עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לSarah Bat Yerucham Fishel (Sarah Sznol)
שלושים / יארצייט

Please learn le'Ilyui Nishmat Sarah Bat Yerucham Fishel. Try to finish your learning before Friday December 15, which marks the end of the shloshim.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 26 Kislev 5778 (Thursday, December 14, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adinaתענית
1Atara Berkowerברכות
1Uriel Ehrmanעוקצים
1Ayelet Ehrmanנדרים
9Chavaכתובות, בכורות, חולין, טהרות, יבמות, סוטה, אהלות, נגעים, שבועות
2Roseמכשירין, מקוואות
1Chadערכין
1chavaדמאי
1DVמעילה
1Chava Berkowerשבת
1David Bergerסוכה
2David Berkowerמעשרות, אבות
1Dikla Aloniשקלים
1Dov Lasryעבודה זרה
1Elanit Berkowerבבא קמא
1Emma Hirschמועד קטן
1Heather Seredעירובין
1Isaac Berkowerסנהדרין
1Jacob Kornblumביכורים
1James Williamsמעשר שני
1Janice Berkowerמנחות
1Joe Kornblumקידושין
1Jonathan hirschביצה
1Josh Kornblumגיטין
1Jordy weilזבים
2Leonelקינים, כלאיים
1Lily Friedmanפסחים
5Marilyn Harariיומא, תמורה, טבול יום, נזיר, מידות
1Marty Kornblum & Jonny Kornblumמכות
1Miriam Diskinזבחים
1Noa Szlafrokמגילה
1Racheli Lasryראש השנה
2Ron Sznolבבא מציעא, בבא בתרא
1Sarah kornblumעדויות
1Rabbi Sultanחגיגה
1Sharon Frierחלה
1Susie Sternידיים
1Tammy Adlerכריתות
1Uriel Williamsתרומות
2Vered marksפיאה, שביעית
1Yakira Riffkinהוריות
1Yigal Kornblumתמיד
1Yosefערלה
3Zvi Reaphelyכלים, נידה, פרה
      44 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.