עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים | Chavruta

למד לפערל דבורה בת יעקב קאפל (Pearl Cooper)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Iyyar 5778 (Sunday, May 13, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

1 הערות
I'm overwhelmed
Daddy Schneider, 11 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Alex Gipsmanעבודה זרה, שבת
2Chaim Yehuda Schneiderמנחות, תמורה
2Avraham Schneiderדמאי, תרומות
2Efrayim Phishel Schneiderפרה, זבים
3Simcha Schneiderחולין, ערלה, ביכורים
1Yoni Schneiderביצה
2Yaakov Millerמעשרות, כריתות
1Zev Schneiderברכות
1Shmuel Schneiderבבא בתרא
2Avraham Yehudah Schechterפיאה, כלאיים
1Azaryah Schechterעירובין
3Daddy Schneiderמעשר שני, חגיגה, אבות
2Doni miretzkyסוטה, קידושין
2Eitan Steinfeldראש השנה, נידה
2Ephraim Miretzkyזבחים, בכורות
2Mayer Katzבבא מציעא, גיטין
6Moshe Lapaטבול יום, קינים, יומא, ידיים
2Moshe Schneiderתמיד, מידות
3Binyamin Schneiderנזיר, מגילה, שקלים
2Shimon Katzסוכה, תענית
2Meir Schneiderבבא קמא, חלה
3Refoel Schneiderהוריות, מכות, מכשירין
3Elisha Dombנגעים, מעילה, טהרות
1Dovid Schechterפסחים
1Mordechai Schechterכתובות
1Moshe Schneider Baltimoreאהלות
1Chaim Yehudahערכין
1Moshe Schneider Edisonעוקצים
2Steve Miretzkyמועד קטן, סנהדרין
2Tzvi Yaakov Miretzkyיבמות, כלים
2Yaacov Schneiderעדויות, שבועות
3Yered Elishaשביעית, מקוואות, נדרים
      32 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: