למד להרה"ג ר' זכריה בן ר' מנחם עמנואל געללעי זצ"ל (Harav Ha'Gohon R' Zecharia ben R' Menachem Emanuel Gelley ZT"L)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Sivan 5778 (Thursday, May 17, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Akiva Hackenbrochזבחים
1Alex Hamiltonבבא בתרא
1amram Landauמקוואות
1Ari Davisסוכה
1Ari Ecksteinשקלים
1Benjy Freedmanנדרים
1Benzi Marguliesחגיגה
13Kolel Ateres Mosheפרה, שביעית, מכשירין, תמורה, יבמות, כלים, נגעים, טהרות, מנחות, טבול יום, תמיד, כריתות, אהלות
1Chaim Fersterקידושין
1Chaim Greenbergעדויות
1Chayim Schwabראש השנה
1Daniel Petersמעשר שני
1David Roseאבות
1Doron Wiseכתובות
1Dovid Schwabבבא קמא
1Meir Lewinביצה
1Dovid Sharmanפסחים
1Eli Abensonדמאי
1Eli Birnbaumסנהדרין
2Eli Kormanמעילה, הוריות
1Ellie Berginסוטה
1Eytan Weiszמועד קטן
1Gavriel Cohenמעשרות
1Jody Jacobsכלאיים
1Josh Bennettחלה
1Leonפיאה
1Marc Rogoffבבא מציעא
1Maurice Lowingerעירובין
1Michael Blauבכורות
2Moshe Grahamתרומות, ביכורים
1Oren Rechtזבים
1Raphi Harrisערכין
1AR/ASשבת
2Ormondeמכות, ברכות
1Richard Simmonsמגילה
1R’ Tellerקינים
1Shaya Galpertמידות
1Shimmie Berlinתענית
1Shlomi Wiseחולין
1Shlomo Malkielיומא
1Shuki Rosensteinעוקצים
1Yaakov Heimannידיים
1Yaakov Kritzlerעבודה זרה
1YE Hackenbrochנזיר
1Yitschok Hackenbrochנידה
1Zevi Wulwickערלה
1Zaki Ecksteinגיטין
1Zevi Pragerשבועות
      48 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.