עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לפערל דבורה בת יעקב קאפל (Pearl Cooper)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Iyyar 5778 (Sunday, May 13, 2018) שקיעה.

1 הערה

משנה סיום הוא 74.6% נרשם
(47/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

1 הערות
I'm overwhelmed
Daddy Schneider, 2 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Alex Gipsmanשבת, עבודה זרה
1Yoni Schneiderביצה
1Zev Schneiderברכות
1Shmuel Schneiderבבא בתרא
1Chaim Yehuda Schneiderמנחות
1Avraham Yehudah Schechterפיאה
1Azaryah Schechterעירובין
2Daddy Schneiderאבות, חגיגה
2Doni miretzkyקידושין, סוטה
2Ephraim Miretzkyחולין, זבחים
2Mayer Katzבבא מציעא, גיטין
3Moshe Lapaטבול יום, יומא, ידיים
2Elisha Dombנגעים, טהרות
2Simcha Schneiderערלה, ביכורים
1Dovid Schechterפסחים
2Refoel Schneiderמכות, מכשירין
3Binyamin Schneiderמגילה, שקלים, נזיר
2Moshe Schneiderמידות, תמיד
1Mordechai Schechterכתובות
1Moshe Schneider Baltimoreאהלות
2Shimon Katzתענית, סוכה
1Chaim Yehudahערכין
1Moshe Schneider Edisonעוקצים
1Meir Schneiderבבא קמא
2Steve Miretzkyסנהדרין, מועד קטן
2Tzvi Yaakov Miretzkyיבמות, כלים
2Yaacov Schneiderשבועות, עדויות
3Yered Elishaשביעית, מקוואות, נדרים
      28 אנשים נרשמו ל 47 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: