עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לYehoshua Heshel Ben Harav Baruch Meir (Dr. Joshua H Rabinowitz )
שלושים / יארצייט

We will have the siyum on the day of the unveiling. The date is TBD.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Tishri 5779 (Monday, October 01, 2018) שקיעה.

1 הערה

משנה סיום הוא 90.4% נרשם
(57/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Yehuda, I'm not sure how this site works, but I have finished Menachot and signed up to complete Kodashim with Meilah and Keilim.
Scott
Scott Sobel, 2 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adi Bermanפסחים
1Albie Cohenשבת
1Alisa Danon Kaplanיומא
1Allen Friedmanתמיד
2Aryeh Bermanכריתות, טהרות
1Aryeh Samsonowitzעוקצים
1Asher Weinbergerזבחים
7Avishay Yarimiיבמות, נדרים, סוטה, קידושין, כתובות, נזיר, גיטין
2Brooks Weinbergerהוריות, עדויות
1Chani Shatzביצה
1David Bergerאהלות
1Dovid Weinbergerיומא
2Ronya Arussyסוכה, סוכה
1Elie Friedmanעבודה זרה
1Feige Kaplanאבות
1Gedalyah Bergerכלים
1Gedalyah Shatzשקלים
2Gross Familyאבות, מעשרות
2Howard Reichmanחולין, זבים
1Howard Wettsteinבבא בתרא
1Johnathan Boevמידות
1Debbie Rabinowitzאבות
4Judah Rabinowitzסנהדרין, בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא
1Rachel Rabinowitzבבא בתרא
1Jacob And Zachary Rabinowitzבבא מציעא
3Judah Weinbergerמכות, סנהדרין, שבועות
2Nava Friedmanאבות, ראש השנה
1Pearl Bergerמועד קטן
1Pearl Kaplanמגילה
1Rachel Friedmanתענית
1Sandra And Shira Kaplanדמאי
4Scott Sobelמנחות, קינים, מעילה
1Shai Bermanשבועות
2Shlomo Samsonowitzחלה, כלאיים
3Shmuel Weinbergerפיאה, ביכורים, מקוואות
2Yaakov Samsonowitzטבול יום, נידה
1Shmulie Samsonowitzחגיגה
1Yitzhak Bergerבכורות
2Yitzie Sternערכין, תמורה
1Yosie Friedmanעירובין
2Yossi Samsonowitzערלה, מעשר שני
1Zvi Kaplanברכות
      42 אנשים נרשמו ל 68 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.