למד לGershon Tzvi Ben Yaakov (Gersun Chin)
שלושים / יארצייט

This siyum is in order to give an Aliyah to my great-uncle Gersun Chin. He was a man strong ideals and a love for his family.

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Adar 5778 (Tuesday, March 06, 2018) שקיעה.
2 סיומים

משנה סיום הוא 39.6% נרשם
(25/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
√נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1-תענית
5Anonymousביצה, שבת, כלאיים, עירובין, דמאי
1David Zwickשביעית
1Ethan Schechterהוריות
1Evan Goldsteinיבמות
1Gabe Dayanimברכות
1Ian Lorandפסחים
1Isaac Soltzראש השנה
1Jemmaאבות
1Josh Dukasמגילה
1Luke Czaplaנזיר
2Moshe Davisנגעים, אהלות
1Shira Gelbשקלים
1Simcha Feldmanחולין
1Simeon Lifschitzסוכה
3Aבבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא
1Yonatan Bernerקידושין
1משה פילדקינים
      18 אנשים נרשמו ל 25 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.