למד לMordechai Ben Zalman A"H (Michael Bernstein )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Av 5778 (Wednesday, July 18, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 33.3% נרשם
(21/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
√כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) √טהרות (10) מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Akiva Danzingerזבחים
1D Ardenידיים
5David Boothכריתות, מכשירין, טהרות, קינים, זבים
1Dean Jaysonגיטין
1Eli Sufrinעוקצים
1Jason Saundersכלאיים
1philippaסוטה
1richard marcusבכורות
1Ruti Danzingerיבמות
1Simon Carrנידה
1Y Jטבול יום
1Shneur jaysonתרומות
3Yehoshua Lefkowitzחולין, מידות, תמיד
1Yerachmiel Rubinסוטה
1Yosl Mannנדרים
1Yossi Fתמורה
      16 אנשים נרשמו ל 22 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.