עברית | English

למד לRefael Shachar Ben Aharon (Shachar Weissberg)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Tammuz 5778 (Sunday, July 01, 2018) שקיעה.
2 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Akiva Bomzerחולין
1Ari Glaserמעשרות
2Ari Schwartzמכשירין, זבים
1Avrohom Cohenפיאה
1Ayשבת
1Benzion Robbinsביכורים
1Boruch Fireworkerנזיר
1Eph. Shapiroהוריות
1Dovid Rumsteinפסחים
1Eli Farkasשבת
1Eli Glaserראש השנה
1Eliyahu Babadטבול יום
10Friends Of Aishדמאי, מידות, ערלה, בבא בתרא, תמורה, נידה, שביעית, בבא קמא, ערכין, מעילה
1Gil Neumanכריתות
1Itamar Frankenthalפרה
1Jeremy Federמגילה
1Jj Eizikכלים
1Judah Balasianoכלאיים
1Leiby Flamenbaumסנהדרין
1Matis Millerסוכה
2Meir Bambergerעדויות, עבודה זרה
1Moshe Berryבבא מציעא
1Moshe Bollagטהרות
1Motti Erreichסוטה
3Nachman Calkoיבמות, נדרים, כתובות
1Naftali Rabinowitzיומא
1Nesanel Liebermanחגיגה
1Pesachya Zaveloffשקלים
1Shimshon Zitwerידיים
1Shloime Grunhutעוקצים
1Shloime Heimlichתמיד
1Shlomo Katzזבחים
1Sholom Tendlerחלה
1Simcha Sauerתרומות
1Rabbi Simcha Scholarאהלות
1Simcha Willigקידושין
1Solomon Brothersאבות
1Stuart Abrahamsתענית
1Josh Weisbergמקוואות
1Y.moellerברכות
1Yaakov Lipnitskyבכורות
1Yehuda Mittelעירובין
1Yitz Greenbergמעשר שני
2Yitzy Bortzמועד קטן, מכות
2Yoeli Zlotnickראש השנה, ביצה
1Yosef Chaim Percalמנחות
1Yosef Heinemannגיטין
1Yossi Steinbergerקינים
1Zelig Mandelנגעים
1חיים בן ציון פרידלנדרשבועות
      50 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא