עברית | English

למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Lichtmanקינים
5Dovy Friedlanderסנהדרין, שבועות, עבודה זרה, מכות, עדויות
2Chaim Shapiroברכות, אהלות
2Yaakov Pinchas Walfishפרה, נגעים
6Refoel Goldfieldעוקצים, טבול יום, מכשירין, ידיים, זבים, מעשר שני
4Yosef Chaim Silverbergכלאיים, מעשרות, נזיר, שביעית
3Dovid Sklarבכורות, חולין, ערכין
3Yitzchok Uriעירובין, גיטין, נדרים
1Simcha Fuldסוטה
7Avi Zoharראש השנה, מגילה, חגיגה, סוכה, ביצה, תענית, מועד קטן
3Binyomin Landaזבחים, קידושין, נידה
4Dovid Chunisערלה, דמאי, תרומות, פיאה
3Dovid Steinherzכריתות, מקוואות, מעילה
3Benny Goldshmidtשקלים, פסחים, יומא
3Yosef Cheifetzבבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
4Moshe Tepferתמיד, חלה, מידות, ביכורים
3Doniel Rovnerמנחות, אבות, תמורה
2Tal Shchukovskyכתובות, יבמות
1Aharon Gunsherכלים
2Rabbi Sklarשבת, הוריות
1Shimon Prieverטהרות
      21 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: