עברית | English

למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Lichtmanקינים
3Benny Goldshmidtשקלים, פסחים, יומא
6Refoel Goldfieldמכשירין, ידיים, זבים, מעשר שני, עוקצים, טבול יום
5Dovy Friedlanderעבודה זרה, מכות, עדויות, סנהדרין, שבועות
7Avi Zoharביצה, תענית, סוכה, מועד קטן, ראש השנה, מגילה, חגיגה
4Moshe Tepferתמיד, חלה, מידות, ביכורים
3Yosef Cheifetzבבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
3Dovid Sklarערכין, בכורות, חולין
4Dovid Chunisדמאי, תרומות, פיאה, ערלה
4Yosef Chaim Silverbergמעשרות, נזיר, שביעית, כלאיים
3Doniel Rovnerמנחות, אבות, תמורה
2Chaim Shapiroאהלות, ברכות
3Dovid Steinherzמעילה, כריתות, מקוואות
2Tal Shchukovskyכתובות, יבמות
3Yitzchok Uriנדרים, עירובין, גיטין
1Aharon Gunsherכלים
3Binyomin Landaקידושין, נידה, זבחים
2Yaakov Pinchas Walfishפרה, נגעים
1Simcha Fuldסוטה
2Rabbi Sklarהוריות, שבת
1Shimon Prieverטהרות
      21 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.