למד לMinka Bas Moshe Shmuel A"h (Edith Lowinger a"h)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Heshvan 5779 (Saturday, October 27, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Yehuda lowingerחולין
1Yitzy blackכלים
3Elie Lowingerכלאיים, מעשר שני, דמאי
4Elie lowingerשביעית, עירובין, פיאה, תרומות
4Davey rosenblattידיים, קידושין, כתובות, מקוואות
1Yair Keilsonערכין
6Ben lowingerמעילה, כריתות, תענית, חגיגה, סוכה, מועד קטן
2Aaron Lowingerגיטין, נדרים
2Andy Lowingerראש השנה, יומא
1Chaim Feldשבועות
1D.C. Lowingerנזיר
2Dovi Kutnerעבודה זרה, ביכורים
2Dovid Blackקינים, שבת
2Eliyahu Lowingerסוטה, יבמות
1Evan Pockrissמעשרות
1Hillel Rosenmanנידה
2Ira Lowingerאבות, הוריות
1Mark Kleinפרה
2Maymo Lowingerטהרות, מכשירין
1Meir Lowingerזבחים
1Binyamin levinsonשקלים
1Meir moshe levinsonפסחים
2Michael Mandelחלה, ערלה
1Moshe Keilsonמידות
1Zalman Soferאהלות
2Lowinger Ronaldסנהדרין, בבא בתרא
1Moshe Bernfeldטבול יום
1Shmuel levinsonביצה
1Shmuel Lowingerעדויות
1Shmulieמכות
1Yair & Yakov Keilsonמנחות
2Yakov Lowingerבבא מציעא, בבא קמא
1Yitzy Blackתמיד
2Yoel Premingerזבים, עוקצים
1Eliezer Lowingerבכורות
1Yosef Lowingerנגעים
1Zac Pockrissמגילה
2Zevi levinsonתמורה, ברכות
      38 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.