למד לYehoshua Heshel Ben Harav Baruch Meir (Dr. Joshua H Rabinowitz )
שלושים / יארצייט

We will have the siyum on the day of the unveiling. The date is TBD.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Tishri 5779 (Monday, October 01, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(122.2%)
(1 הרשמה מלאה + 14 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Yehuda, I'm not sure how this site works, but I have finished Menachot and signed up to complete Kodashim with Meilah and Keilim.
Scott
Scott Sobel, 28 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adi Bermanפסחים
1Albie cohenשבת
1Alisa Danon Kaplanיומא
1Allen Friedmanתמיד
2Aryeh bermanטהרות, כריתות
1Aryeh samsonowitzעוקצים
1Asher Weinbergerזבחים
7Avishay yarimiנדרים, סוטה, קידושין, כתובות, נזיר, גיטין, יבמות
2Brooks Weinbergerעדויות, הוריות
1Chani Shatzביצה
1David Bergerאהלות
1Dovid Weinbergerיומא
1Ronya Arussyסוכה
1Elie Bermanפרה
1Elie Friedmanעבודה זרה
1Feige Kaplanאבות
2Gedalyah Bergerכלים, נגעים
1Gedalyah Shatzשקלים
3Gross Familyאבות, מעשרות
2Howard Reichmanזבים, חולין
1Howard Wettsteinבבא בתרא
1Johnathan Boevמידות
1Debbie Rabinowitzאבות
5Judah Rabinowitzסנהדרין, שביעית, בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא
1Rachel Rabinowitzבבא בתרא
1Jacob and Zachary Rabinowitzבבא מציעא
2David Shatz (placeholder)תרומות, מכשירין
3Judah Weinbergerמכות, סנהדרין, שבועות
1Miriam Bermanידיים
2Nava Friedmanאבות, ראש השנה
1Pearl Bergerמועד קטן
1Pearl Kaplanמגילה
1Rachel Friedmanתענית
1ronya arussyסוכה
1Sandra and Shira Kaplanדמאי
2G. Scott Sobelקינים, מעילה
4Scott Sobelמנחות, קינים, מעילה
1Shai Bermanשבועות
2shlomo samsonowitzכלאיים, חלה
3shmuel weinbergerפיאה, ביכורים, מקוואות
1Shmulie Samsonowitzחגיגה
1Yaakov Samsonowitzטבול יום
1Yaakov samsonowitzנידה
1Yitzhak Bergerבכורות
2Yitzie Sternערכין, תמורה
1Yosie Friedmanעירובין
2Yossi Samsonowitzערלה, מעשר שני
1Zvi Kaplanברכות
      48 אנשים נרשמו ל 77 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.