למד לדניאל רפאל בן אברהם וויקטוריה (דניאל רפאל)
שלושים / יארצייט

סיום משניות לזכרו של חברינו דניאל, חייל יתום ללא אחים מגבעתי ותושב נצרת עילית שנפטר בעת שירותו הצבאי

יהי זכרו ברוך

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 30 Nisan 5778 (Sunday, April 15, 2018) שקיעה.
2 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)




 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1AJכתובות
4אסף אפלבוםזבים, ידיים, טבול יום, עוקצים
1בנימין אלמקייסשביעית
2Liron Gordonקינים, אהלות
1מרדכי גולדמקוואות
1Nathaniel Azoulayסוכה
1Nelson belhassenמגילה
2Noam Shachakנידה, כלים
1אורימכשירין
2אורי שריומא, אבות
3אוריה פלסערכין, סנהדרין, מועד קטן
1איתן פפריבמות
1אלישיבנגעים
1אלישע פויסטמידות
2אמיתי גרוסברגרמעשרות, תרומות
1אפיק סוקולוברכלאיים
1ארי בר-שייןתמיד
2בצלאל קנובסקינזיר, חולין
1ספי וינשטייןמכות
1גבי רוזנטלפסחים
1דוד חרל"פתענית
1דוד רוקמןפרה
1דור דקלעדויות
2חנן קרסנהכריתות, מעילה
2יהודה אריהעירובין, שבת
2יהודהקידושין, גיטין
3יונה רענןברכות, ערלה, פיאה
4יוני קופרעבודה זרה, בבא מציעא, שבועות, בבא בתרא
3יוסי עתשלוםבבא קמא, סוטה, הוריות
2יעקב ולךחלה, ביכורים
1יעקב נוישטטרזבחים
1יצחק לינדנבאוםמעשר שני
1מתנאל דודראש השנה
1נפתלינדרים
2אבינעםדמאי, ביצה
2שאולבכורות, תמורה
2שאולזון אוריאלשקלים, חגיגה
1שלמה וינברגטהרות
1שמואל סולובייציקמנחות
      39 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.