עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לMordechai Ben Zalman A"H (Michael Bernstein )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Av 5778 (Wednesday, July 18, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 98.4% נרשם
(62/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Akiva Danzingerזבחים
1D Ardenידיים
5David Boothטהרות, כריתות, קינים, מכשירין, זבים
1Dean Jaysonגיטין
1Eli Sufrinעוקצים
1Jason Saundersכלאיים
2Harvey Allenמועד קטן, מגילה
1Chaim Rapoportיומא
1G Ballonמכות
2Erezg18@gmail.comמעשרות, ביכורים
1Amir Goldbergכתובות
1Aviva/rabbi Braunoldפסחים
1Leah Jaysonשביעית
1Yisroel Goldsteinעדויות
1Alan Ezekielפיאה
1Raphael Tzvi Brahamאהלות
1Baruchקידושין
2Shneur Jaysonשבת, תרומות
1Armand Mamaneנגעים
1Rebbe Leitnerמעילה
1Ian Myersאבות
1Alan Edwardsראש השנה
1Eli Shearבבא מציעא
1Howardערלה
5Binyamin Jaysonערכין, שקלים, דמאי, עירובין, ביצה
1C Lסוכה
1Rafi Hamblingסנהדרין
1Jason Ben-zionמעשר שני
1B.jמנחות
1Yitzhakחגיגה
1Jane And Ian Pearlמקוואות
1Mr Bharierשבועות
1Sam Bernsteinפרה
1A L Levinsonנזיר
1C Owenעבודה זרה
1R Leivi Sudakברכות
1F R Waldבבא קמא
1Howard Malachהוריות
1Anthony Levyתענית
1Yaacov Abramsבבא בתרא
1Mark Finkeltaubחלה
1Philippaסוטה
1Richard Marcusבכורות
1Ruti Danzingerיבמות
1Simon Carrנידה
1Y Jטבול יום
3Yehoshua Lefkowitzחולין, מידות, תמיד
1Yerachmiel Rubinסוטה
1Yosl Mannנדרים
1Yossi Fתמורה
      50 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.