev Schleiferכתובות
      41 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.