עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לYehoshua Heshel Ben Harav Baruch Meir (Dr. Joshua H Rabinowitz )
שלושים / יארצייט

We will have the siyum on the day of the unveiling. The date is TBD.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Tishri 5779 (Monday, October 01, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 80.9% נרשם
(51/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adi Bermanפסחים
1Albie cohenשבת
1Alisa Danon Kaplanיומא
1Allen Friedmanתמיד
2Aryeh bermanטהרות, כריתות
1Asher Weinbergerזבחים
7Avishay yarimiכתובות, נזיר, גיטין, יבמות, נדרים, סוטה, קידושין
2Brooks Weinbergerהוריות, עדויות
1Chani Shatzביצה
1David Bergerאהלות
1Dovid Weinbergerיומא
1Ronya Arussyסוכה
1Elie Friedmanעבודה זרה
1Feige Kaplanאבות
1Gedalyah Bergerכלים
1Gedalyah Shatzשקלים
2Gross Familyאבות, מעשרות
1Howard Reichmanחולין
1Howard Wettsteinבבא בתרא
1Johnathan Boevמידות
4Judah Rabinowitzבבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא, סנהדרין
1Rachel Rabinowitzבבא בתרא
1Jacob and Zachary Rabinowitzבבא מציעא
1Debbie Rabinowitzאבות
3Judah Weinbergerסנהדרין, שבועות, מכות
2Nava Friedmanראש השנה, אבות
1Pearl Bergerמועד קטן
1Pearl Kaplanמגילה
1Rachel Friedmanתענית
1Sandra and Shira Kaplanדמאי
1Scott Sobelמנחות
1Shai Bermanשבועות
1shlomo samsonowitzחלה
3shmuel weinbergerביכורים, פיאה, מקוואות
1Yaakov samsonowitzנידה
1Shmulie Samsonowitzחגיגה
1Yitzhak Bergerבכורות
2Yitzie Sternערכין, תמורה
1Yosie Friedmanעירובין
2Yossi Samsonowitzערלה, מעשר שני
1Zvi Kaplanברכות
      41 אנשים נרשמו ל 60 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: