עברית | English

למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Lichtmanקינים
3Dovid Sklarבכורות, חולין, ערכין
3Yitzchok Uriנדרים, עירובין, גיטין
6Refoel Goldfieldידיים, זבים, מעשר שני, עוקצים, טבול יום, מכשירין
5Dovy Friedlanderמכות, עדויות, סנהדרין, שבועות, עבודה זרה
7Avi Zoharראש השנה, מגילה, חגיגה, ביצה, תענית, מועד קטן, סוכה
3Binyomin Landaקידושין, נידה, זבחים
3Dovid Steinherzכריתות, מקוואות, מעילה
3Benny Goldshmidtפסחים, יומא, שקלים
4Dovid Chunisתרומות, פיאה, ערלה, דמאי
4Moshe Tepferמידות, ביכורים, תמיד, חלה
3Doniel Rovnerאבות, תמורה, מנחות
3Yosef Cheifetzבבא מציעא, בבא קמא, בבא בתרא
2Yaakov Pinchas Walfishנגעים, פרה
2Tal Shchukovskyיבמות, כתובות
4Yosef Chaim Silverbergשביעית, כלאיים, מעשרות, נזיר
2Chaim Shapiroברכות, אהלות
1Simcha Fuldסוטה
1Aharon Gunsherכלים
2Rabbi Sklarהוריות, שבת
1Shimon Prieverטהרות
      21 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא