למד לDavid Emanuel Ben Moshe (David Dombey)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 12 Av 5778 (Tuesday, July 24, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Chezki meyersבבא קמא, אבות
3Yehuda dombeyשבועות, הוריות, עדויות
1Gavriel dombeyבבא בתרא
11EZ Feldmanחולין, ערכין, כריתות, תמיד, מנחות, קינים, בכורות, תמורה, מעילה, זבחים, מידות
12YC Feldmanברכות, ערלה, דמאי, זבים, שביעית, מעשרות, חלה, פיאה, ביכורים, כלאיים, תרומות, מעשר שני
1Binyamin Berzonמועד קטן
2YZ Feldmanעוקצים, כלים
1מאירמגילה
1MA Feldmanאהלות
7Rpeportגיטין, יבמות, נדרים, סוטה, קידושין, כתובות, נזיר
2Menachem dombeyסנהדרין, מכות
8mordechai meyersראש השנה, חגיגה, פסחים, יומא, ביצה, תענית, שקלים, סוכה
4shalom meyersבבא מציעא, נידה, עבודה זרה, טבול יום
6איזי פלדמםפרה, מקוואות, ידיים, נגעים, טהרות, מכשירין
1srulie meyersשבת
1Yo Meyersעירובין
      16 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.