למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)



הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Lichtmanקינים
5Dovy Friedlanderעבודה זרה, מכות, עדויות, סנהדרין, שבועות
3Benny Goldshmidtשקלים, פסחים, יומא
7Avi Zoharמגילה, סוכה, חגיגה, ביצה, תענית, מועד קטן, ראש השנה
6Refoel Goldfieldמכשירין, ידיים, זבים, מעשר שני, עוקצים, טבול יום
4Dovid Chunisדמאי, תרומות, פיאה, ערלה
3Dovid Steinherzמקוואות, מעילה, כריתות
4Moshe Tepferתמיד, חלה, מידות, ביכורים
3Yosef Cheifetzבבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
3Doniel Rovnerמנחות, אבות, תמורה
4Yosef Chaim Silverbergמעשרות, נזיר, שביעית, כלאיים
2Chaim Shapiroאהלות, ברכות
2Yaakov Pinchas Walfishנגעים, פרה
3Dovid Sklarחולין, ערכין, בכורות
2Tal Shchukovskyכתובות, יבמות
3Yitzchok Uriנדרים, עירובין, גיטין
3Binyomin Landaקידושין, נידה, זבחים
1Aharon Gunsherכלים
1Simcha Fuldסוטה
2Rabbi Sklarהוריות, שבת
1Shimon Prieverטהרות
      21 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא