למד לר' ירוחם הערשל בן אליעזר (R' Yerucham Hershel (Raymond) Abramson)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Tammuz 5778 (Thursday, June 21, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 84.1% נרשם
(53/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3jasonטבול יום, כתובות, יבמות
1Lee isaacsסנהדרין
1Moshe pavelגיטין
1Nachman Kenigנדרים
4Reuven stoneתרומות, ערלה, דמאי, מעשר שני
40תפוסשבועות, שקלים, נזיר, פיאה, תמיד, אבות, סוכה, קידושין, חלה, טהרות, זבחים, ראש השנה, בבא מציעא, שבת, נידה, זבים, תמורה, מגילה, מכות, פסחים, חגיגה, ברכות, מעילה, עבודה זרה, יומא, סוטה, כלאיים, מידות, הוריות, ביצה, בבא קמא, ביכורים, מקוואות, ערכין, תענית, בבא בתרא, עירובין, מכשירין, כריתות, מועד קטן
1Toby Goodmanבכורות
1Yaakov Fonteijnידיים
1Yoni Dananמעשרות
      9 אנשים נרשמו ל 53 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.