עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לSarah Bat Yerucham Fishel (Sarah Sznol)
שלושים / יארצייט

Please learn le'Ilyui Nishmat Sarah Bat Yerucham Fishel. Try to finish your learning before Friday December 15, which marks the end of the shloshim.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 26 Kislev 5778 (Thursday, December 14, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adinaתענית
1Atara Berkowerברכות
1Uriel Ehrmanעוקצים
1Ayelet Ehrmanנדרים
9Chavaכתובות, בכורות, חולין, טהרות, יבמות, סוטה, אהלות, נגעים, שבועות
2Roseמכשירין, מקוואות
1Chadערכין
1chavaדמאי
1DVמעילה
1Chava Berkowerשבת
1David Bergerסוכה
2David Berkowerאבות, מעשרות
1Dikla Aloniשקלים
1Dov Lasryעבודה זרה
1Elanit Berkowerבבא קמא
1Emma Hirschמועד קטן
1Heather Seredעירובין
1Isaac Berkowerסנהדרין
1Jacob Kornblumביכורים
1James Williamsמעשר שני
1Janice Berkowerמנחות
1Joe Kornblumקידושין
1Jonathan hirschביצה
1Jordy weilזבים
1Josh Kornblumגיטין
2Leonelכלאיים, קינים
1Lily Friedmanפסחים
5Marilyn Harariנזיר, מידות, יומא, תמורה, טבול יום
1Marty Kornblum & Jonny Kornblumמכות
1Miriam Diskinזבחים
1Noa Szlafrokמגילה
1Racheli Lasryראש השנה
2Ron Sznolבבא בתרא, בבא מציעא
1Sarah kornblumעדויות
1Rabbi Sultanחגיגה
1Sharon Frierחלה
1Susie Sternידיים
1Tammy Adlerכריתות
1Uriel Williamsתרומות
2Vered marksשביעית, פיאה
1Yakira Riffkinהוריות
1Yigal Kornblumתמיד
1Yosefערלה
3Zvi Reaphelyנידה, פרה, כלים
      44 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: