למד לפערל דבורה בת יעקב קאפל (Pearl Cooper)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Iyyar 5778 (Sunday, May 13, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
I'm overwhelmed
Daddy Schneider, 2 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Alex Gipsmanעבודה זרה, שבת
2Chaim Yehuda Schneiderמנחות, תמורה
2Efrayim Phishel Schneiderפרה, זבים
2Yaakov Millerמעשרות, כריתות
2Avraham Schneiderתרומות, דמאי
1Yoni Schneiderביצה
3Simcha Schneiderחולין, ערלה, ביכורים
1Zev Schneiderברכות
1Shmuel Schneiderבבא בתרא
2Avraham Yehudah Schechterפיאה, כלאיים
1Azaryah Schechterעירובין
3Daddy Schneiderחגיגה, אבות, מעשר שני
2Doni miretzkyסוטה, קידושין
2Eitan Steinfeldראש השנה, נידה
2Ephraim Miretzkyבכורות, זבחים
2Mayer Katzבבא מציעא, גיטין
6Moshe Lapaקינים, טבול יום, יומא, ידיים
3Binyamin Schneiderנזיר, מגילה, שקלים
2Shimon Katzסוכה, תענית
2Meir Schneiderבבא קמא, חלה
3Elisha Dombנגעים, מעילה, טהרות
1Dovid Schechterפסחים
3Refoel Schneiderמכות, מכשירין, הוריות
2Moshe Schneiderמידות, תמיד
1Moshe Schneider Baltimoreאהלות
1Mordechai Schechterכתובות
1Chaim Yehudahערכין
1Moshe Schneider Edisonעוקצים
2Steve Miretzkyמועד קטן, סנהדרין
2Tzvi Yaakov Miretzkyיבמות, כלים
2Yaacov Schneiderשבועות, עדויות
3Yered Elishaשביעית, מקוואות, נדרים
      32 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.