עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לפערל דבורה בת יעקב קאפל (Pearl Cooper)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Iyyar 5778 (Sunday, May 13, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
I'm overwhelmed
Daddy Schneider, 19 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Alex Gipsmanעבודה זרה, שבת
2Efrayim Phishel Schneiderפרה, זבים
1Zev Schneiderברכות
2Yaakov Millerמעשרות, כריתות
1Shmuel Schneiderבבא בתרא
2Avraham Schneiderתרומות, דמאי
2Chaim Yehuda Schneiderמנחות, תמורה
3Simcha Schneiderחולין, ביכורים, ערלה
1Yoni Schneiderביצה
2Avraham Yehudah Schechterפיאה, כלאיים
1Azaryah Schechterעירובין
3Daddy Schneiderאבות, חגיגה, מעשר שני
2Doni Miretzkyקידושין, סוטה
2Eitan Steinfeldראש השנה, נידה
2Ephraim Miretzkyזבחים, בכורות
2Mayer Katzגיטין, בבא מציעא
6Moshe Lapaקינים, יומא, ידיים, טבול יום
1Mordechai Schechterכתובות
1Moshe Schneider Baltimoreאהלות
2Shimon Katzתענית, סוכה
1Chaim Yehudahערכין
3Elisha Dombמעילה, טהרות, נגעים
2Meir Schneiderחלה, בבא קמא
1Moshe Schneider Edisonעוקצים
3Binyamin Schneiderשקלים, נזיר, מגילה
3Refoel Schneiderמכשירין, מכות, הוריות
2Moshe Schneiderתמיד, מידות
1Dovid Schechterפסחים
2Steve Miretzkyסנהדרין, מועד קטן
2Tzvi Yaakov Miretzkyיבמות, כלים
2Yaacov Schneiderעדויות, שבועות
3Yered Elishaנדרים, שביעית, מקוואות
      32 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.