למד לYosef Shimon Ben Zevulun (Yosi Eisen z"l)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Av 5778 (Saturday, July 21, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Akiva Weissפיאה
1Alex Speyerמעילה
2Asher Dordekכלים, אהלות
1Ben Kohanimידיים
1Benjamin Monatגיטין
2Binyamin Kaplanחגיגה, מגילה
1Chaim Thalerברכות
1Daniel Apfelכריתות
1Daniel Ginsbergסנהדרין
1Daniele Natali Goldbergזבחים
1Danya Bocarslyנדרים
1David Hellmanתמורה
1David Lowensteinמעשר שני
1David Sidneyבבא מציעא
1Dovid Friedmanבבא בתרא
1Eli Kreditorהוריות
1Elie Himmelfarbמכשירין
2Eliezer Rosenblumפסחים, עירובין
1eliezerw williamsיומא
1Elisheva and Nathan Zieglerבבא קמא
2Erica Rothschildאבות, עבודה זרה
1Ettel Kaplanכתובות
1Gadi Kreditorטבול יום
1Gary Snitowביכורים
1Gideon and Bracha Garlandזבים
1Joel Kahanטהרות
1Josh Kaplanקינים
1Michael Langerכלאיים
1Michal Hershtalבכורות
2Mordechai Horwatחלה, תרומות
1Mordy Rosenbergיבמות
1m turoffמכות
3Moshe Grussgottפרה, דמאי, תמיד
2Moshe Siegelערלה, מעשרות
1Yakir Levinחולין
1Nathan Youngמועד קטן
1Noah Lassonסוכה
1Noah Slovin & Tali Grossmanמקוואות
1Pini Shebsonשקלים
2Rabbi Zuberעוקצים, נגעים
1Rachel shakow Gruenנזיר
1robert erlichקידושין
1Sarah Chefitzנידה
1Shai Secundaעדויות
1Simcha Rivkinשבועות
2Steve Nachmanמנחות
1Talia Lasterסוטה
1Talya Levinמידות
1Tani Renovביצה
1Vera Wexlerשביעית
1Yaakov Ehrenkranzערכין
1Yehuda Williamsשבת
2Yoel Farkasראש השנה, תענית
      53 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.