עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לפערל דבורה בת יעקב קאפל (Pearl Cooper)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Iyyar 5778 (Sunday, May 13, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
I'm overwhelmed
Daddy Schneider, 1 month ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Alex Gipsmanעבודה זרה, שבת
2Efrayim Phishel Schneiderזבים, פרה
2Yaakov Millerמעשרות, כריתות
1Shmuel Schneiderבבא בתרא
2Avraham Schneiderתרומות, דמאי
2Chaim Yehuda Schneiderמנחות, תמורה
3Simcha Schneiderחולין, ביכורים, ערלה
1Yoni Schneiderביצה
1Zev Schneiderברכות
2Avraham Yehudah Schechterפיאה, כלאיים
1Azaryah Schechterעירובין
3Daddy Schneiderחגיגה, מעשר שני, אבות
2Doni miretzkyסוטה, קידושין
2Eitan Steinfeldראש השנה, נידה
2Ephraim Miretzkyזבחים, בכורות
2Mayer Katzגיטין, בבא מציעא
6Moshe Lapaידיים, טבול יום, קינים, יומא
3Elisha Dombטהרות, נגעים, מעילה
1Moshe Schneider Edisonעוקצים
3Binyamin Schneiderשקלים, נזיר, מגילה
3Refoel Schneiderמכשירין, מכות, הוריות
2Meir Schneiderחלה, בבא קמא
2Moshe Schneiderתמיד, מידות
2Shimon Katzסוכה, תענית
1Dovid Schechterפסחים
1Mordechai Schechterכתובות
1Moshe Schneider Baltimoreאהלות
1Chaim Yehudahערכין
2Steve Miretzkyמועד קטן, סנהדרין
2Tzvi Yaakov Miretzkyיבמות, כלים
2Yaacov Schneiderעדויות, שבועות
3Yered Elishaנדרים, שביעית, מקוואות
      32 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.