למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Lichtmanקינים
4Yosef Chaim Silverbergכלאיים, מעשרות, נזיר, שביעית
7Avi Zoharמועד קטן, ראש השנה, סוכה, מגילה, חגיגה, ביצה, תענית
3Yitzchok Uriעירובין, גיטין, נדרים
1Simcha Fuldסוטה
5Dovy Friedlanderשבועות, עבודה זרה, מכות, עדויות, סנהדרין
6Refoel Goldfieldטבול יום, מכשירין, ידיים, זבים, מעשר שני, עוקצים
1Aharon Gunsherכלים
4Dovid Chunisערלה, דמאי, תרומות, פיאה
3Binyomin Landaזבחים, קידושין, נידה
2Yaakov Pinchas Walfishפרה, נגעים
3Benny Goldshmidtשקלים, פסחים, יומא
4Moshe Tepferתמיד, חלה, מידות, ביכורים
3Dovid Sklarבכורות, חולין, ערכין
3Yosef Cheifetzבבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
3Doniel Rovnerמנחות, אבות, תמורה
2Chaim Shapiroאהלות, ברכות
3Dovid Steinherzכריתות, מקוואות, מעילה
2Tal Shchukovskyכתובות, יבמות
2Rabbi Sklarשבת, הוריות
1Shimon Prieverטהרות
      21 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.